Publicatie zorginkoopbeleid Gecombineerde leefstijl preventie

Eind maart 2018 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid voor 2019 gepubliceerd. Graag presenteren we u in aanvulling hierop het Zorginkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) 2019. Vanaf 1 januari 2019 valt de aanspraak op en bekostiging van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Gecombineerde Leefstijlinterventie is een nieuwe verstrekking binnen de Zvw. Voor 2019 sluit Menzis aan bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

17 juli 2018

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) bestaat uit interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering bij mensen met ernstig overgewicht en verhoogd risico op chronische aandoeningen. Een bewezen effectieve GLI is het uitgangspunt voor vergoeding onder de Zvw. De effectiviteit wordt in eerste instantie afgemeten aan de behaalde gewichtsreductie.

Daarnaast is de blijvende gedragsverandering rond de gezonde leefstijl. Op basis van een landelijke indicatorenlijst wordt de effectiviteit van de GLI gemonitord. Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De GLI richt zich in de huidige vorm op volwassenen. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een GLI, gelden de indicatiecriteria zoals genoemd in de NHG-standaard Obesitas en in de Zorgstandaard Obesitas, dat wil zeggen vanaf een matig verhoogd Gewichtgerelateerd Gezondheidsrisico (GGR).

De GLI wordt gecontracteerd via samenwerkingsverbanden.

De huisarts verwijst naar een bij de zorggroep aangesloten zorgaanbieder die voldoet aan de kwaliteitscriteria. Uit de in het RIVM-register opgenomen GLI blijkt de benodigde competenties. Dit betekent dat een Gecombineerde Leefstijlinterventie kan worden aangeboden indien de aanbieder beschikt over de vereiste competenties. Afhankelijk van de desbetreffende GLI zijn dat leefstijlcoaches (ingeschreven in het BLCN-register) of diëtisten en fysio-/oefentherapeuten met aantekening Leefstijlcoach in het kwaliteitsregister Paramedici (of een samenwerkingsverband van diëtist en fysiotherapeut). Zij moeten (gezamenlijk) geschoold zijn in de uitvoering van het betreffende GLI-programma.

Inkoop Gecombineerde Leefstijlinterventie

De accountmanager van Menzis koopt GLI-zorg in via (een addendum op de) overeenkomsten met huisartsenzorggroepen. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Menzis maakt voor het digitale contracteerproces gebruik van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een Overeenkomst GLI 2019 kunnen dit uiterlijk 15 september 2018 kenbaar maken via het contactformulier. Alleen aanmeldingen die tijdig via het contactformulier worden ingediend worden in behandeling genomen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.