Zorginkoopbeleid 2022

Huisartsen- en multidisciplinairezorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg (MDZ) en huisartsendienstenstructuur (HDS) 2022. 

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. De speerpunten voor ons beleid 2022 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van waarde aan de zorg het uitgangspunt is. Omdat wij inhoudelijk het landelijke beleid volgen rondom de HDS, besteden wij beperkt aandacht aan dit onderwerp.

We richten ons de komende jaren meer op de volgende speerpunten: 

  • juiste zorg op de juiste plek;
  • meer tijd voor en met de patiënt;
  • digitale zorg;
  • waardegericht inkopen;
  • zorg voor mensen met DMII, COPD (astma) en CVRM;
  • kwetsbare ouderen die thuis wonen.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022

Wijzigingen voor 2022

Binnen de huisartsenzorg is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn zowel beleidswijzigingen als wettelijke wijzgingen. 

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download (pdf) hieronder. U vindt de wijzigingen in hoofdstuk 2. 

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning huisartsenzorg

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
1 juli 2021 Publicatie definitieve beleidsregels NZa 2022
Uiterlijk 1 september 2021 Publicatie definitief inkoopbeleid huisartsenzorg, MDZ en HDS 2022. Inclusief bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg en eventueel aanpassingen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. En ook de bijlage met uitwerking van een richtinggevend beeld van digitale zorg in huisartsenpraktijk
medio september 2021 Verzending overeenkomst huisartsenzorg via contracteerportaal van Vecozo
1 november 2021 Overeenkomst huisartsenzorg ondertekend retour
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Planning HDS

Datum Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
In juni 2021 Opsturen en bespreken verantwoording en jaarrekening 2020
Voor 1 juli 2021 Indienen verantwoordingsformulier 2020 bij NZa
In oktober 2021 Opsturen en bespreken begroting 2022
Voor 1 november 2021 Indienen tariefaanvraag bij NZa

Planning Multidisciplinaire zorg

Datum  Actie
1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2022
1 juli 2021 Start contractgesprek overeenkomst ketenzorg en Organisatie & Infrastructuur (indien van toepassing)

Uiterlijk 1 september 2021

Publicatie definitief inkoopbeleid huisartsenzorg, MDZ en HDS 2022. Inclusief bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg en eventueel aanpassingen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. En ook de bijlage met uitwerking van een richtinggevend beeld van digitale zorg in huisartsenpraktijk

begin oktober 2021

Verzending Overeenkomst ketenzorg, Organisatie & Infrastructuur en/of, zorgvernieuwing. Of aangepast contract voorstel 2022 vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle samenwerkingsverbanden met een doorlopend contract 2022 (indien van toepassing)
10 november 2021 Overeenkomst ondertekend retour
12 november 2021  Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.