GALA ondertekend: nauwere samenwerking in regio

Op vrijdag 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en GGD-GHOR. Een belangrijke stap in de richting van een nauwere samenwerking met u in de regio.

10 februari 2023

Een van de uitgangspunten van het GALA is namelijk een integrale benadering in het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Hierin is het vergroten van de verbinding tussen het sociaal domein en zorg een belangrijk aspect.

Daarnaast staat in het akkoord dat we de preventiestructuur willen versterken. Dat betekent concrete afspraken maken op lokaal en regionaal niveau. Dit sluit naadloos aan op ons beleid en de al bestaande samenwerking met onze partners in de regio. Het GALA biedt de kans om de GLI en valpreventie in te bedden.

Accent op gezondheid
Menzis onderschrijft ook de andere uitgangspunten van het GALA: het accent in dit akkoord ligt niet op ziekte, maar op de gezondheid van mensen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Bij Menzis wordt dat leefkracht genoemd. Menzis is er van overtuigd dat de inzet op preventie, het versterken van het normale leven, op weerbaarheid en demedicaliseren bouwstenen zijn voor een gezonder en vitaler Nederland en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Meerdere factoren
Gezondheid is meestal niet alleen een zaak van zorg, goed eten en voldoende bewegen. Het hebben van werk, schulden, fysieke omgeving of bijvoorbeeld eenzaamheid zijn net zo goed factoren van betekenis. Daarom is de verbinding tussen zorg en welzijn en het sociale domein essentieel in het gezonder maken van de bevolking. Het GALA zet hier fors op in door zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor het formuleren van (regionale) gezondheidsdoelen en het behalen ervan. Afgesproken is om regionale samenwerkingsverbanden te versterken of op de bouwen. En om een aantal effectieve ketenaanpakken (zoals de aanpak van overgewicht bij kinderen) te organiseren waarbij een cliënt geen last meer heeft van de verschillende wetten, geldstromen en regels. Het probleem van financiering – preventie is niet altijd verzekerde zorg- wordt door de middelen die het ministerie beschikbaar stelt ook aangepakt.

Hoe verder
Preventie en gezondheid worden onderdeel van de regionale werkagenda en van de inkoopafspraken; zo sluit de zorg die ingekocht wordt aan bij de zorgbehoefte in de regio. Daarnaast bieden we onze leden goede toegang tot GLI en Stoppen met Roken-interventies (SMR) van goede kwaliteit. Onze uitgangspunten zijn: dichtbij huis waar het kan, digitaal als het mogelijk is. Zo waarborgen we voor onze leden dat zij toegang hebben tot passende zorg op het gebied van leefstijl.
Dit is het moment om papier om te zetten in acties. Zorgverzekeraars en de gemeenten in Nederland zijn het commitment aangegaan om preventie een plek te geven in ons doen en denken over de zorg. Ook van de overheid vragen we commitment: health in all policies. Een gezonde leefomgeving, vet- en- of suikertaksen, zijn ondersteunend aan onze activiteiten en brengen een gezondere bevolking dichterbij.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.