Innovatieve projecten

Kwalitatief goede zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden, dat is waar Menzis zich al jaren voor inzet. Met onze zorginkoop willen we de belangen van onze 2,25 miljoen klanten behartigen. In deze tijden met een groeiende zorgvraag en oplopende zorgkosten, is dat geen eenvoudige opdracht.

Focus op de regio

Menzis legt verbindingen met zorgaanbieders in de regio’s, waarin wij de meeste verzekerden hebben. Samen buigen we ons over de vraag, hoe we de zorg in de regio anders kunnen organiseren om deze ook voor de lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden. In krimpregio’s als Noordoost-Groningen en Achterhoek vraagt dat een andere aanpak, dan in een stedelijke omgeving zoals Den Haag of Enschede. 

Regiokaart

Regiofoto's

Op basis van ‘regiofoto’s’ met de verwachte ontwikkelingen hebben we gekeken wat er nodig is. We werken aan substitutie van zorg vanuit de tweedelijn naar de eerstelijn, stimuleren de eigen regie/leefkracht van onze verzekerden en stimuleren innovatieve projecten en bekostigingsmodellen.


Juiste zorg op juiste plek 

In de diverse regio’s hebben we overleg met ziekenhuizen en huisartsenorganisaties over hoe en in welk tempo we de juiste zorg op de juiste plek organiseren. We maken afspraken over de zorg voor mensen met diabetes, COPD, CVRM maar ook over bijvoorbeeld dermatologische zorg, beweegzorg en atriumfibrilleren. Deze afspraken over zorgverschuivingen koppelen we ook aan concrete afspraken over kostenverschuivingen. 

Substitutiemonitor

Landelijk volgen alle partijen deze ontwikkelingen via de zogenaamde substitutiemonitor. Deze monitor moet de komende jaren nog verder uitgebouwd worden, maar geeft wel een eerste beeld over de financiële verschuivingen tussen de macrokaders 1e lijn, GGZ en MSZ als gevolg van substitutie. De minister van VWS heeft de resultaten van de substitutiemonitor onlangs vertaald in een eerste concrete verschuiving van geld. Ze haalt in 2016 24,9 miljoen euro weg bij de medisch specialistische zorg en hevelt daarvan 10,9 miljoen over naar de huisartsenzorg en 14 miljoen naar de multidisciplinaire zorg. De verwachting is dat de komende jaren meer overhevelingen volgen.

Innovatieve en integrale projecten

Menzis faciliteert zorgaanbieders om gezamenlijk innovatieve en integrale projecten uit te voeren.
Voorbeelden hiervan zijn:

Dermatologen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en de huisartsen in de regio houden sinds april 2015 bij wijze van proef een gezamenlijk spreekuur. In dit spreekuur zien de huisarts en dermatoloog patiënten met een dermatologische vraag waarbij de huisarts de expertise van de dermatoloog wil inzetten. Mensen voor wie dit spreekuur geldt ontvangen hiervoor een uitnodiging van de huisarts. Patiënten krijgen de best mogelijke zorg dicht bij huis, ze worden door de huisarts en specialist gezien en de kosten blijven betaalbaar. Bijkomende voordelen zijn dat een consult op dit spreekuur niet ten koste gaat van het eigen risico en dat huisartsen en specialisten door gelijktijdig de patiënt te zien, van elkaar leren. Voor ingewikkelde huidaandoeningen of vragen met een spoedeisend karakter worden patiënten nog steeds rechtstreeks naar het ziekenhuis verwezen.

De hervormingen in de langdurige zorg die in 2015 hebben plaatsgevonden, bieden ons de kans ook voor de kwetsbare groepen kwalitatief goede zorg in samenhang met eerste- en tweedelijn in te kopen. 

De overheid bevordert met de herzieningen in de langdurige zorg de trend om ouderen langer thuis te laten wonen. Dit leidt tot een verhoogde zorgvraag en een complexere zorgvraag in de thuissituatie. De druk op met name de eerstelijn en informele zorg nemen toe. 
De gemeente Oldenzaal, de huisartsen in Oldenzaal, Impuls en zorgverzekeraar Menzis slaan de handen ineen. Onder de noemer ‘Oldenzaal Vitaal' gaan ze intensief samenwerken. In 2016 worden, met het programma Oldenzaal Vitaal, twee projecten gestart: het project integrale ouderenzorg en het project gezonde wijkaanpak. Samen zetten alle partijen zich in voor de bevordering van de gezondheid van de burgers van Oldenzaal. Waar nodig wordt een persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg dichtbij de inwoners van Oldenzaal georganiseerd. 


Mensen uit Noord-Nederland die lijden aan de ziekte van Parkinson kunnen in 2016 voor zorg en ondersteuning terecht bij Punt voor Parkinson. Dit nieuwe centrum voor onderzoek en behandeling van de ziekte brengt de specialistische kennis van drie zorginstellingen samen onder één dak in Groningen.


Punt voor Parkinson is een initiatief van Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. Vanuit één centrum voor geïntegreerde multidisciplinaire behandeling krijgen Parkinsonpatiënten in Noord-Nederland betere zorg tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Menzis vindt deze ontwikkeling belangrijk. Want door de zorg voor Parkinsonpatiënten op deze manier te integreren, is er betere afstemming, kan de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt plaats vinden en hoeft er minder te worden doorverwezen. Dat is winst voor iedereen: voor de patiënt, voor de kwaliteit van de zorg en voor de kosten. 

Ouderen in de gemeente Rijssen-Holten kunnen nog meer zelf de regie voeren over hun zorg. Samen met de gemeente starten we daarvoor OZO (OuderenZOrg) verbindzorg, een online platform voor samenwerking tussen zorgverleners en het delen van zorg. Alle betrokken partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) rondom de cliënt komen in dit platform samen en kunnen eenvoudig met elkaar communiceren over de zorg. De cliënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt tot het netwerk en heeft daarmee zelf de regie in handen. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.