Menzis verhoogt tarieven logopedie profielen 1 en 2

Op dit moment is er veel discussie over de huidige tarieven. Op basis van gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland en de paramedische sector, wordt er een kostenonderzoek opgestart om te kijken wat dan reële tarieven zijn.

16 augustus 2019

Uitkomsten daarvan komen nog, en neemt Menzis in overweging voor 2021. Maar wij vinden dat we niet moeten wachten met stappen zetten in de paramedie voordat de uitslagen van dat onderzoek bekend zijn. In relatie tot de premiestelling 2020 hebben we gekeken welke beweging we nu alvast kunnen maken, waardoor er rekening gehouden kan worden door de praktijken met de bedrijfsvoering voor 2020.

Duidelijkheid
Voor Menzis is het belangrijk om nu al duidelijkheid te geven in de tarieven logopedie 2020 en niet te wachten tot na het kostenonderzoek. Menzis verhoogt daarom de tarieven.
De “individuele zitting reguliere logopedie” komt daarmee voor profiel 1 op €35,66 en profiel 2 op €36,66.

Als zorgverzekeraar hebben wij de rol voor de verzekerde te sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Vanuit dat perspectief werken wij bij logopedie met twee profielen (1 en 2).

Met deze beweging willen wij het veld tijdig laten weten hoe wij omgaan met de tarieven logopedie 2020.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.