Contractering

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Zintuiglijk Gehandicaptenzorg

Sinds 2015 valt de extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten (ZG) voor zowel kinderen als volwassenen onder de Zorgverzekeringswet. Deze zorg werd voorheen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoed. De zorg die vanuit de AWBZ naar de Basisverzekering wordt overgeheveld betreft multidisciplinaire zorg in verband met:

  • Een visuele beperking
  • Een auditieve beperking
  • Een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelstoornis of een combinatie van deze beperkingen, bestaande uit: diagnostisch onderzoek, interventies die zicht richten op het psychisch leren omgaan met de handicap, interventies die de beperking opheffen of compenseren en daarmee de zelfredzaamheid vergroten
Doorontwikkeling prestatiestructuur

De NZa is bezig met de doorontwikkeling van een prestatiestructuur. NZa is hierover in gesprek met VWS en Zorginstituut Nederland over de doorontwikkeling van de extramurale behandeling van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg. De focus ligt hierbij op:

  • Uitbreiding van registratie- en/of declaratieverplichtingen;
  • Herijking van het tarief;
  • Eenheid van taal en heldere definities;
  • Richtlijnen/zorgpaden.
  • Afbakening aanspraak.

Hieronder informeren wij u over de zorginkoop van de extramurale behandeling van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg en de (kwaliteits)voorwaarden die Menzis aan uw instelling stelt/gaat stellen:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy