Contractering

Contracteerbeleid apothekers

Update

Per 10 januari 2018 heeft Menzis vastgesteld dat landelijk voldoende zorg is ingekocht. Dit betekent dat Menzis geen aanvullende inkoopovereenkomsten meer zal sluiten, tenzij lokaal blijkt dat onvoldoende zorg is ingekocht. In dat geval staat het Menzis vrij om al dan niet met een zorgaanbieder in onderhandeling te treden. Indien u voor het volgende contractjaar in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, dient u dit conform onze inkoopvoorwaarden, voor 1 oktober aan te vragen.

*dit geldt niet voor poliklinische apotheken

Voorafgaand aan de opening of overname van de apotheek, dient u een schriftelijk verzoek te sturen naar de afdeling Team Operationele Zorginkoop. Het adres is:

Afdeling Zorginkoop
Postbus 640
7500 AP Enschede

 

Vragenformulier

Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u een vragenformulier. Aan de hand van dit formulier zal de zorginkoper met u contact opnemen. Menzis is niet verplicht om met elke zorgaanbieder een contract te sluiten, er is geen sprake van contracteerplicht. Indien Menzis voldoende zorg heeft ingekocht in de betreffende regio en daarmee aan de zorgplicht voldoet, kan Menzis besluiten niet met u in onderhandeling te gaan en u dus geen of een aangepaste overeenkomst aan te bieden.

Digitaal contracteren

Zorgaanbieders krijgen een overeenkomst digitaal aangeboden. Voor de contractering farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg maken we voor apotheken en apotheekhoudende huisartsen gebruikt van deze gedigitaliseerde procedure. Na ondertekening wordt de definitieve overeenkomst via een pdf formaat aan de zorgaanbieder aangeboden. Via deze gedigitaliseerde procedure is het ook mogelijk om deze twee groepen zorgaanbieders voor de levering van farmaceutische zorg en hulpmiddelen op te nemen in onze Menzis Zorgvinder op de website van Menzis. Via de Zorgvinder kunnen klanten zien met welke zorgaanbieders Menzis contracten heeft afgesloten en op welke locatie zij zich bevinden.


Preferentiebeleid

Het preferentiebeleid houdt in, dat Menzis per werkzame stof met dezelfde sterkte en toedieningsweg één of meer producten aanwijst. Uitsluitend de aangewezen producten kunnen voor rekening van die zorgverzekeraars worden afgeleverd.

Laagste Prijs Garantie

In ons contract met u hebben we ter vervanging van het Bandbreedte systeem afspraken gemaakt over de afrekening van de zgn Laagste PrijsGarantie (LPG) en over de afrekening van het prijsverschil, als de prijs van een door u afgeleverd parallel geïmporteerd artikel hoger is dan die van het corresponderende Nederlandse specialité. Deze afrekening geldt zowel voor alle labels van Menzis. Daarvoor hebben we een aantal spelregels gehanteerd, dat in onze Commissie van Overleg, maar ook met verschillende zorgmakelaars al besproken is bij de contractonderhandelingen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.