MSRZ

Onderdeel van Medisch Specialistische Zorg

Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSRZ)

Onze zorginkoop heeft als doel om voor onze 2,2 miljoen verzekerden kwalitatief goede en betaalbare zorg te realiseren. We richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Zo wil Menzis samen met u meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst. In onze Visie op Zorginkoop beschrijven we hoe we in de samenwerking met u het komende jaar betere gezondheidsuitkomsten wil realiseren tegen – waar mogelijk – gelijkblijvende of lagere kosten. De Visie op Zorginkoop is mede het resultaat van contacten met onze klanten, consumenten- en patiëntenorganisaties, organisaties voor zorgaanbieders en individuele zorgaanbieders.

 

Beleid medisch specialistische revalidatiezorg

Op 1 april jl. is het Zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg 2018 gepubliceerd. Het specifieke revalidatiebeleid maakt onderdeel uit van het zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg.  In 2018 continueren we het revalidatiebeleid zoals we dat in 2016 in gang hebben gezet. We willen afspraken maken op basis van reële prijzen en volumes.  


Aandacht voor kwaliteit van zorg

Menzis ziet waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Het richt zich op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn (kwaliteit) en kosten voor het leveren van die zorg. Onderzoek en ervaring tonen aan dat hogere kwaliteit en lagere kosten samen gaan. Bijvoorbeeld als hogere kwaliteit in één keer tot een succesvol behandelresultaat leidt, of als een behandelmethode bij lagere kosten tot gelijkblijvende uitkomsten leidt.

Bij haar waardegerichte zorginkoop combineert Menzis een aantal doelstellingen: 

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
  • het verbeteren van de gezondheid van een populatie;
  • het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg in revalidatie-instellingen, werkt de revalidatiesector met kwaliteitsindicatoren. Zorginstituut Nederland (ZiNL) maakt de aangeleverde kwaliteitsgegevens openbaar die op de Transparantiekalender staan. De bestanden bevatten geen (keuze-)informatie voor consumenten maar zijn bedoeld voor de professionele gebruiker. De resultaten prestatie-indicatoren 2016 zijn recent (juni 2017) gepubliceerd op zorginzicht.nl en via kwaliteitsvensters. De uitkomsten nemen we mee in onze zorginkoop. 


Start inkoop 2018 - procesinformatie

Vanaf september 2017 gaan we van start met de inkoopronde 2018. Om tot een definitieve afspraak te kunnen komen leert de ervaring dat we veel  informatie met elkaar moeten uitwisselen. Om dit proces gestructureerd te laten verlopen, ontvangen we graag onderstaande informatie uiterlijk 1 september 2017. Vervolgens nemen we de informatie door en gaan daarna met u in gesprek. Dit met als doel om uiterlijk 12 november 2017 overeenstemming met elkaar te hebben. 

Aanleveringen


Op basis van de informatie uit ons systeem hebben we het vermoeden dat 2016 niet geheel is uitgedeclareerd. Om toch een goed beeld te hebben, vragen we u de (geprognotiseerde) realisatie 2016 bij ons aan te leveren op DBC Zorgproduct en OVP code niveau inclusief de eventuele Dure Geneesmiddelen (DGM).

We constateren dat het declaratieproces stagneert. Om die reden hebben we nog geen inzage in de zorgconsumptie 2017. Daarom zouden we ook –net als voor productiejaar 2016- de productiegegevens 2017 willen ontvangen op DBC Zorgproductniveau en OVP code niveau, inclusief de eventuele Dure Geneesmiddelen (DGM). Daarnaast vernemen we graag tot welke maand deze gegeven compleet zijn. 

Als laatste willen we graag een prognose 2017 ontvangen. Ook worden we graag geïnformeerd over de eventuele regionale ontwikkelingen. Wellicht vinden er gesprekken plaats tussen uw organisatie en andere organisaties die tot gevolg hebben dat er in 2018 sprake is van een patiënten verschuiving. Graag ontvangen we hierover nadere informatie zodat we het effect hiervan in maat en getal kunnen uitdrukken. 

Nadere toelichting ontvangen we graag via Vecozo of via e-mail.
 

Toetsen aanspraak op MSRZ

Zorginkoopbeleid 2016

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.