Declareren

voor aanbieders in het zieken- en ambulancevervoer

Uit oogpunt van klantvriendelijkheid streeft Menzis ernaar dat klanten zorgkosten zo min mogelijk zelf hoeven te declareren. Steeds meer zorg wordt op basis van contracten of betalingsovereenkomsten geleverd, waarbij zorgkosten rechtstreeks tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar worden afgerekend.

Menzis maakt zich sterk om met nog meer zorgaanbieders afspraken te maken over rechtstreekse afrekening van zorgkosten en zo het aantal nota’s aan verzekerden nog verder terug te dringen.

De contractpartijen van Menzis kunnen en mogen bij Menzis declareren. Andere vervoerders (taxibedrijven) dienen hun factuur naar de verzekerde te sturen. De verzekerde kan vervolgens de kosten bij Menzis declareren.

Vier situaties zittend vervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer met openbaar vervoer, eigen vervoer of met een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld een taxi. In het Besluit zorgverzekering heeft de overheid bepaald dat de aanspraak op zittend ziekenvervoer beperkt is tot 4 situaties:

  • Verzekerde moet voor nierdialyse naar het ziekenhuis of dialysecentrum.
  • Verzekerde moet voor oncologische behandelingen met chemo- en/of radiotherapie naar het ziekenhuis.
  • Verzekerde is permanent rolstoelgebonden.
  • Verzekerde kan zich vanwege een permanent beperkt gezichtsvermogen niet zonder begeleiding verplaatsen.
Voor zittend ziekenvervoer is voorafgaand toestemming nodig. De verzekerde kan hiervoor bellen met:

 

Servicelijn vervoer Telefoonnummer (0317) 492 051

 

Ook is het mogelijk dat een verzekerde gebruik maakt van het 'aanvraagformulier vergoeding zittend ziekenvervoer'. Het aanvraagformulier kunt u downloaden of aanvragen bij Menzis Klantenservice. U kunt maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur bellen met telefoonnummer 088 222 40 40.

De zorgverzekeraar beoordeelt of aanspraak op (vergoeding van de kosten van) ziekenvervoer bestaat en op welke vorm van ziekenvervoer. Toestemming kan verleend worden voor:

  • openbaar vervoer;
  • eigen vervoer;
  • (rolstoel) taxivervoer. Als de verzekerde kiest voor een niet gecontracteerde taxibedrijf, krijgt deze hiervoor (conform polisvoorwaarden) een vergoeding van € 0,85 per beladen kilometer.
  • Openbaar vervoer; verzekerde kan reizen met het openbaar vervoer naar de op de machtiging weergegeven zorgverleners. De kosten kunnen achteraf bij Menzis gedeclareerd worden.
  • Eigen vervoer; verzekerde kan reizen met eigen vervoer naar de op de machtiging weergegeven zorgverleners. De kosten kunnen achteraf bij Menzis gedeclareerd worden.
  • (rolstoel)Taxivervoer; verzekerde kan voor het bestellen van een taxirit bellen met de op de machtiging weergegeven contractpartij. De kosten worden door de contractpartij bij Menzis gedeclareerd.

Uitzondering

Soms is ook vergoeding van ziekenvervoer mogelijk wanneer een verzekerde een langdurige ziekte of aandoening heeft en voor de behandeling hiervan langdurig is aangewezen op vervoer. Dan kan Menzis of Anderzorg een vergoeding overwegen. Hiervoor moet vooraf toestemming zijn gegeven.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.