Uitvoering extra salarisverhoging zorgpersoneel huisartsenzorg

Zorgverzkeraars geven uitvoering aan het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor salarissen van medewerkers in de zorg met een middeninkomen. U leest hier hoe wij dat doen.

23 februari 2022

Het extra geld wordt via de tarieven beschikbaar gesteld aan werkgevers in de zorg. Het is dan aan de werkgevers daarmee de salarissen van medewerkers met een middeninkomen te verhogen zoals de Tweede Kamer eerder heeft bepaald.

Uitvoering per 1 april 2022

De NZa heeft op 3 november een nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd met verhoogde tarieven die ingaan op 1 januari 2022. Het lukt de zorgverzekeraars echter niet om de aanpassingen per 1 januari in te voeren, daarvoor hebben we meer tijd nodig. Per 1 april 2022 verhogen zorgverzekeraars wel de tarieven zodanig dat de salarisverhogingen van medewerkers in de zorg met een middeninkomen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 kunnen worden doorgevoerd.
Voor de gereguleerde tarieven volgt Menzis de NZa-maxtarieven. De vrije tarieven die direct samenhangen met salarissen van zorgpersoneel met een middeninkomen, verhoogt Menzis met 90% (weging loonkosten) maal 1,13% (de extra verhoging van de OVA 2022 vanwege het kabinetsbesluit). Deze extra ophoging als gevolg van de salarisverhoging geldt voor het hele jaar, maar wordt dus verwerkt over drie kwartalen.

Waarom is er uitsetel van de uitvoering?
Dit komt doordat:

 • bestaande en al aangeboden contracten voor 2022 in deze korte tijd niet op tijd aangepast kunnen worden
 • het opnieuw inregelen van de contracten en tarieven in de systemen van de zorgverzekeraars en in het zorginkoopportaal van Vecozo een bepaalde doorlooptijd vraagt
 • VECOZO niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2022 de aanpassingen kan doorvoeren. Het gevolg is dat in het eerste kwartaal 2022 de systemen gereed zijn en de nieuwe contracten voor de huisartsenzorg ingeregeld kunnen worden
 • tarieven en contracten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in de uitvoering, maar ook in juridische termen. Daarom kunnen we de tarieven niet zomaar aanpassen, maar moeten daar nieuwe contracten aan ten grondslag liggen
 • de unieke volgsystematiek binnen de huisartsenzorg vraagt om een eenduidige methodiek, zodat we de landelijke uniformiteit die nodig is voor de volgsystematiek kunnen waarborgen

Het uitstel tot 1 april 2022 geldt voor zowel de gereguleerde maximumtarieven als de vrije tarieven binnen de huisartsenzorg en Multi Disciplinaire (keten) Zorg.

Huisartsenzorg

De NZa heeft het verzoek gevolgd om in lijn met het uitstel de tariefbeschikking aan te passen. De tariefbeschikking van 3 november 2021 (TB/REG-22622-02) is ingetrokken en de tariefbeschikking van 1 juli 2021 (TB/REG-22622-01) wordt weer geldig met ingang van 1 januari 2022. Daarnaast maakt de NZa een nieuwe beschikking, die ingaat op 1 april 2022. Daarin staan de nieuwe tarieven vanaf Q2 2022, waarin de verhoging ten opzichte van de voorgaande tariefbeschikking is verwerkt. De NZa houdt in de methodiek rekening met het effect van de eerste drie maanden uitstel.
Menzis verhoogt naast de door de NZa gereguleerde tarieven ook de vrije tarieven voor de verrichtingen en modules (exclusief de module resultaatbeloning), voor individuele huisartsenpraktijken in de huisartsenzorg per 1 april 2022. Deze extra ophoging geldt voor het hele jaar en wordt dus vanaf Q2 2022 verwerkt over de drie resterende kwartalen.

MDZ

Ketenzorg
We voeren de extra indexatie voor de loonsverhoging van zorgpersoneel per 1 april 2022 door in de keten-dbc-tarieven voor het zorggedeelte. Dit geldt ook voor de tarieven van 2022 voor zorggroepen waar een meerjarige overeenkomst mee is afgesloten. Omdat ons veelal het inzicht ontbreekt welk gedeelte van het tarief met betrekking tot de zorgkosten naar de middeninkomens gaat , verhogen wij het volledige bedrag voor het zorggedeelte. Deze extra ophoging geldt voor het hele jaar en wordt dus vanaf Q2 2022 verwerkt over de drie resterende kwartalen.
O&I en GEZ-module
De GEZ module en O&I afspraken binnen zowel segment 2 als segment 3 worden niet geïndexeerd omdat deze gelden geen betrekking hebben op zorgpersoneel, waar de verhoging voor bedoeld is.
Zorgvernieuwing
De tariefafspraken voor zorgvernieuwingsprojecten in segment 3 indexeren wij niet. Eventuele compensatie voor de middeninkomens werkzaam binnen S3 projecten kan gefinancierd worden uit de indexatie van de ketenzorgtarieven. Immers hier indexeren wij niet alleen de middeninkomens maar de totale zorgkosten.

Wat betekent dit voor de processen?

Huisartsenpraktijken

 • Per 1 januari 2022 kunt u de overeengekomen tarieven declareren, gebaseerd op de tariefbeschikking van publicatiedatum 1juli 2021 over het jaar 2022, zoals aangeboden via VECOZO.
 • Indien u nog geen contract heeft aangevraagd voor het jaar 2022 via het zorginkoopportaal van Vecozo, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.
 • Zodra de nieuwe tariefbeschikking is gepubliceerd door de NZa, die in gaat per 1 april 2022, krijgt u een aangepast contract met de aangepaste tarieven via Vecozo aangeboden. Deze dient u via Vecozo te ondertekenen.
 • Na ondertekening door u worden de tarieven in onze systemen verwerkt en aangeboden aan de verre zorgverzekeraars.
 • U dient de nieuwe tarieven in uw eigen systeem op te nemen, zodat u deze per 1 april 2022 kunt declareren.

Zorggroepen

 • Per 1 januari 2022 kan een zorggroep de overeengekomen of doorlopende tarieven declareren.
 • In het eerste kwartaal 2022 wordt via Vecozo een nieuw contract met de aangepaste tarieven ketenzorg aangeboden, deze gaan in per 1 april 2022.
 • Na ondertekening door de zorggroep worden de tarieven in onze systemen verwerkt en aangeboden aan de verre zorgverzekeraars.
 • De zorggroep dient het nieuwe tarief in hun eigen systeem op te nemen, zodat zij deze per 1 april 2022 kan declareren.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.