Beloning van doelmatig voorschrijven geneesmiddelen in 2018

Bijlage 5 Menzis zorginkoopbeleid 2018-2019

Vanaf 2018 heeft Menzis - in samenspraak met uw vertegenwoordigers - de module ‘Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen’ aangepast. De uitwerking is nog niet afgerond, maar we brengen u alvast op de hoogte van de stand van zaken.

17 september 2018

De uitkomsten en beloning van de module zijn gericht op het formularium gericht voorschrijven, met ondersteuning van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Onder leiding van het NIVEL wordt de module uitgewerkt in samenwerking met de LHV en met andere zorgverzekeraars. Ook de HIS-leveranciers zijn betrokken.

Hoe het werkt

Het NIVEL verstrekt de uitkomst van de berekening (teller en noemer) aan Menzis. Dit gebeurt alleen na uw expliciete toestemming. Uw HIS-leverancier faciliteert die toestemming in uw HIS. Menzis ontvangt uitsluitend een teller en noemer voor het uitrekenen van uw score op de indicator. We extraheren geen patiëntengegevens.

Aanpassingen in module 2018 (Menzis)

Uitkomstmaat

De uitkomst wordt als volgt bepaald: het totaal aantal eerste voorschriften van een geneesmiddel (op ATC-code niveau) binnen het formularium (EVS) ten opzichte van het totaal aantal eerste voorschriften.

Een eerste voorschrift betreft een voorschrift dat binnen uw praktijk is aangemaakt en waarvan de ATC-code niet in de 12 maanden daarvoor binnen uw praktijk is voorgeschreven bij de desbetreffende patiënt. Alleen voorschriften met een ATC-code (werkzame stof) worden in de analyses betrokken. Hierbij wordt gekeken naar de volledige ATC-code.

Afkapwaarden en beloning 

Duidelijk is dat er afkapwaarden per formularium moeten worden bepaald. Het vaststellen van de afkapwaarden per formularium en de daarbij behorende tarieven gebeurt op basis van de meting over de eerste twee kwartalen van 2018. De resultaten van deze meting zullen naar verwachting pas eind 2018 bekend zijn. Menzis kan de uitkomstmaat voor meetperiode 1 dan ook niet tijdig vaststellen om declaratie door u per 1 oktober 2018 te realiseren. Dat voorbehoud is ook al gemaakt in het Menzis zorginkoopbeleid. We stellen uiteraard alles in het werk om het proces waar mogelijk te versnellen en blijven u daarover informeren.

Meer informatie

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.