Afbakening medisch specialistische revalidatiezorg


Wat valt wel en wat valt niet onder medisch specialistische revalidatiezorg? Het Zorginstituut biedt duidelijkheid.

16 september 2018

Minimale kwaliteitseisen

De beroepsgroep heeft op een gedegen manier omschreven welke zorg medisch-specialistische revalidatiezorg zij als professioneel juist beschouwen. Daarbij is onder andere onderscheid gemaakt tussen algemene en interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie. Dit standpunt maakt ook transparant welke minimale kwaliteitseisen kunnen worden gesteld aan de praktijkvoering binnen de revalidatiegeneeskunde en het draagt bij aan een gepast(er) gebruik van kwalitatief goede zorg. 

Controleplan

Menzis legt ook in 2019 meer nadruk op het controleren van de rechtmatigheid en doelmatigheid van gedeclareerde zorg. Dit is in lijn met de eis van de wetgever, die zorgverzekeraars via de Regeling Zorgverzekering wettelijk verplicht om materiële controles uit te voeren. In overeenstemming met artikel 7.7 van de Regeling zorgverzekering publiceren we dit controleplan op de website van Menzis, zodat het publiekelijk beschikbaar is voor cliënten en zorgaanbieders.

Lees meer

De omschrijving van het werkterrein is na te lezen op de website van Zorginstituut Nederland.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy