Proeftuinen fysiotherapie Menzis

Verbeteren van de uitkomsten van zorg

Samen met fysiotherapeuten werken we aan het verbeteren van zorguitkomsten

Begin dit jaar zijn we met diverse fysiotherapeuten in gesprek gegaan tijdens verschillende dialoogsessies. Innovatie was hierin een belangrijk onderwerp. Geregeld kwam terug dat als fysiotherapeuten willen innoveren het niet volstaat met uitsluitend de eigen ontwikkeling van de therapeut zelf. Alle schakels in de keten moeten innoveren om tot het gewenste resultaat te kunnen komen.
Fysiotherapeuten geven aan, om dit te kunnen doen, er wel een ‘experimenteeromgeving’ nodig is waarin alle partijen zich kunnen ontwikkelen. Dat faciliteren we graag! Daarom starten we specifiek voor de fysiotherapie, in onze kernregio’s, met een proeftuin.
Fysiotherapeuten kunnen concrete voorstellen indienen, gebaseerd op waardegerichte zorg, met de focus op één of meerdere van de volgende aandoeningen:

 • total knee en hip
 • (aspecifieke) rugklachten
 • (aspecifieke) schouderklachten
 • (aspecifieke) nekklachten
 • COPD

Doet u mee?

Verbeteren van de uitkomsten van zorg

Bij zorginkoop van Menzis staat de waarde van zorg voor onze klanten steeds centraal. Deze (meer)waarde is met name gebaseerd op de uitkomsten voor de patiënt. Door te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is. Deze informatie moeten we gebruiken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen zich op deze wijze spiegelen met andere aanbieders om te verbeteren. Het vastleggen van deze uitkomstmaten wordt dan ook steeds belangrijker. Menzis wil dit stimuleren en deze informatie verzamelen door het inzetten van proeftuinen binnen onze kernregio’s. Deze proeftuinen worden aangegaan voor een periode van 1 tot 3 jaar.

Enkele voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen:
1. Transparante uitkomsten van de behandeling, welke (meer)waarde heeft voor de verzekerde;
2. De zorg is hierdoor verder gepersonaliseerd;
3. Komen tot de vorming van interdisciplinaire regionale samenwerkingsverbanden. Waarbij samenwerking en integratie met andere regionale samenwerkingsverbanden van zorgverleners (b.v. huisartsen, diëtisten, apothekers), ziekenhuis, andere beroepsgroepen of partijen wordt gerealiseerd;
4. Omvang van het regionale samenwerkingsverband uit minimaal één ziekenhuis, een aantal huis- en fysiotherapiepraktijken bestaat met een Menzis populatie van minimaal 500 verzekerden;
5. Therapie/interventie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, is bewezen effectief en kosteneffectief.


Voorstel indienen

Heeft u een waardegericht initiatief? Stuur dan uw voorstel in, voor 1 september 2019 , via onze website. Volg daarin de volgende stappen:

 • Ga naar onze website naar het online formulier
 • Vul alle NAW gegevens in
 • Kies bij ‘uw zorgsoort’ voor Paramedische Zorg
 • Kies bij ‘onderwerp’ Inkoopbeleid
 • Type bij ‘uw vraag’: Starten met proeftuin Fysiotherapie
 • Voeg vervolgens uw voorstel in de bijlage mee, met daarin:
  o een toelichting op het initiatief;
  o de benodigdheden om het initiatief te realiseren;
  o een beschrijving van het effect voor verzekerden binnen 1, 3 en 5 jaar;
  o eventuele risico’s, randvoorwaarden en gewenste en verwachte ondersteuning vanuit Menzis.

Waardegerichte zorg

 • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
 • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
 • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Beoordeling

We beoordelen de voorstellen aan de hand van de volgende punten:
a) Klanttevredenheid en resultaat van de interventie wordt middels outcome indicatoren transparant gemaakt (binnen het samenwerkingsverband, aan de klant en richting de zorgverzekeraar)
b) Het voorstel is gericht op een domein met hoog zorgvolume, zodat er daadwerkelijk impact kan worden gerealiseerd op zinnige en zuinige zorg
c) Lokale partijen hebben constructieve gesprekken, hebben gelijke ambities, hebben een gezamenlijke agenda vastgesteld en hebben vertrouwen in elkaar
d) Partijen hebben de benodigde organisatiegraad of hebben concrete plannen om dit binnen het voorstel te realiseren
e) Vertrouwen dat het plan ervoor zorgt dat de juiste zorg op de juiste plek echt tot stand te komen

 1. het voorkomen van (duurdere) zorg
 2. het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan, dan wel verder weg (geconcentreerd) als het omwille van de kwaliteit en doelmatigheid met
 3. het vervangen van zorg door andere zorg, zoals eHealth, met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van zorg

Vervolg

 • In september selecteert Menzis maximaal 8 van de ingezonden initiatieven
 • In oktober en november gaan we met partijen in gesprek over de ingediende plannen, toetsen we de plannen op haalbaarheid en vragen we aanvullende informatie op over de voorgestelde aanpak
 • In december selecteren we definitieve proeftuinen en maken we nadere afspraken over de aanpak en uitvoering

* Organisatiegraad

Verhogen van de organisatiegraad dient meerdere doelen:

 • Door regionaal samen te werken kunnen paramedische zorgverleners bepaalde zaken efficiënter organiseren zoals nascholing, inkoop, zorgpaden/zorgprotocollen, ICT etc.
 • Binnen een regionale samenwerking kunnen paramedische zorgverleners van elkaar leren
 • Het is belangrijk dat professionals uit het medische en het sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet zodat zij tijdig en gericht naar elkaar kunnen verwijzen
 • Het verlenen van integrale zorg, implementatie van nieuwe zorgvormen en innovaties valt of staat met een goed samenspel en overleg tussen professionals
 • Te komen tot een gemandateerde afvaardiging van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, het aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio te worden en zichtbaar in de regio te zijn
 • Het op regionaal niveau met zorgverzekeraars, patiënten vertegenwoordiging en andere aanbieders maken van afspraken over de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.