Medisch specialistische revalidatiezorg

Informatie voor zorgaanbieders in de medisch specialistische revalidatiezorg

Zorginkoopbeleid 2019
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Contact

Nieuws

 • 12 november 2018

  Actuele informatie over preferentiebeleid colecalciferol

  Menzis had het voornemen om met ingang van 1 januari 2019 preferentiebeleid te voeren op colecalciferol. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis echter verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Hieronder lichten we dit nader toe.

  lees meer

 • 17 september 2018

  Wijziging contracteerproces

  Zorgaanbieders ondertekenen voor het contractjaar 2019 de overeenkomsten met Menzis via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Tot nu toe gebeurde dat via Sharefile.

  lees meer

 • 17 september 2018

  Overeenkomst MSRZ 2019

  Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan vanaf 2019 werken met de ‘uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ)’. Het afgelopen jaar hebben individuele zorgverzekeraars, zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, ZKN, NFU en de NVZ hier intensief aan samengewerkt.

  lees meer

Uniforme overeenkomst

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan vanaf 2019 werken met de ‘uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg (MSZ)’. Het afgelopen jaar hebben individuele zorgverzekeraars, zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, ZKN, NFU en de NVZ hier intensief aan samengewerkt.

Voor vragen over de contractering kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Menzis.

Over de uniforme overeenkomst

Certificaat Vecozo aanvragen

Met ingang van contractjaar 2019 tekent u de overeenkomsten met Menzis via het Zorginkoopportaal van Vecozo (in plaats van via Sharefile).

Zorg dat u tijdig de juiste autorisatie heeft voor het Zorginkoopportaal om te kunnen tekenen. Dat voorkomt extra administratie later.

Aanvragen en informatie

Samen beslissen

In onze inkoopgesprekken besteden we aandacht aan samen beslissen. Zo willen we stimuleren dat in steeds meer ziekenhuizen arts en patiënt met elkaar beslissen over de zorg die het beste past. 
Samen beslissen begint met een goed gesprek. De arts informeert de patiënt over de mogelijkheden en voor- en nadelen van de behandeling. De patiënt bespreekt wat dit betekent voor zijn of haar eigen situatie en wat de persoonlijke voorkeur is. Daarna beslist de patiënt samen met de arts wat de best passende behandeling is.
 • Tevreden patiënten na de behandeling
 • Patiënten volgen trouwer hun therapie
 • Minder onnodige operaties en zorgkosten
Er zijn diverse hulpmiddelen die u kunnen helpen bij uw eigen consulten. Zo kunt u de online toolkit gebruiken van de Patiëntenfederatie. Deze federatie heeft ook een patiëntencamnpgane gemaakt met 'drie goede vragen'. Ook zijn er consultkaarten en digitale keuzehulpen beschikbaar die u kunt gebruiken. Een lijste met handige links vindt u op deze pagina.
Menzis is gestart met een proef samen met enkele ziekenhuizen in de regio's noord, oost en midden. Bij twee aandoeningen wordt in de gesprekken met patiënten standaard een digitale keuzehulp gebruikt. Dat verbetert de patiënttevredenheid en de kwaliteit van de zorg, is de verwachting. De proef is onderdeel van ons programma digitale zorg.

 Toolkit samen beslissen

Betalen van ziekenhuiszorg

Medisch specialistische zorg financieren we op basis van diagnosebehandelings-combinaties (DBC-zorgproducten). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten u in rekening kunt brengen bij zorgverzekeraar of patiënt. 

Declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u mailen naar afdeling Declaratieverwerking:

Declaraties die niet via de EI-standaard gaan, kunt u samen met de akte van sessie sturen naar ons postadres:

Menzis
afdeling Declaratieverwerking
team Medisch specialistische zorg
Postbus 640
7500 AP Enschede

Declareren: wat wel en niet?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een lijst gemaakt wat mag en niet mag bij de registratie en declaratie van medisch specialistische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Wie mag verwijzen?
 • Dure geneesmiddelen
 • Onderlinge dienstverlening
 • Diagnosecodes

U bezit een Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via: Wijzigingen Gegevens Zorgverlener (WGZ) in de Vecozo portal. 

Vecozo portal openen

Geen Vecozo-certificaat

Geef de wijziging door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:

 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruik maken van het formulier "Wijzigingsformulier financieel nummer".

Veelgestelde vragen

Sinds het contractjaar 2018 wordt de overschrijding van het afgesproken budgetplafond direct verrekend met de ingediende declaraties, op het moment dat de overschrijding ontstaat. Voor 2018 werd iedere declaratie uitbetaald die voldeed aan de eisen. Eventuele budgetoverschrijdingen werden pas bij de eindafrekening teruggevorderd, ongeveer drie jaar later.

De regeling geldt voor alle zorgaanbieders van medisch specialistische zorg, geriatrische revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg die met Menzis een overeenkomst hebben afgesloten voor 2018 of later, met een budgetplafond of aanneemsom.

Let op: de plafondfinanciering geldt vooralsnog niet voor vrijgevestigde GGZ-zorgaanbieders. Bij overschrijding van het budgetplafond zou de regeling wel op individuele basis kunnen gaan gelden.

Nee. Wanneer een declaratie leidt tot overschrijding van uw budgetplafond, stellen we wel een betaalstop in. We betalen uit tot het afgesproken maximale budget. De declaraties boven het budgetplafond worden daarna op de gebruikelijke manier administratief verwerkt. U krijgt ook retourinformatie van ons over de niet-uitbetaalde declaraties, zodat u alle benodigde aansluitingen kunt maken in uw eigen systemen. Het is dus belangrijk dat u ook na een betaalstop uw declaraties blijft indienen.

Contact

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? We hebben een overzicht gemaakt met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, gebruik dan het contactformulier of bel ons.

Meer vragen

Contactformulier

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy