Onze visie op zorg

Menzis behartigt uw belangen in de zorg. We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt die betaalbaar blijft. We maken ons sterk voor solidariteit in de zorg: tussen oud en jong, gezond en ziek. Iedereen heeft namelijk recht op goede, betaalbare en veilige zorg, ook in de toekomst. Met als uitgangspunt: de juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste kwaliteit en de juiste prijs.

Andere organisatie van de zorg

De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk. De zorgkosten lopen sterk op door de technologische vooruitgang, de vergrijzing en een toename van chronisch zieken. Gemiddeld besteedt een gezin bijna 25% van het inkomen aan zorg. Als er niets verandert zijn deze kosten in 2040 verdubbeld. Deze ontwikkelingen vragen om een andere organisatie van de zorg.

Overleg met zorgpartijen

Om goede zorg in de toekomst te garanderen is het nodig dat alle partijen meewerken. Al enige jaren overlegt Menzis met zorgaanbieders, gemeenten en patiëntenorganisaties hoe de zorg er in de toekomst uit moet zien. We zetten ons in voor een betere verdeling van de zorg in de regio. Het moet zoveel mogelijk aansluiten bij uw behoefte aan goede zorg en service, maar ook aan de specifieke situatie in een bepaalde regio.

Een voorbeeld

In gebieden waar weinig mensen wonen en weinig huisartsen zijn, moet de zorg anders georganiseerd worden dan bijvoorbeeld in grote steden. Waar in het ene gebied te weinig zorg is, is in het andere gebied misschien wel te veel zorg of naar verhouding te dure zorg. Dat vereist oplossingen op maat.
  • We stimuleren verzekerden om eigen regie te voeren over ziekte en gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van ziekten door gezonder te leven en meer te bewegen. Dit stimuleren we nu al door het programma SamenGezond. Daarnaast wordt het gebruik van internet in de zorg (e-health) steeds belangrijker, voor consumenten én zorgaanbieders.
  • Zoveel mogelijk zorg dicht bij u in de buurt. De huisarts, maar ook andere zorgaanbieders zoals praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, verloskundigen en psychologen spelen hierin een belangrijke rol.
  • Verschuiving van eenvoudige ziekenhuiszorg naar de huisarts; bijvoorbeeld kleine medische ingrepen, behandeling van bepaalde vormen van eczeem en zorg voor chronisch zieken met diabetes en COPD/astma. Huisartsen moeten ook de mogelijkheid krijgen meer gespecialiseerde artsen te kunnen raadplegen.
  • Chronisch zieken en ouderen moeten zorg krijgen waarbij zorgaanbieders nauw met elkaar samenwerken. We noemen dat ketenzorg.
  • De zorg voor ouderen vraagt niet alleen om een goede afstemming tussen zorgaanbieders, maar ook met welzijnswerkers en ouderenadviseurs van de gemeente. De huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Ouderen staan centraal en de focus ligt op de kwaliteit van leven.
  • Complexe ziekenhuisbehandelingen die weinig voorkomen worden alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen uitgevoerd, waar men voldoende ervaring heeft met de behandeling. Bepaalde onderdelen van (na)zorg, bij bijvoorbeeld veel voorkomende vormen van kanker, kunnen misschien juist weer wel dichterbij huis verleend worden.
  • Meer ruimte voor de wensen en behoeften van patiënten/consumenten.
  • Samenwerking met gemeenten.

Regionale samenwerking

Menzis besteedt veel aandacht aan samenwerking met alle partijen in de zorg in regio’s waar veel van onze verzekerden wonen. Alleen samen kunnen we het toekomstbeeld realiseren. Uitgangspunt is en blijft: de juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste kwaliteit en de juiste prijs.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.