Zorginkoopbeleid 2022

Wijkverpleging

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2022. Voor het beleid Wijkverpleging van 2022 wordt de focus gelegd op preventie, samenwerking en digitalisering. Deze onderwerpen komen in onze regio's (Noord, Achterhoek, Twente, Midden en West) nadrukkelijker aan bod. In ons beleid (hoofdstuk 4, download het volledig beleid hiernaast) lichten we deze speerpunten verder toe. 

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

Wijzigingen in 2022 

In het Zorginkopbeleid Wijkverpleging 2022 zijn een paar wijzigingen:

  • de voorwaarden voor het verkrijgen van een overeenkomst in 2022 wijzigen vanwege de wettelijke wijzigingen in de (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders ((A)Wtza) en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz);
  • de uitsluitingsgronden niet meer apart opgenomen. Hiervoor zijn aanvullende minimumeisen opgenomen (zie minimumeisen 16, 17, 18 en 19);
  • de eis voor het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en het beschikbaar stellen van de resultaten is aangepast aan de landelijke afspraken rondom de PREM;
  • De uitvoeringseis rondom samenwerking is uitgebreid;
  • De uitvoeringseis rondom het Kwaliteitsregister V&V is gewijzigd en kent geen aanloopperiode meer.

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie zorginkoopproces 2022
tot 1 augustus 2021 Aanmelden nieuwe zorgaanbieders indien ingang overeenkomst 1-1-2022
Aanmelding na 1 augustus 2021 Nieuwe aanbieders. Beoordeling en eventuele overeenkomst op
later tijdstip, zie paragraaf 6.2
uiterlijk medio juli 2021 Eventueel publicatie aanvulling inkoopbeleid 2022
tot 20 juli 2021 Mogelijkheid voor het stellen van vragen
Vanaf september 2021 Openstellen vragenlijst voor inschrijving en versturen budgetbrief
Vanaf 15 september 2021 Beoordeling inschrijvingen. Tevens periode voor gesprekken over integraal tarief en maatwerkafspraken
1 november 2021 Afronding inkoop, ondertekening overeenkomst via VECOZO behoudens nieuwe aanmeldingen na 1 augustus 2021, zie paragraaf 6.2
uiterlijk 12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.