Ziekenvervoer en ambulancevervoer

Informatie voor aanbieders van ziekenvervoer en ambulancezorg

Zorginkoopbeleid ziekenvervoer 2022
 • Nieuws
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 8 september 2021

  Zorgvervoercentrale Nederland nieuwe partner ziekenvervoer voor Menzis

  Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) gaat de komende jaren het ziekenvervoer voor Menzis uitvoeren. De partijen hebben een contract voor ten minste 5 jaar getekend, dat per 1 januari 2022 ingaat.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

Zorgverzekeraars per instelling

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan per instelling de zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop. Heeft u als ambulancevervoerder nog geen contract ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Zorginkoopbeleid ziekenvervoer 2022

Graag presenteren we het Zorginkoopbeleid Ziekenvervoer 2022 en verder. Graag maken we meerjarenafspraken met de betrokken aanbieders van vervoer, waarbij wij onder meer aandacht hebben voor de tijdigheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. U kunt het volledige document hiernaast downloaden (pdf).

Meer over inkoopbeleid ziekenvervoer

Zorginkoop ambulancezorg


In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s - als eerste of tweede representant - voor het maken van inkoopafspraken over ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2022 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten met de betreffende RAV’s en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars. Bij de inkoop houdt Menzis zich aan de door de NZa opgestelde tarieven financiële kaders. Voor de ambulancezorg gelden vaste tarieven die eveneens door de NZa zijn vastgesteld. De Tijdelijke Wet ambulancezorg is per 1 januari 2021 vervangen voor de Wet ambulancevoorzieningen.

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u stellen via het contactformulier

Menzis
afdeling Declaratieverwerking
team Zieken- en Ambulancevervoer
Postbus 640
7500 AP Enschede

 

Declareren ziekenvervoer

De drie contractpartijen van Menzis (zie Contractering) kunnen en mogen bij Menzis declareren. Andere vervoerders (taxibedrijven) dienen hun factuur naar de verzekerde te sturen. De verzekerde kan vervolgens de kosten bij Menzis declareren.

Vier situaties zittend vervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer met openbaar vervoer, eigen vervoer of met een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld een taxi. In het Besluit zorgverzekering heeft de overheid bepaald dat de aanspraak op zittend ziekenvervoer beperkt is tot 4 situaties:

 • Verzekerde moet voor nierdialyse naar het ziekenhuis of dialysecentrum.
 • Verzekerde moet voor oncologische behandelingen met chemo- en/of radiotherapie naar het ziekenhuis.
 • Verzekerde is permanent rolstoelgebonden.
 • Verzekerde kan zich vanwege een permanent beperkt gezichtsvermogen niet zonder begeleiding verplaatsen.

 

Voor zittend ziekenvervoer is voorafgaand toestemming nodig. De verzekerde kan hiervoor bellen met:

 

Servicelijn vervoer Telefoonnummer (0317) 492 051

 

Ook is het mogelijk dat een verzekerde gebruik maakt van het 'aanvraagformulier vergoeding zittend ziekenvervoer'. Het aanvraagformulier kunt u downloaden of aanvragen bij Menzis Klantenservice. U kunt maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur bellen met telefoonnummer 088 222 40 40.

De zorgverzekeraar beoordeelt of aanspraak op (vergoeding van de kosten van) ziekenvervoer bestaat en op welke vorm van ziekenvervoer. Toestemming kan verleend worden voor:

 • openbaar vervoer;
 • eigen vervoer;
 • (rolstoel) taxivervoer. Als de verzekerde kiest voor een niet gecontracteerde taxibedrijf, krijgt deze hiervoor (conform polisvoorwaarden) een vergoeding van € 0,85 per beladen kilometer.
 • Openbaar vervoer; verzekerde kan reizen met het openbaar vervoer naar de op de machtiging weergegeven zorgverleners. De kosten kunnen achteraf bij Menzis gedeclareerd worden.
 • Eigen vervoer; verzekerde kan reizen met eigen vervoer naar de op de machtiging weergegeven zorgverleners. De kosten kunnen achteraf bij Menzis gedeclareerd worden.
 • (rolstoel)Taxivervoer; verzekerde kan voor het bestellen van een taxirit bellen met de op de machtiging weergegeven contractpartij. De kosten worden door de contractpartij bij Menzis gedeclareerd.

Uitzondering

Soms is ook vergoeding van ziekenvervoer mogelijk wanneer een verzekerde een langdurige ziekte of aandoening heeft en voor de behandeling hiervan langdurig is aangewezen op vervoer. Dan kan Menzis of Anderzorg een vergoeding overwegen. Hiervoor moet vooraf toestemming zijn gegeven.

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.