Proeftuinen fysiotherapie Menzis

Verbeteren van de uitkomsten van zorg


Bij het waardegericht inkopen van Menzis gaat het erom dat de zorg die ingekocht wordt (meer)waarde heeft voor de verzekerde. Deze (meer)waarde is met name gebaseerd op de uitkomsten voor de patiënt. Met transparante uitkomsten van zorg kunnen patiënten een zorgverlener kiezen op kwaliteit. Aanvullend is het opleidingsniveau van de zorgaanbieder, uniforme uitvoering van de zorgverlening (processtappen, uniforme meetinstrumenten, inzicht in wat uitkomsten zijn), wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling en uitkomsten van de behandeling, maar ook vooral dat de therapeut zich transparant en toetsbaar opstelt en continu werkt aan het verbeteren van de zorg voor zijn cliënt. Door te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is. Deze informatie is te gebruiken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen zich op deze wijze spiegelen met andere aanbieders om te verbeteren richting de “best practice”. Het vastleggen van deze uitkomstmaten wordt dan ook steeds belangrijker. Menzis wil dit stimuleren en deze informatie verzamelen door het inzetten van proeftuinen binnen haar kernregio’s. Deze proeftuinen worden aangegaan voor een periode van 1 tot 3 jaar.

Experimenteeromgeving

Uit onze dialoogsessies die we hebben gehouden bij de fysiotherapeuten, kwam geregeld terug dat je als je wil innoveren het niet volstaat met uitsluitend je eigen ontwikkeling. Alle schakels in de keten moeten innoveren om tot het gewenste resultaat te kunnen komen. Om dit te kunnen doen heb je wel een ‘experimenteeromgeving’ nodig waarin alle partijen zich kunnen ontwikkelen. Waardegerichte zorg willen wij op die manier graag verder verbreden. Daarom starten we met een verkenning binnen de paramedische zorg, specifiek fysiotherapie en willen starten in onze regio’s met proeftuinen.
We nodigen u dan ook uit met concrete voorstellen te komen gebaseerd op ‘waardegerichte zorg’, met de focus op één of meerdere van de volgende aandoeningen:

 • total knee en hip
 • (aspecifieke) rugklachten
 • (aspecifieke) schouderklachten
 • (aspecifieke) nekklachten
 • COPD

We vragen u om voor 1 september 2019 het voorstel in te dienen via ons contactformulier. Vult u dan bij zorgsoort ‘Paramedische Zorg’ en bij onderwerp ‘Inkoopbeleid Menzis’ in. Bij het invulveld ‘uw vraag’ graag starten met “proeftuinen fysiotherapie Menzis”.

De beschrijving van een voorstel bestaat uit maximaal 4 A4's (en maximaal 3 bijlages) waarin wordt uitgelegd hoe het initiatief eruit ziet, wat er nodig is om het initiatief te realiseren, beschrijving van het effect voor de verzekerden binnen 1, 3 en 5 jaar, wat zijn de risico en randvoorwaarden en welke ondersteuning verwachting jullie van Menzis. 
Voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen zijn:
a) Transparante uitkomsten van de behandeling, welke (meer)waarde heeft voor de verzekerde
b) Zorg verder is gepersonaliseerd
c) Komen tot de vorming van interdisciplinaire regionale samenwerkingsverbanden. Waarbij samenwerking en integratie met andere regionale samenwerkingsverbanden van zorgverleners (b.v. huisartsen, diëtisten, apothekers), ziekenhuis, andere beroepsgroepen of partijen wordt gerealiseerd
d) Omvang van het regionale samenwerkingsverband uit minimaal één ziekenhuis, een aantal huis- en fysiotherapiepraktijken bestaat met een Menzis populatie van minimaal 500 verzekerden
e) Therapie/interventie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, is bewezen effectief en kosteneffectief

Waardegerichte zorg

 • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
 • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
 • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg


Menzis beoordeelt vervolgens deze voorstellen aan de hand van de volgende punten:
f) Klanttevredenheid en resultaat van de interventie wordt middels outcome indicatoren transparant gemaakt (binnen het samenwerkingsverband, aan de klant en richting de zorgverzekeraar)
g) Het voorstel is gericht op een domein met hoog zorgvolume, zodat er daadwerkelijk impact kan worden gerealiseerd op zinnige en zuinige zorg
h) Lokale partijen hebben constructieve gesprekken, hebben gelijke ambities, hebben een gezamenlijke agenda vastgesteld en hebben vertrouwen in elkaar
i) Partijen hebben de benodigde organisatiegraad of hebben concrete plannen om dit binnen het voorstel te realiseren*
j) Vertrouwen dat het plan ervoor zorgt dat de juiste zorg op de juiste plek echt tot stand te komen

 • het voorkomen van (duurdere) zorg
 • het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan, dan wel verder weg (geconcentreerd) als het omwille van de kwaliteit en doelmatigheid met
 • het vervangen van zorg door andere zorg, zoals eHealth, met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van zorg

Van de ingezonden initiatieven kiezen wij er maximaal 8. Die wij gaan ‘ondersteunen’. In oktober en november zullen wij met partijen in gesprek gaan over de ingediende plannen, zullen wij de plannen toetsten op haalbaarheid en zullen wij aanvullende vragen stellen over de voorgestelde aanpak. U ontvangt hierover bericht van ons. In de december gaan wij de partijen voor de proeftuinen selecteren en maken wij nadere afspraken over de aanpak en uitvoering.

* Organisatiegraad

Verhogen van de organisatiegraad dient meerdere doelen:

 • Door regionaal samen te werken kunnen paramedische zorgverleners bepaalde zaken efficiënter organiseren zoals nascholing, inkoop, zorgpaden/zorgprotocollen, ICT etc.
 • Binnen een regionale samenwerking kunnen paramedische zorgverleners van elkaar leren
 • Het is belangrijk dat professionals uit het medische en het sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet zodat zij tijdig en gericht naar elkaar kunnen verwijzen
 • Het verlenen van integrale zorg, implementatie van nieuwe zorgvormen en innovaties valt of staat met een goed samenspel en overleg tussen professionals
 • Te komen tot een gemandateerde afvaardiging van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, het aanspreekpunt en gesprekspartner in de regio te worden en zichtbaar in de regio te zijn
 • Het op regionaal niveau met zorgverzekeraars, patiënten vertegenwoordiging en andere aanbieders maken van afspraken over de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy