Zorginkoopbeleid 2025 Menzis is online

Vrouw duwt oude man in rolstoel

Vandaag publiceren we ons zorginkoopbeleid voor 2025. Zoals ieder jaar de start van het nieuwe zorginkoopseizoen. In ons zorginkoopbeleid staat per zorgsoort wat we willen bereiken in 2025 en welke richtlijnen en criteria we stellen aan zorgaanbieders om gecontracteerde zorg te kunnen leveren aan onze leden. Het gaat over de kwaliteit, beschikbaarheid en de kosten van zorg.

27 maart 2024

De zorg gaat veranderen. Er kan steeds meer en behandelingen vinden steeds vaker (deels) thuis plaats. En als door ziekte of ouderdom alledaagse handelingen lastiger worden, zetten zorgprofessionals zich in om de patiënt zo veel mogelijk (weer) zelfstandig te laten functioneren. Dat gebeurt thuis, ondersteund met hulpmiddelen en technologieën. Niet meer de nadruk op wat iemand niet kan, maar op wat iemand nog wél kan. Goede onderlinge samenwerking in de keten van huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal domein en andere specialismen (zoals kortdurende zorg, apothekers en paramedici) in de regio is daarvoor cruciaal.

Veranderingen in de zorg

Het Integraal Zorgakkoord benadrukt dat passende zorg de sleutel is om de zorg in Nederland voor iedereen van hoge kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden. Koen Jansen, directeur Zorg & Gezondheid bij Coöperatie Menzis: “Om passende zorg te realiseren vragen we verandering van zorgaanbieders, bijvoorbeeld dat ze meer samenwerken met andere zorgaanbieders. Als zorgverzekeraar moeten we ook veranderen. In ons beleid leggen we daarom de nadruk op het versterken van eerstelijnszorg en op samenwerking in de regio met zorgaanbieders, gemeenten én organisaties uit het sociaal domein.”

Elf zorgsoorten

Het zorginkoopbeleid voor 2025 is gepubliceerd voor elf zorgsoorten. Belangrijke focuspunten daarin zijn de toegankelijkheid van zorg, regionale samenwerking, duurzaamheid en digitalisering.

Meer weten? Lees ons zorginkoopbeleid.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.