Toename verwijzingen van huisartsen naar KNO-artsen

Menzis heeft signalen ontvangen dat er een toename merkbaar is in het aantal verwijzingen van huisartsen naar KNO-artsen. Het zou hierbij met name gaan om patiënten met een verminderde gehoorfunctie waarbij de inzet van hoorhulpmiddelen gewenst is. Er bestaat de indruk dat Menzis input van KNO-artsen en audiologen eist voor de vergoeding van dergelijke hulpmiddelen. Graag leggen we uit wat Menzis heeft afgesproken met audiciens.

6 november 2019

Menzis volgt de landelijke richtlijnen voor het verstrekken van hoorhulpmiddelen. Zo is er de NOAH-veldnorm. Hierin is onder andere vastgelegd in welke gevallen een verwijzing naar een KNO-arts of audiologisch centrum noodzakelijk is. Ook is in deze veldnorm opgenomen welke handelingen de diverse zorgverleners uitvoeren met betrekking tot de inzet van hoorhulpmiddelen.

Geen tussenkomst huisarts of specialist

Daarnaast onderschrijft Menzis het Hoorzorgprotocol 2.0. In dit protocol is vastgelegd welke werkwijze audiciens volgen om tot het aanmeten van een hoortoestel te komen. Dit protocol sluit aan bij hetgeen in de NOAH veldnorm is afgesproken. Voor de meeste mensen die op basis van het protocol in aanmerking komen voor een gehoorhulpmiddel kan zonder tussenkomst van een huisarts of specialist een hoortoestel worden aangemeten.

Voor een aantal doelgroepen is het wenselijk om door een medisch specialist gezien te worden. Het gaat hierbij onder andere om kinderen tot 18 jaar, slechthorenden tot 67 jaar die voor de eerste keer een hoorhulpmiddel gaan gebruiken en slechthorenden met een asymmetrisch gehoorverlies. In protocol en veldnorm is vastgelegd dat deze patiënten eerst door een KNO-arts of audioloog worden gezien. 

Efficiënt doorverwijzen

Menzis heeft afgesproken dat audiciens deze patiënten rechtstreeks kunnen doorverwijzen, zonder tussenkomst van de huisarts. Juist omdat de betrokken zorgaanbieders beschikken over de veldnorm en het Hoorzorgprotocol is goed vastgelegd welke handelingen door de audicien verricht kunnen worden en is het mogelijk om zo efficiënt mogelijk door te verwijzen. In de praktijk blijkt echter dat het kan voorkomen dat een verwijzing vanuit een audicien niet door het ziekenhuissysteem wordt geaccepteerd. In dat geval dient een verwijzing alsnog via de huisarts te verlopen.

Meer informatie over de NOAH veldnorm kunt u hier vinden.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.