Veldpartijen publiceren afbouwplan voor geneesmiddelen

Menzis is verheugd dat gezamenlijke veldpartijen NHG, NVVP, KNMP en MIND dit najaar een Multidisciplinair document “Afbouwen SSRI’s en SNRI’s” hebben gepubliceerd.

17 december 2018

Zorgverzekeraars ondersteunen de in het document (pdf) beschreven aanpak om deze geneesmiddelen af te bouwen. Wij vinden het van belang dat de afbouw gebeurt onder begeleiding van de (huis)arts en de apotheker.   

Wetenschappelijk bewezen 

Zoals u weet gelden er voor de vergoeding van magistrale bereidingen voorwaarden vanuit het Besluit Zorgverzekering. Magistrale- en doorgeleverde bereidingen moeten voldoen aan het criterium van  “rationele farmacotherapie” ofwel er moet wetenschappelijk bewezen werkzaamheid zijn en de bereiding moet financieel acceptabel zijn voor de zorgverzekeraar. Menzis gaat ervan uit dat de stapsgewijze aanpak van het multidisciplinair document gevolgd wordt. Menzis ziet een belangrijke taak voor de apotheker als geneesmiddelendeskundige om in samenspraak met de arts te toetsen of een individuele patiënt aantoonbaar niet met bestaande druppels of suspensies of dranken kan afbouwen, zoals beschreven in het KNMP-document “Praktische toelichting multidisciplinair document. (pdf)”

 

Wanneer vergoedt Menzis?

Als de stapsgewijze aanpak uit het document leidt tot de inzet van een magistrale- of doorgeleverde bereiding, dan vergoedt Menzis uitsluitend de in tabel 3 genoemde antidepressiva in de genoemde afbouwsterktes en de voorgestelde afbouwtermijnen per sterkte. Op dit moment zijn er nog geen doorgeleverde bereidingen beschikbaar, maar wij hebben begrepen dat deze zullen worden geïntroduceerd.

Menzis handhaaft voorlopig haar coulancebeleid voor de afbouw van venlafaxine vanwege het niet beschikbaar zijn van slow release-producten in lage sterkte.

 

Lees meer

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy