Wijzigingen in de verzekeringen

Per 1 januari 2019 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Hieronder staat in het kort wat deze veranderingen precies zijn. In de verzekeringsvoorwaarden zijn eventuele nadere voorwaarden volledig opgenomen.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico blijft € 385 per verzekerde per jaar. Verzekerden van Menzis kunnen het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen.

> Wettelijke wijzigingen in de Basisverzekering

Vanaf 1 januari 2019 gelden er de volgende wijzigingen in de Basisverzekering:

Per 1 januari 2019 worden vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een (nagenoeg) gelijkwaardig zelfzorgmiddel of voedingssupplement bestaat in de vrije verkoop, niet meer vergoed uit de basisverzekering. Deze middelen komen voor eigen rekening van de patiënt omdat ze niet voldoen aan het pakketcriterium noodzakelijkheid: specifiek ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’. Aan de middelen zijn lage kosten verbonden en worden ook verkocht in de vrije verkoop, bijvoorbeeld bij een drogist.

De GVS bijbetaling wordt gemaximeerd tot 250 euro per verzekerde per jaar. Met deze maatregel wil het kabinet de stapeling van zorgkosten verminderen zodat de zorg betaalbaar is en blijft voor iedereen. Zorgverzekeraars zijn verzocht gezamenlijk, in overleg met apothekers, voor een uniforme uitvoering te kiezen. Er is een uitvoeringsvariant gekozen waarbij de zorgverzekeraar achteraf de bijbetaling bij de verzekerde int tot het maximum van 250 euro per jaar.

Apothekers en apotheekhoudende huisartsen kunnen alle GVS bijbetalingen voor geneesmiddelen  rechtstreeks doorsturen naar Menzis bij de declaratie van de farmaceutische zorg. Menzis zal de bijbetalingen tot 250 euro bij de verzekerde innen.

We gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder de verzekerde vóóraf informeert dat Menzis een bijbetaling zal vragen. Op dat moment heeft de verzekerde nog de mogelijkheid een ander geneesmiddel met de voorschrijver en apotheker te kiezen. Dat voorkomt starten met medicatie met een bijbetaling en discussies achteraf aan de balie van de apotheek. Mogelijk stoppen geneesmiddelfabrikanten met alle terugbetaalregelingen, die nu bestaan. Het kan zijn dat meer verzekerden dan nu dus een bijbetaling zelf moeten gaan betalen.

Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD-stadium II) voor verzekerden van 18 jaar of ouder wordt in 2019 vanaf de eerste behandeling direct vergoed. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klasse (A, B,C of D) van de GOLD Classificatie. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Indien na de eerste 12 maanden van behandeling nog onderhoudsbehandeling nodig is bestaat, voor zover sprake is van de 3 zwaarste klassen voor de classificatie,  vervolgens recht op vervolgbehandeling. Deze vervolgbehandeling is gemaximeerd voor iedere periode van twaalf maanden die volgt op het eerste behandelperiode van 12 maanden.

 Lees meer

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt vergoed vanuit de Basisverzekering bij mensen met gezondheidsrisico’s door overgewicht. Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

Lees meer

Patiënten kunnen gebruikmaken van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles als deze samenhangen met de behandeling. Dit geldt voor nierdialyses, oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie of bij een langdurige ziekte/aandoening en de verzekerde langdurig is aangewezen op vervoer. Er geldt een eigen bijdrage van € 103 (was € 101).

Het lage BTW tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor de tarieven van een aantal zorgsoorten, waaronder geneesmiddelen en hulpmiddelen zoals hoortoestellen, incontinentiemateriaal en orthopedisch schoeisel.

Landelijk gezien wordt nog steeds gediscussieerd over de vraag welk moment bepalend is voor het toepassen van het oude dan wel nieuwe lage BTW-tarief. Menzis stelt zich op het standpunt dat de afnemer van de zorg onze verzekerde is. Dit betekent dat de datum van levering leidend is voor de hoogte van het tarief. In 2018 geleverde genees- of hulpmiddelen moeten daarom met het 6%-tarief bij ons gedeclareerd worden. Om alle onzekerheid uit te bannen, adviseren wij u als zorgaanbieder de factuur voor deze leveringen met uiterste datum 31 december 2018 bij ons in te dienen. 

Nadere communicatie

Na besluitvorming in de Eerste Kamer over verhoging van het BTW tarief zal Menzis verdere communicatie hierover uitrollen naar betrokken zorgaanbieders. Menzis zal voor de zorgsoorten waarop de BTW verhoging betrekking heeft (o.a. hulpmiddelen en farmacie) de tarieven aanpassen. Als op de zorg die u levert het lage BTW tarief van toepassing is, ontvangt u van ons een brief met de aangepaste tarieven.

Heeft u op 1 februari 2019 nog niets van Menzis vernomen, terwijl u meent dat deze wijziging van toepassing is op de hulpmiddelenzorg die u levert? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Wilt u meer weten over verhoging van het BTW-tarief, bekijk dan de website van de Rijksoverheid.

Wijzigingen in eigen bijdragen of maximale vergoeding


o   Allergeenvrije schoenen € 131 (was € 138)

o   Lenzen en brillenglazen en bijzondere optische hulpmiddelen € 58,50 (was € 57,50) en € 117 (was € 115)

o   Orthopedische schoenen € 131 (was € 138) en € 65,50 (was € 69)

Bevalt de verzekerde in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie? Dan is de maximale vergoeding vanuit de Basisverzekering in 2019 € 215,00 (was € 211). De maximale eigen bijdrage in 2019 is € 415,66 (was € 396,89).
De eigen bijdrage voor kraamzorg thuis wordt € 4,40 per uur (was € 4,30). De eigen bijdrage voor kraamzorg zonder medische noodzaak, verleend in een instelling wordt € 17,50 per dag (was € 17). Het tarief van de instelling wordt verhoogd naar € 125 (was € 122,50).

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen

Ook in de aanvullende verzekeringen zijn wijzigingen opgenomen voor 2019. Enkele wijzigingen betreffen onder andere de vergoeding voor narcose bij mondzorg en de
EHBO- en reanimatiecursussen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.