Zorginkoopbeleid 2020

Mondzorg

 

Mondzorg is voor een beperkt deel opgenomen in de Basisverzekering. Alleen de reguliere tandheelkundige zorg voor jeugd wordt vergoed uit de Basisverzekering en voor volwassenen de volledige prothese en beperkte kaakchirurgische hulp. De mondzorg die Menzis inkoopt, is beperkt tot de volledige prothese, implantologie in een ernstig geslonken tandeloze kaak, implantaatgedragen volledige prothese en de bijzondere tandheelkunde. Daarnaast is er een selectieve inkoop voor behandelingen onder narcose.

Ons zorginkoopbeleid is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. Bij de contractering werken we met het digitale zorginkoopportaal van Vecozo.

Graag zetten we de samenwerking met u in 2020 voort!

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Bert Horlings

Beleidsadviseur

Mondzorg is meer dan het behoud van tanden en kiezen. Het draagt bij aan het voorkomen van ziekten en een goed gebit is belangrijk voor je welzijn en voor je sociaal functioneren. Het is een goed teken als onze verzekerden daar jaarlijks gebruik van maken

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Speerpunt 1


 

Zorgbehoefte als vertrekpunt

Bij mondzorg laten we de keuze voor een zorgaanbieder aan de klant. Het aantal behandelmogelijkheden bij mondzorg is groot. Dat betekent voor onze klanten dat er meestal meerdere passende behandelopties zijn. Een belangrijk principe in waardegerichte zorg is dat klanten bewust en geïnformeerd een afweging kunnen maken tussen de verschillende behandelopties. We willen graag met de aanbieders en klanten in gesprek hoe we dit principe van waardegerichte zorg zichtbaar kunnen maken in mondzorg.

Speerpunt 2

 

Kwaliteit

Voor mondzorg maken we afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit van de uit te voeren behandelingen: door garantieafspraken en duidelijke voorwaarden welke zorgaanbieder welke behandelingen kan uitvoeren. Daarmee zorgen we ervoor dat onze klanten geholpen worden door zorgaanbieders met de juiste ervaring voor de uit te voeren behandelingen. Hiermee creëren we een zo hoog mogelijke kwaliteit voor onze klanten. Voor ons is dit van groot belang, omdat een kwalitatief goede mondzorg leidt tot een betere algemene gezondheid en daarmee uiteindelijk het algeheel welzijn van onze klanten bevordert.

Speerpunt 3


Continu verbeteren

Menzis gaat ervan uit dat zorgaanbieders de ervaringen en verwachtingen van klanten meenemen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. We zien deelname aan klanttevredenheid- en -ervaringsonderzoeken daarom als een logisch onderdeel van de kwaliteitscirkel mondzorgaanbieders. Het meten van ervaringen leidt tot een kwalitatief betere en kosteneffectieve zorg.

Speerpunt 4


Samenwerken met zorgaanbieder

We gaan de administratieve afhandeling van de gecontracteerde zorg zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat doen we door het laten vervallen van veel machtigingsvereisten en door het debiteurenrisico over te nemen voor de in de overeenkomsten opgenomen behandelingen. We innen dan ook de bijkomende wettelijke eigen bijdrage bij onze klanten.

Speerpunten mondzorg

Binnen mondzorg zijn er ook een aantal specifieke speerpunten waar Menzis in 2020 de focus op heeft. 

Doelmatigheid implantologie

Ons uitgangspunt is dat we zorg die aantoonbaar onnodig is of aantoonbaar veel kost in vergelijking met gelijkwaardige zorg (op basis van indicatie en zorgbehoefte), niet vergoeden. In eerste instantie richten we ons daarbij op de implantologie in de bovenkaak. Om de doelmatigheid van deze verrichting te kunnen bepalen, zullen we formele en materiële controles gaan uitvoeren

Marktconforme materiaalkosten

We evalueren in 2019 de maximumtarieven voor techniek- en materiaalkosten op markconformiteit en passen die waar nodig aan. Ook gaan we intensiever controleren op de juiste toepassing van deze maximumtarieven in declaraties.

Preventieve mondzorg bij kinderen

Preventieve mondzorg voor kinderen is een reguliere verstrekking in de Basisverzekering. Menzis informeert ouders over het belang van mondzorg voor jonge kinderen. Desondanks zien we in onze bestanden dat een deel van onze jongste klanten niet bij de tandarts komt. We gaan met het veld in gesprek hoe we onze preventie-inspanningen kunnen bundelen om de mondzorg voor deze jongste kinderen te verbeteren.

Mondzorg bij kwetsbare ouderen

In de Basisverzekering is geregeld dat ouderen met een volledige gebitsprothese in aanmerking komen voor een vergoeding. Het aantal ouderen dat nog een geheel of gedeeltelijk natuurlijk gebit heeft, neemt toe. Bij ouderen voor wie door fysieke en cognitieve beperkingen de gebitsverzorging en tandartsbezoek moeilijk wordt, neemt het risico op problemen in de mondgezondheid toe.

Problemen in de mond kunnen door sociaal ongemak, pijn, chronische ontstekingen en voedingsproblemen de kwetsbaarheid versterken. In onze vijf regio’s willen we daarom samenwerkingsprojecten stimuleren tussen aanbieders van mondzorg en eerstelijnsaanbieders, zoals wijkverpleging. Landelijk willen we samen met de aanbieders en brancheorganisaties komen tot een structurele aanpak en financiering van de mondzorg voor kwetsbare ouderen.


Wijzigingen voor 2020

In onderstaande tabel worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven in de inkoop van mondzorg in 2020. Het gaat om wijzigingen ten opzichte van het voorafgaande contract.

  • Zelfstandige bevoegdheid mondhygiënisten 
  • Monitoring overkappingsprothese bovenkaak
  • Inkoop behandelingen onder narcose breidt uit

Voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download (pdf) hieronder.

Downloads zorginkoopbeleid 2020

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
26 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020 - vanwege eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving is het mogelijk dat het inkoopbeleid aangepast wordt
September 2019 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 (alleen indien er nog (wets)wijzigingen zijn) 
Uiterlijk week 38 (16-20 september 2019) Verzending voorstel aan zorgaanbieders 
1 november 2019 Overeenkomst getekend retour
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.