Declareren

Voor aanbieders in de mondzorg

Wat wel en niet vergoed

Menzis betaalt van alle rechtstreekse declaraties het verzekerde deel uit de Basisverzekering uit en de kosten die onder een afgesloten aanvullende (tand)verzekering vallen. Overgebleven kosten int u zelf bij uw patiënten (eigen bijdragen, restitutiekortingen of niet-verzekerde verrichtingen).

Heeft u een module afgesloten voor specifieke behandelingen? Dan neemt Menzis voor die behandelingen het debiteurenrisico van u over voor de wettelijke eigen bijdragen. Declaraties voor jeugd op basis van de Basisverzekering vergoeden we altijd volledig. Restitutiekorting is niet van toepassing op jeugdige verzekerden.

Code C012

Code C012 is per 1-1-2021 géén verzekerde zorg vanuit de basisverzekering voor jeugd en volwassenen. Menzis vergoedt alleen in de bijzondere tandheelkunde voor de jeugd de C012 1 keer per jaar.

Pedodontologen en gecontracteerde angstbehandelaars mogen dat zonder toestemming doen. In alle andere gevallen dient er toestemming gevraagd te worden.

 

Voor alle rechtstreekse declaraties die Menzis ontvangt wordt het verzekerde deel uit de Basisverzekering en een eventueel afgesloten aanvullende (tand)verzekering uitbetaald. Overgebleven kosten voor eigen bijdragen, restitutiekortingen of niet verzekerde verrichtingen dient u zelf te innen bij uw patiënten.
Wanneer u een module heeft afgesloten dan neemt Menzis het debiteurenrisico van u over voor de wettelijke eigen bijdragen behorend bij de in de afgesloten module opgenomen behandelingen.
Declaraties voor jeugdige verzekerden ten laste van de Basisverzekering worden altijd volledig vergoed, voor jeugdige verzekerden is de restitutiekorting niet van toepassing.

Wettelijke eigen bijdrage 2017

De wettelijke eigen bijdrage voor protheses zijn in 2017 aangepast:

  • Reparaties en rebasing van alle volledige protheses: eigen bijdrage van 10%
  • Implantaatgedragen prothese onderkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 10%
  • Implantaatgedragen prothese bovenkaak inclusief mesostructuur: eigen bijdrage van 8%
  • Implantaatgedragen prothese i.c.m. reguliere prothese, J50: eigen bijdrage van 17%
  • Reguliere prothese (P-codes): eigen bijdrage 25%

Onderscheid implantologie boven- en/of onderkaak
Om de juiste eigen bijdrage voor de boven- en onderkaak te berekenen moet dat bij een aantal codes extra aangegeven worden in uw declaratie. Voor de bovenkaak vult u indicatie 1 in en voor de onderkaak vult u indicatie 2.
De invulinstructie in Vektis is hierdoor aangepast waardoor het bij een aantal prestatiecodes verplicht is om de indicatie boven en/of onderkaak mee te geven. Ook op restitutienota’s moet de indicatie boven en onderkaak vermeld staan. Deze wijziging geldt voor de volgende prestatiecodes: 

 Prestatiecodes waarbij de indicatie van de boven- en onderkaak van belang is
 J40  J41
  J42   J43
  J53   J54
  J55   J56
  J57   J58
  J59  

Door altijd een indicatie 1 of 2 mee te geven in de declaratie of op de restitutienota voorkomt u onnodige administratie door afwijzingen. Vult u de indicatie voor de boven- en/of onderkaak niet in(dus waarde 0 in de elektronische declaratie) dan wordt de declaratie afgewezen.

Implantaatgedragen prothese geen bijzondere tandheelkunde

Vanaf 1 januari 2017 valt de volledige implantaatgedragen prothese en bijkomende mesostructuur niet meer onder bijzondere tandheelkunde maar onder de reguliere aanspraken Basisverzekering net als de reguliere volledige prothese.
U dient voor de bedoelde codes het veld ‘Soort Bijzondere Tandheelkunde’ niet meer in te vullen. Is het veld wel ingevuld met een waarde dan wordt door een foutmelding de declaratie afgewezen.
Deze wijziging geldt niet voor het plaatsen van de implantaten.

Bijzondere tandheelkunde en implantologie

Bij het declareren van behandelingen waarvoor een machtiging is afgegeven of vallen onder gemaakte moduleafspraken implantologie voor het plaatsen van implantaten is het van belang de juiste voorloopcode in de declaratie te gebruiken. De te gebruiken voorloopcodes zijn:

  • 002 voor implantaten
  • 003 voor bijzondere tandheelkunde
  • 014 voor bijzondere tandheelkunde jeugd
  • 004 voor medisch gecompromitteerd

Zonder voorloopcodes kunnen deze declaraties afgewezen worden wegens wachttijden in de aanvullende verzekering of onterecht slechts gedeeltelijk vergoed worden. Voor een correcte verwerking zijn de voorloopcodes essentieel.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.