Tarief Meer Tijd Voor de Patiënt

Via dit bericht informeren wij u over de tarieven van Menzis voor de prestatie ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (MTVP).

28 februari 2023

De prestatie MTVP is onderdeel van de leidraad MTVP.

Tarief MTVP huisartsen

   Tarief per kwartaal

Getrapte instroom van maximaal 25% ION
per kwartaal conform leidraad

 € 2,88

 

We zijn voor de vaststelling van het tarief uitgegaan van het landelijke macrokader van € 220 miljoen, gebaseerd op de brief van de Minister van VWS aan de LHV over het IZA (15 september 2022). Dat kader (€ 220 miljoen) betreft zowel het tarief voor de huisartsenpraktijk als de O&I bekostiging voor de RHO.


Getrapte instroom conform leidraad

 

De eerste praktijken starten vanaf 1 april 2023. Per kwartaal is ruimte voor maximaal 25% van de ingeschreven patiënten (ION) bij de huisartsen in uw regio om in te stromen. Per 1 januari 2024 is MTVP beschikbaar voor alle ingeschreven patiënten bij de praktijken die deelnemen aan MTVP. Uw RHO ontwikkelt met een afvaardiging van huisartsen in uw regio de methodiek voor het selecteren van de deelnemers. Menzis ontvangt per kwartaal een overzicht van deelnemende huisartsen van de RHO. Uiterlijk 24 maart ontvangt Menzis het overzicht van deelnemende huisartsen per 1 april 2023.

Om in aanmerking te komen voor de MTVP prestatie geldt dat u bij de start:

• een lerende omgeving (via intervisie) hebt die is gericht op MTVP;
• bijdraagt aan het uitvoeren van het MTVP regioplan;
• de MTVP Leidraad implementeert.


Declareren

 

Houdt u er rekening mee dat u minimaal 10 werkdagen wacht met declareren nadat het contractvoorstel in het VECOZO Zorginkoopportaal is geaccepteerd. In deze tijd verwerken de andere zorgverzekeraars de gemaakte afspraken.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.