Geen wijzigingen Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg & multidisciplinaire zorg

Menzis heeft op 1 april 2022 haar tweejarig Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en Huisartsendienstenstructuur (HDS) voor 2023 en 2024 gepubliceerd. Voor het jaar 2024 zijn er geen voorgenomen inhoudelijke wijzigingen. Wijzigingen als gevolg van landelijke wet- en regelgeving (onder andere NZa-beleidsregel) ten behoeve van 2024 zullen wij uiteraard volgen.

31 maart 2023

Voor de onderwerpen Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) en de ANW diensten bij de Huisartsendienstenstructuren volgen wij de landelijk afgesproken leidraden die zijn gemaakt tussen de branchepartijen Zorgverzekeraars Nederland, InEen en de Landelijke Huisartsenverenging (LHV).

Tijdspad Inkoopproces 2024
In verband met ons tweejarig zorginkoopbeleid is al bekend welke zorgaanbieders Menzis voor 2024 heeft gecontracteerd. In sommige gevallen zijn ondanks het tweejarig beleid bepaalde onderdelen alleen voor 2023 gecontracteerd (onder andere resultaatbeloning en ketenzorg). Hiervoor worden voor 2024 opnieuw afspraken gemaakt. Mogelijk dat u hiervoor opnieuw een vragenlijst dient in te vullen.

Daarnaast worden onderdelen van de bestaande contracten voor 2024 opnieuw geïndexeerd. Hiervoor geldt dat wij u een nieuw contractvoorstel aanbieden.
We streven ernaar om deze afspraken uiterlijk op 1 november 2023 af te ronden.

De planning ziet er als volgt uit:

Huisartsenzorg

Datum Actie
1 juli 2023 Publicatie definitieve beleidsregels NZa 2024 
Uiterlijk 1 september 2023
Publicatie bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden en tarieven huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
Begin oktober 2023 Verzending vragenlijst voor de overeenkomst huisartsenzorg via contracteerportaal van VECOZO of aangepast contract voorstel 2024 vanwege wijzigingen in resultaatbeloningen (indien van toepassing)
10 november 2023 Vragenlijst ingevuld en overeenkomst huisartsenzorg ondertekend retour (indien van toepassing)
medio november 2023 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Multidisciplinaire zorg

Datum Actie
1 juli 2023 Start contractgesprek overeenkomst ketenzorg, zorgvernieuwing en Organisatie & Infrastructuur (indien van toepassing) 
Uiterlijk 1 september 2023
Publicatie bijlagen met specifieke inkoopvoorwaarden
Begin oktober 2023 Verzending Overeenkomst ketenzorg, Organisatie & Infrastructuur en zorgvernieuwing (indien van toepassing). Of aangepast contract voorstel 2024 en/of 2025 vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle samenwerkingsverbanden met een doorlopend contract 2023, 2024 en 2025 (indien van toepassing) 
10 november 2023 Overeenkomst ondertekend retour
medio november 2023 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op Zorgvinder

Huisartsendienstenstructuren

Datum Actie
In juni 2023 Opsturen en bespreken verantwoording en jaarrekening 2022 (samen met 2e zorgverzekeraar)
Voor 1 juli 2023
Indienen verantwoordingsformulier 2022 bij NZa (samen met 2e zorgverzekeraar)
In oktober 2023 Opsturen en bespreken begroting 2024 (samen met 2e zorgverzekeraar)
Voor 1 november 2023 Indienen tariefaanvraag bij NZa (samen met 2e zorgverzekeraar)

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.