Aanvullende informatie financiële steun voor zorgaanbieders

Afgelopen zondag 5 april heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt dat zorgaanbieders vanaf mei financieel gecompenseerd worden voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis via de continuïteitsbijdrage. Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen.

9 april 2020

De vooruitbetaling is een voorschot op de continuïteitsbijdrage. Vandaag, donderdag 9 april) stuurde brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland namens alle zorgverzekeraars een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg met aanvullende informatie over de vooruitbetaling.

Vooruitbetaling aanvragen nu alleen mogelijk voor aanbieders mét een zorgcontract
Alleen zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen op dit moment een vooruitbetaling aanvragen bij die zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben. We werken momenteel hard aan de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders zonder zorgcontract met (bepaalde) zorgverzekeraars. Informatie daarover volgt zo snel mogelijk.

Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is
Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om het aanvraagproces voor de vooruitbetaling in te richten. Vanaf dinsdag 14 april a.s. kunnen de aanvragen worden ingediend. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom verzoeken we zorgaanbieders om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling.
De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. De vooruitbetaling is alleen een voorschot op de continuïteitsbijdrage.
De continuïteitsbijdrage kan in mei worden aangevraagd. We vragen u daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.

Wie kan een vooruitbetaling aanvragen?
Zorgaanbieders met een zorgcontract die werken in de volgende branches kunnen een vooruitbetaling aanvragen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.
Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, is er een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data staan de aanvullende overeenkomsten klaar:
• vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie
• vanaf donderdag 16 april voor mondzorg
• vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.
In de mondzorg, maar ook in sommige andere sectoren, werken veel zorgaanbieders zonder zorgcontract met een zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieders kunnen pas een vooruitbetaling aanvragen als de aanvraagprocedure voor hen gereed is. Deze zorgaanbieders worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Hoe vraag ik een vooruitbetaling aan?

U kunt een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit portaal vindt u op www.vecozo.nl. Om in te loggen, heeft u onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO-certificaat nodig dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Heeft u met sommige zorgverzekeraars wel en met andere zorgverzekeraars geen zorgcontract? Dan kunt u momenteel alleen een aanvraag indienen bij zorgverzekeraars met wie u een contract heeft.
U vraagt de vooruitbetaling aan door ondertekening van een aanvullende overeenkomst die onderdeel wordt van het bestaande contract. Inzet is dat in de contracteermodule van het Zorginkoopportaal deze overeenkomst klaar staat vanaf de hierboven genoemde data. Heeft u de aanvullende overeenkomst ondertekend? Dan hoeft u verder niets meer te doen. VECOZO zorgt ervoor dat uw aanvraag bij de zorgverzekeraars terechtkomt waarmee u een zorgcontract heeft en die zorgverzekeraars verwerken de aanvraag verder.

Vragen?

Meer informatie en een uitgebreide Q&A vindt u op www.zn.nl/corona


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.