Update: Een kijkje in de keuken: hoe stel je een onderbouwd zorgplan op?

Update 25 februari: Vanwege het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinar.

17 februari 2021

Update 25 februari: Vanwege het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinar.  

Sinds de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet in 2015 organiseert Menzis jaarlijks kennissessies voor individuele wijkverpleegkundigen. Ook dit jaar weer, in digitale vorm.  De afgelopen jaren zijn onder andere de grenzen met de Wmo en Wlz aan bod geweest, evenals samenwerken in de wijk, passende zorg en inzet van pgb.

Vanwege de coronacrisis was het in 2020 helaas niet mogelijk kennissessies op onze locaties te organiseren. Komend jaar willen we op een andere manier toch graag met u in gesprek, kennis met elkaar delen, van elkaar leren en zo de samenwerking bevorderen. Graag nodigen we u uit voor een van de online kennissessies via Teams.

‘Een navolgbare indicatiestelling’

Het behoort tot de taken van de wijkverpleegkundige een heldere en voldoende onderbouwde indicatie op te stellen volgens de geldende beroepsnormen. Menzis krijgt veel vragen over hoe je een indicatie opstelt die aan de wettelijke eisen voldoet. We vinden het daarom een goede reden om het hier met elkaar over te hebben, zoals gezegd dit jaar in de vorm van een digitale kennissessie.

Waar moet een indicatie aan voldoen?

Bij een indicatie gaat het om het bepalen van een zorgbehoefte. Een indicatie is zodanig opgesteld dat het duidelijk en navolgbaar is welke zorgbehoefte een cliënt heeft en welke noodzakelijke zorg daaruit voortvloeit. De wijkverpleegkundige stelt vervolgens samen met de cliënt vast wie de geïndiceerde zorg het best kan uitvoeren en welke afspraken er zijn gemaakt over de inzet van de wijkverpleging om aan die zorgbehoefte te voldoen.

Ook is de indicatie de start van het zorgplan en inzet van zorg en toont het zorgplan uiteindelijk de vergoeding van die ingezette zorg aan, betreft het inderdaad Zvw-zorg, of valt de zorg onder een ander wettelijk kader, zoals de Wmo, Jeugdwet of Wlz.

De rol van de zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de vergoeding van zorg. Vanuit deze rol heeft de zorgverzekeraar de wettelijke taak om te beoordelen of de zorg ook rechtmatig (dus voldoet aan de geldende wet- en regelgeving) en doelmatig (zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte, komt niet voor rekening van de verzekering) is.

In deze kennissessie willen we aan de hand van geanonimiseerde zorgplannen in gesprek gaan hoe je als wijkverpleegkundige het verpleegkundig proces en het verpleegkundig redeneren inzichtelijk maakt in een zorgplan. We behandelen de werkwijze die u stap voor stap door het proces loodst. Dit verkleint de kans dat u wordt gevraagd om uw zorgplan nogmaals toe te lichten. Voor verzekerden maakt dit inzichtelijk welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt. En het helpt zorgverzekeraars bij het goed kunnen vaststellen van rechtmatigheid en doelmatigheid van de geïndiceerde zorg.

Aanmelden

We organiseren maandelijks een online sessie van anderhalf uur. Er kunnen maximaal 12 wijkverpleegkundigen per sessie deelnemen. Tijdens de sessie bespreken we een zorgplan van één van de deelnemers. Uiteraard is het zorgplan geanonimiseerd. U kunt uw zorgplan voorafgaand aan een sessie met Menzis delen.

Wanneer?

De eerste kennissessies van 2021 vinden plaats op donderdag 18 maart en dinsdag 20 april en 18 mei om 14.00 uur. Afhankelijk van de belangstelling zullen we extra data plannen.
 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.