Medisch specialistische revalidatiezorg

Informatie voor zorgaanbieders in de medisch specialistische revalidatiezorg

Zorginkoopbeleid 2022
 • Actueel
 • Contracteren
 • Declareren
 • Wijzigen
 • Veelgestelde vragen en contact

Nieuws

 • 6 september 2021

  Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgaanbieder en patiënt elkaar nodig

  Samen beslis je beter. Want door samen te beslissen, zijn mensen meer tevreden over de zorg. En ze houden zich daardoor beter aan de afspraken die zij met hun zorgaanbieder maken. Maar helaas is 'samen beslissen' in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Daarom begint vandaag de nationale campagne Samen Beslissen.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 27 mei 2021

  Oproep Hartstichting: meet vanaf je 40e jaarlijks je bloeddruk

  Meet vanaf je 40e elk jaar je bloeddruk. Dit is de gouden tip die onze partner de Hartstichting geeft in haar nieuwste campagne. Een advies waarbij ook Menzis zich aansluit. Ons online gezondheidsprogramma SamenGezond helpt erbij.

  lees meer

Certificaat Vecozo aanvragen

Met ingang van contractjaar 2019 tekent u de overeenkomsten met Menzis via het Zorginkoopportaal van Vecozo (in plaats van via Sharefile).

Zorg dat u tijdig de juiste autorisatie heeft voor het Zorginkoopportaal om te kunnen tekenen. Dat voorkomt extra administratie later.

Aanvragen en informatie

Samen beslissen

In onze inkoopgesprekken besteden we aandacht aan samen beslissen. Zo willen we stimuleren dat in steeds meer ziekenhuizen arts en patiënt met elkaar beslissen over de zorg die het beste past. 
Samen beslissen begint met een goed gesprek. De arts informeert de patiënt over de mogelijkheden en voor- en nadelen van de behandeling. De patiënt bespreekt wat dit betekent voor zijn of haar eigen situatie en wat de persoonlijke voorkeur is. Daarna beslist de patiënt samen met de arts wat de best passende behandeling is.
 • Tevreden patiënten na de behandeling
 • Patiënten volgen trouwer hun therapie
 • Minder onnodige operaties en zorgkosten
Er zijn diverse hulpmiddelen die u kunnen helpen bij uw eigen consulten. Zo kunt u de online toolkit gebruiken van de Patiëntenfederatie. Deze federatie heeft ook een patiëntencamnpgane gemaakt met 'drie goede vragen'. Ook zijn er consultkaarten en digitale keuzehulpen beschikbaar die u kunt gebruiken. Een lijste met handige links vindt u op deze pagina.
Menzis is gestart met een proef samen met enkele ziekenhuizen in de regio's noord, oost en midden. Bij twee aandoeningen wordt in de gesprekken met patiënten standaard een digitale keuzehulp gebruikt. Dat verbetert de patiënttevredenheid en de kwaliteit van de zorg, is de verwachting. De proef is onderdeel van ons programma digitale zorg.

 Toolkit Samen beslissen

Contact declaratieverwerking

Inhoudelijke vragen over declaraties kunt u stellen via het contactformulier.  

Menzis, afdeling Declaratieverwerking
team Medisch specialistische zorg
Postbus 640
7500 AP Enschede

 

Betalen van ziekenhuiszorg

Medisch specialistische zorg financieren we op basis van diagnosebehandelings-combinaties (DBC-zorgproducten). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten u in rekening kunt brengen bij zorgverzekeraar of patiënt. 

Declareren: wat wel en niet?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een lijst gemaakt wat mag en niet mag bij de registratie en declaratie van medisch specialistische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Wie mag verwijzen?
 • Dure geneesmiddelen
 • Onderlinge dienstverlening
 • Diagnosecodes

Toestemming aanvragen revalidatiezorg

Bent u een aanbieder van revalidatiezorg? Heeft uw patiënt of cliënt een revalidatiezorg nodig en is hij of zij bovendien verzekerd bij Menzis? Dan de verzekerde vooraf toestemming van Menzis nodig om een vergoeding te krijgen. U vraagt deze toestemming bij Menzis eenvoudig digitaal aan voor uw klant. Vul het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier Revalidatiezorg

Wijzigingen doorgeven met Vecozo-certificaat

U kunt zelf een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen. Dat doet u via 'Wijzigingen gegevens zorgverlener' in de Vecozo-portal. 

Vecozo portal openen

Wijzigingen doorgeven zonder certificaat

Geef uw praktijkwijzigingen door aan Vektis. Dit kan telefonisch via 0900 242 26 33 of via het AGB-register. 

Naar het AGB-register

Voor instellingen

Het wijzigen van betaalgegevens door een instelling/leverancier is alleen mogelijk als:
 • de aanvraag wordt getekend door 2 tekeningsbevoegde bestuurders
 • de aanvraag wordt vergezeld van een digitaal gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)

U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer voor instellingen"

Voor individuele zorgaanbieders

Het wijzigen van betaalgegevens, moet los van de declaratie, schriftelijk en voorzien van uw handtekening worden gemeld bij Menzis. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier "Wijzigingsformulier IBAN-nummer".

Veelgestelde vragen

Sinds het contractjaar 2018 wordt de overschrijding van het afgesproken budgetplafond direct verrekend met de ingediende declaraties, op het moment dat de overschrijding ontstaat. Voor 2018 werd iedere declaratie uitbetaald die voldeed aan de eisen. Eventuele budgetoverschrijdingen werden pas bij de eindafrekening teruggevorderd, ongeveer drie jaar later.

De regeling geldt voor alle zorgaanbieders van medisch specialistische zorg, geriatrische revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg die met Menzis een overeenkomst hebben afgesloten voor 2018 of later, met een budgetplafond of aanneemsom.

Let op: de plafondfinanciering geldt vooralsnog niet voor vrijgevestigde GGZ-zorgaanbieders. Bij overschrijding van het budgetplafond zou de regeling wel op individuele basis kunnen gaan gelden.

Nee. Wanneer een declaratie leidt tot overschrijding van uw budgetplafond, stellen we wel een betaalstop in. We betalen uit tot het afgesproken maximale budget. De declaraties boven het budgetplafond worden daarna op de gebruikelijke manier administratief verwerkt. U krijgt ook retourinformatie van ons over de niet-uitbetaalde declaraties, zodat u alle benodigde aansluitingen kunt maken in uw eigen systemen. Het is dus belangrijk dat u ook na een betaalstop uw declaraties blijft indienen.

U kunt ons bellen

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op 088 222 40 00. Of stel uw vraag via het contactformulier

Voor machtigingsvragen met betrekking tot vervoer, palliatieve zorg en calamiteiten in het buitenland kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 50. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Voor vragen over uw overeenkomst of het zorginkoopbeleid kunt u ons bereiken op telefoonnummer 088 222 40 00. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de praktijk of van u als zorgverlener bij de hand houden?

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Contactformulier

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.