Zorginkoopbeleid 2020

Zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG)


Graag presenteren we u het inkoopbeleid Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020. Dit beleid betreft de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en vormt de basis voor het contract. Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Samen met u willen we ook in 2020 waarde toevoegen aan de zorg voor onze klanten. Ons doel is om samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden.

Onze visie op waardegerichte zorg

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Speerpunt 1

 

Waardegerichte zorg

Menzis ziet waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Het richt zich op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de verzekerde relevant zijn (kwaliteit) en kosten voor het leveren van die zorg. De beoordeling van de kwaliteit van het ZG aanbod is voor Menzis een belangrijke pijler voor de inkoop van ZG. Er is echter nog weinig ZG-kwaliteitsinformatie beschikbaar. De uitdaging wordt om de aansluiting van de gegevens van de jaren t/n 2019 te maken met de nieuwe bekostigingsstructuur per 1 januari 2020. Hierover gaan wij graag het gesprek aan.

Speerpunt 2

Beheersen van kosten

Om de uitgaven van de ZG-zorg te beheersen werken we ook in 2020 met een prijs- en volumeafspraak per zorgproduct (pxq), begrensd met een maximum omzetplafond.
Daarnaast verwachten we van de zorgaanbieders dat alleen ZG-zorg wordt ingezet als het nodig is. Zorg wordt waar mogelijk afgebouwd en de zelfredzaamheid van onze verzekerde én diens omgeving wordt bevorderd door het geven van advies, voorlichting en instructie

Juiste zorg op de juiste plek

Menzis vindt het belangrijk dat zorg doelmatig wordt ingezet. We willen dat de juiste zorg, aan de juiste persoon, door het juiste deskundigheidsniveau geboden wordt en ten laste van het juiste financiële kader wordt gedeclareerd. Daarbij kijken we ook naar andere zorgdomeinen die zorg leveren aan mensen met een zintuiglijke handicap. Denk aan logopedie, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), fysiotherapie, medisch specialistische zorg en zorg die valt onder de WMO en WLz. Eenvoudig als het kan, ingewikkeld als het moet. Daar waar derdelijnszorg ZG zorg nodig is, moet deze ook geboden worden

Stimuleren van innovatieve zorg

We zijn enthousiast over de samenwerkingen tussen leveranciers van hulpmiddelen en de ZG-instellingen. De ZG - zorgaanbieder kan een belangrijke rol spelen in de organisatie van e-health voor mensen met een visuele of auditieve handicap. Zo is met de komst van digitale hulpmiddelen zoals iPad en iPhone informatie vinden en lezen een stuk eenvoudiger. Deze digitale hulpmiddelen zijn een goed alternatief voor de bestaande hulpmiddelen voor mensen met een visuele of auditieve handicap. Wat betreft innovatief zorgaanbod nodigen we u uit om uw ideeën tijdens de inkoopgesprekken aan ons voor te leggen.

Wijzigingen in 2020 

Op het moment dat dit inkoopbeleid is opgesteld, is er nog geen duidelijkheid over de allerbelangrijkste wijziging in wet- en regelgeving: de herziening van de bekostigingsstructuur Zintuiglijk gehandicaptenzorg. Deze majeure wettelijke wijzigingen moeten onvermijdelijk een plaats krijgen in ons inkoopbeleid 2020 en onze contractafspraken 2020. We houden hierbij nadrukkelijk een slag om de arm voor aanvullende voorwaarden die we mogelijk pas na de publicatie van ons definitieve inkoopbeleid per 1 juli kunnen formuleren. In de tussentijd zullen we u via onze website en nieuwsbrieven zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Download zorginkoopbeleid 2020

Planning

Datum  Actie
27 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020
1 juli 2019 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 (alleen indien er nog wijzigingen zijn); Uiterste aanmelddatum nieuwe zorgaanbieders; Verzending (concept) overeenkomst 
Vanaf 1 september 2019 Start inkoopgesprekken
1 november 2019 Afronding financiële afspraak; Zorgovereenkomst getekend retour
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.