Machtigingen

Machtigingenbeleid hulpmiddelen

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Aanvragen kunnen naar onderstaande contactgegevens gestuurd worden.

Afhandeling declaratie/aanvraag machtiging:
We streven er naar uw declaratie en/of machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken.

Geen toestemming nodig

Menzis heeft voor een groot deel van de hulpmiddelen de voorafgaande toestemming afgeschaft. Daarom is voor de meeste hulpmiddelen die geleverd worden door een gecontracteerde leverancier geen toestemming van Menzis nodig.

Gaat een verzekerde naar een leverancier die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten dan is in bijna alle gevallen voorafgaande toestemming vereist. In het Verzekeringsreglement staan per hulpmiddel de nadere voorwaarden aangegeven, dus ook of er toestemming van de zorgverzekeraar nodig is. Het gaat hierbij zowel om een eerste verstrekking, maar ook om vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als voor een hulpmiddel de voorafgaande toestemming is komen te vervallen kunnen de verzekerden zich met een toelichting van de behandelend arts/specialist of gespecialiseerd verpleegkundige rechtstreeks wenden tot een door de Menzis gecontracteerde leverancier. Voor huisartsen, medisch specialisten en of een gespecialiseerd verpleegkundige betekent dit dat zij een toelichting voor de verzekerde schrijven. In deze toelichting is de medische indicatie opgenomen op basis waarvan aanspraak gemaakt kan worden op een bepaald hulpmiddel.

Met de gecontracteerde zorgaanbieders en leveranciers zijn afspraken gemaakt wanneer levering van het hulpmiddel zonder voorafgaande toestemming kan plaatsvinden. Het betekent dus ook dat de aanvragen of voorschriften beoordeeld worden door gecontracteerde zorgaanbieders en leveranciers op juistheid en rechtmatigheid.

Digitale machtigingen

Toestemming hoorhulpmiddelen

Bent u een aanbieder van hoorhulpmiddelen? Heeft uw klant een hoortoestel nodig? Is hij/zij bovendien verzekerd bij Menzis? In enkele gevallen heeft uw klant vooraf toestemming van Menzis nodig om een vergoeding te krijgen. U vraagt deze toestemming bij Menzis eenvoudig digitaal aan voor uw klant.

Aanvraagformulier hoorhulpmiddelen

 

Toestemming persoonlijke alarmering

Bent u zorgaanbieder of behandelaar en is het medisch noodzakelijk dat uw client vergoeding krijgt voor persoonlijke alarmeringsapparatuur? Dan heeft de verzekerde vooraf toestemming van Menzis nodig. U stuurt de aanvraag gemakkelijk digitaal in.

Aanvraagformulier persoonlijke alarmering

 

Toestemming hulpmiddelen

Bent u een aanbieder van hulpmiddelen? Heeft uw klant een vergoeding voor een hulpmiddel nodig en is hij of zij bovendien verzekerd bij Menzis? Dan vraagt u als aanbieder deze toestemming aan bij Menzis, dat kan eenvoudig digitaal via het aanvraagformulier.
Aanvraagformulier hulpmiddelen

 

Natura- of restitutiepolis

De genoemde procedure geldt voor alle verzekerden van Menzis. Dus ook wanneer een verzekerde een restitutiepolis heeft afgesloten.
Niet-gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier

Als een verzekerde er voor kiest naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier te gaan is in alle gevallen voorafgaande toestemming vereist.

Nadere voorwaarden
Alle nadere voorwaarden om voor vergoeding van hulpmiddelen in aanmerking te komen kunt u vinden in het Verzekeringsreglement

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.