Fysiotherapie en oefentherapie na ongeval

In de aanvullende verzekeringen heeft Menzis een vergoeding van maximaal 16 fysiotherapiebehandelingen na een ongeval. Om hier gebruik van te maken van de vergoeding vraagt de verzekerde vooraf een machtiging aan.

Hoe werkt het?

 • De verzekerde krijgt een ongeval en heeft daarna lichamelijke klachten. Hij of zij wil daarbij de hulp van de fysiotherapeut/oefenterapeut inschakelen en gebruikmaken van de ongevallendekking in de aanvullende verzekering.
 • De verzekerde vult hiervoor online het machtigingsformulier in en doet daarmee een aanvraag voor vergoeding vanuit de ongevallendekking. Binnen 1 werkdag krijgt de verzekerde een reactie op de machtigingsaanvraag. De uitkomst kan zijn:
 1. Ja, u krijgt een machtiging en kunt gebruikmaken van de vergoeding fysiotherapie/oefentherapie na een ongeval. Neemt u deze brief mee naar uw zorgaanbieder. Let op: uw zorgaanbieder moet gecontracteerd zijn, kijk hiervoor op de Zorgvinder.
 2. Nee, na beoordeling blijkt dat er geen sprake is geweest van een ongeval. U kunt geen aanspraak maken op de vergoeding voor fysiotherapie/oefentherapie na een ongeval. Wel kunt u uw vrij besteedbare zittingen uit uw aanvullende verzekering gebruiken voor deze behandeling.
 • De verzekerde neemt vervolgens de machtigingsbrief mee naar de afspraak met een gecontracteerde fysiotherapeut/oefentherapeut. 
 • De fysiotherapeut/oefentherapeut doet een intake, stelt een diagnose en behandelplan op en declareert de kosten bij Menzis. Op de declaratie plaatst hij de machtigingscode zodat de declaratie bij Menzis onder de juiste vergoeding wegvalt.

Machtigingsformulier fystiotherapie na een ongeval

Voordat de verzekerde gebruik kan maken van fysiotherapie na een ongeval, dient deze eerst een machtiging aan te vragen.

Naar formulier

 

Overzicht vergoedingen fysiotherapie

Wilt u weten welke behandelingen worden vergoed in 2023? Bekijk dan het overzicht hieronder.

Naar overzicht

Hieronder antwoord op een aantal meest gestelde vragen

De verzekerde vraagt via het machtingsformulier een machtiging voor Fysiotherapie na een ongeval aan.

Het machtigingsformulier staat op onze website.

In niet alle gevallen krijgt uw patiënt de behandelingen vergoed. Menzis beoordeelt of uw patiënt voor een vergoeding in aanmerking komt. Uw patiënt kan dan wel gebruik maken van de vergoeding voor een aantal vrije zittingen uit de aanvullende verzekering.

Onder een ongeval verstaan wij: een plotseling, ongewilde en onverwachte gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak zorgt voor fysiek letsel. Een aantal voorbeelden:

 • de patiënt is gestruikeld en heeft zijn of haar enkel verzwikt
 • de patiënt is geblesseerd geraakt tijdens het sporten door toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een klap met een hockeystick tegen de pols.
 • de patiënt is omvergetrokken door zijn of haar hond en valt op de heup
 • de patiënt is aangereden door een auto/fiets/brommer/…

Er is een aantal voorwaarden voor een vergoeding vanuit de ongevallendekking in de aanvullende verzekering, namelijk:

 • de machtiging is binnen 3 maanden na het ongeval aangevraagd
 • de patiënt is op het moment van het ongeluk 18 jaar of ouder
 • het ongeval is in Nederland gebeurd
 • de behandeling wordt gedaan door een gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut in Nederland
 • de kosten worden niet door de Basisverzekering gedekt
 • de patiënt heeft op het moment van het ongeval en de behandeling een aanvullende verzekering bij Menzis, met dekking voor fysio- en oefentherapie na een ongeval
 • uw patiënt heeft een machtiging hiervoor van Menzis ontvangen.

Uw patiënt krijgt geen vergoeding voor een ongeval waarbij hij of zij vooraf problemen had kunnen verwachten. Bijvoorbeeld met de tenniscompetitie meedoen, terwijl uw patiënt al langer last heeft van zijn of haar elleboog waardoor de klachten heviger zijn geworden. Of wanneer het de patiënt in de rug schiet na verkeerd/te zwaar tillen. In die gevallen kan de patiënt gebruik maken van de vergoeding voor een aantal vrije zittingen uit de aanvullende verzekering om zijn of haar klachten te laten verhelpen. Ook eventuele kosten van het eigen risico en de eigen bijdrage na vergoeding uit de Basisverzekering worden niet vergoed door de aanvullende verzekering.

De datum van het ongeval is de ingangsdatum van de machtiging. Een intake en eventueel eerste behandeling kunnen dus met de machtigingscode worden gedeclareerd. Is de machtiging niet goedgekeurd, dan kan de patiënt eventueel zijn vrije zittingen gebruiken.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.