Preferentiebeleid

Preferentiebeleid 2018


Menzis voert al vanaf 2005 preferentiebeleid op geneesmiddelen en is in feite de architect van het preferentiebeleid. Vanaf 1 juli 2008 is Menzis begonnen met het individuele preferentiebeleid. Het preferentiebeleid zorgt ervoor dat de kosten van geneesmiddelen betaalbaar blijven. De afgelopen jaren is steeds gebleken dat we hierdoor honderden miljoenen per jaar besparen. Zo zegt het Zorginstituut Nederland over de zorgkosten 2014 in Gipeilingen 2014 dat preferentiebeleid 679 miljoen euro heeft bespaard, dit is 40 euro per Nederlander. Het preferentiebeleid houdt in, dat Menzis per werkzame stof met dezelfde sterkte en toedieningsweg één of meer producten aanwijst. Uitsluitend de aangewezen producten kunnen voor rekening van Menzis worden afgeleverd.

Preferentiebeleid op Methotrexaatinjecties per 1 juli 2017

Menzis heeft per 1 juli 2017 INJEXATE® aangewezen als preferent middel voor methotrexaatinjecties bij patiënten met ontstekingsziekten zoals reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn. Door de aanwijzing zakt de prijs per injectie met ongeveer 40%. De aanwijzing geldt voor de periode vanaf 1 juli 2017 tot 1 januari 2020. Op basis van de aanbiedingen van de verschillende leveranciers is gekozen voor het product  INJEXATE® van de firma Accord Healthcare. De aanwijzing geldt voor alle geregistreerde sterktes van respectievelijk 7½, 10, 12½, 15, 17½, 20, 22½, 25, 27½ en 30 mg.

Informeren voor verzekerden van Menzis en Anderzorg
Via onze website www.menzis.nl/preferentiebeleid worden onze verzekerden geïnformeerd over het preferentiebeleid. Daarnaast kunt u deze informatiefolder meegeven.

Lijst preferente middelen

Voor een deel van de producten hebben we nieuwe leveranciers aangewezen. In onderstaand overzicht ziet u welke leveranciers preferent zijn geworden voor de periode 2017-2018. Ook vindt u een lijst met middelen die per 1 januari 2018 uit het preferentiebeleid gaan.

Wijziging werkwijze bij medische noodzaak niet-preferente geneesmiddelen

Al enige tijd is Menzis in gesprek met zowel huisartsen als apothekers over de vermelding van en controle op medische noodzaak bij het voorschrijven en afleveren van niet-preferente geneesmiddelen. Menzis en de besturen van de Huisartsenkringen in het Menzis kernwerkgebied (Groningen, Gelre-IJssel, De Gelderse Rivieren en Twente) hebben hierover een aantal afspraken gemaakt. Dit betekent een aanpassing van de werkwijze per 1 augustus 2013. De voorgestelde werkwijze geldt ook voor de tot het Menzis concern behorende label Anderzorg.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy