Overleg Menzis en KNGF: Werken aan een uniform kwaliteitssysteem voor alle verzekeraars

Menzis heeft in haar zorginkoopbeleid 2020 aangegeven dat praktijken die een profiel 3 overeenkomst hebben of willen, ingeschreven moeten staan in een door Menzis erkend praktijkkwaliteitsregister. KNGF en Menzis zijn in gezamenlijk overleg tot een oplossing gekomen voor praktijken die niet in zo’n register staan en die hun profiel 3 overeenkomst in 2020 willen behouden.

1 juli 2019

Het KNGF en Menzis zijn overeengekomen dat er voor fysiotherapiepraktijken die op dit moment een profiel 3 overeenkomst met Menzis hebben en deze willen behouden, in 2020 niets verandert (mits zij wel aan de bestaande eisen voldoen). De eis om per 1-1-2020 ingeschreven te staan in een praktijkkwaliteitsregister, komt voor 2020 te vervallen. Praktijken die al een profiel 3 overeenkomst hadden en die in afwachting van de nieuwe voorwaarden geen nieuw SKMZ Plus/ETF auditcertificaat hebben aangevraagd, krijgen alsnog tot 1 oktober 2019 de tijd om dit auditcertificaat te behalen. Voor 2020 zal er net als in 2019 geen nieuwe instroom van praktijken in het Menzis profiel 3 kunnen plaatsvinden.

Indicatoren vaststellen

Daarnaast zijn Menzis en het KNGF overeengekomen dat het KNGF deze zomer een plan gaat maken om indicatoren te identificeren die van belang zijn voor de kwaliteit van praktijken en andere omgevingen waarin de fysiotherapeut werkzaam kan zijn. Het KNGF zal dit plan na de zomer bespreken met verzekeraars en Patiëntenfederatie NL. Hierbij worden gezamenlijk de indicatoren vastgesteld, die invloed hebben op de kwaliteit van de werkomgeving en die gebruikt kunnen worden voor interne verbetering (PDCA-cyclus), inkoop en keuze-informatie.

Menzis wil in dit verband het voortouw nemen om ook de andere verzekeraars bij deze ontwikkeling te betrekken, zodat er een uniform kwaliteitssysteem voor de fysiotherapie ontstaat, waaraan alle verzekeraars zich committeren. Dit betekent dat er structuur komt in de uiteenlopende eisenpakketten die verzekeraars stellen aan praktijken bij het sluiten van contracten.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.