Publicatie toetsingskaders Ziekenhuisverplaatste Zorg en optimalisering eerstelijnszorg

dokter en patiënt

16 september 2020

Vandaag publiceren we de toetsingkaders:

Update: Op 8 december 2022 hebben we het toetsingskader Ziekenhuisverplaatste Zorg herschreven. Bekijk de herziene versie.

Deze twee toetsingskaders samen geven richting aan de kansen die we zien in het organiseren van toekomstige zorg in zowel de 2e lijn als de 1e lijn zodat deze bijdraagt aan de uitdaging om de zorg toekomstbestendig te maken.

  • In het toetsingskader Ziekenhuisverplaatste Zorg leggen we uit wat we daar onder verstaan en waar we initiatieven op toetsen.
  • In het toetsingskader Optimalisering eerstelijnszorg laten we zien welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn te verbeteren maar ook de samenwerking binnen de 1e lijn te optimaliseren.

Waarom deze toetsingskaders?
Om de toekomstige zorg toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar te houden, is het nodig de zorg anders te organiseren en interventies te plegen. Met de recente COVID-19 uitbraak is deze urgentie in een stroomversnelling gekomen, we moeten meer dan ooit op zoek naar de meest doelmatige zorg en dat kan op verschillende manieren.

Ziekenhuisverplaatste Zorg
Met dit toetsingskader willen we transparant zijn over de aspecten waar naar gekeken wordt bij initiatieven rondom ziekenhuisverplaatste zorg. Zo willen we zorgaanbieders die daarover zorgsoortoverstijgende afspraken willen maken, helpen bij het ontwikkelen van initiatieven en denken we graag mee over de haalbaarheid van een initiatief. Dit toetsingskader is nadrukkelijk een hulpmiddel en geen doel op zich.

Optimalisering eerstelijnszorg
Het verplaatsen van zorg helpt bij het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. We zien daarbij belangrijke rol voor de 1e lijn waarbij er aandacht moet zijn voor een goede balans. In dit toetsingskader geven wij de mogelijkheden weer die er zijn om zorg naar de 1e lijn te verplaatsen, maar ook om zorg binnen de 1e lijn anders te verdelen.

Samen met professionals uit het zorgveld
Het toetsingskader over Ziekenhuisverplaatse Zorg is ontwikkeld samen met medewerkers die betrokken zijn bij de regionale eerstelijnszorg en de medisch specialistische zorg. De optimalisatie van de eerstelijnszorg is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van medewerkers die betrokken zijn bij de regionale eerstelijnszorg, landelijke eerstelijnszorg en de medisch specialistische zorg. Tevens zijn enkele zorgaanbieders gevraagd om de concept toetsingskaders te lezen en van feedback te voorzien.

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.