Aanpassing Zorginkoopbeleid farmaceutische zorg

Er is een wijziging in het zorginkoopbeleid 2023 voor farmaceutische zorg. De wijziging gaat over een algemene minimumeis die geldt voor alle zorgaanbieders van farmaceutische zorg. Hieronder een korte toelichting.

20 september 2022

Er is een wijziging in het zorginkoopbeleid 2023 voor farmaceutische zorg. De wijziging gaat over een algemene minimumeis die geldt voor alle zorgaanbieders van farmaceutische zorg. Hieronder een korte toelichting.

Pagina 19
Menzis is er per abuis vanuit gegaan dat de Regeling openbare jaarverantwoording ook een accountantsverklaring eist van zogenaamde kleine zorgaanbieders. De regeling van de beoordelingsverklaring is echter enkel van toepassing voor zorgaanbieders die voldoen aan artikel 4, eerste lid Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Dit zijn de (middel)grote zorgaanbieders. We doen daarom een aanpassing in onze minimumeisen.

De betreffende minimumeis op pagina 19 van het zorginkoopbeleid is nu als volgt: Middelgrote en grote zorgaanbieders beschikken over een beoordelings- of controleverklaring met een goedkeurende strekking van een accountant over het verantwoordingsjaar 2021. Deze minimumeis is enkel van toepassing op zorgaanbieders die voldoen aan artikel 4, eerste lid Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

U vindt het aangepaste zorginkoopbeleid op onze website.

 


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.