Zorginkoopbeleid 2019

Mondzorg

Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid mondzorg 2019. Het zorginkoopbeleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst. Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Het zorginkoopbeleid 2019 betreft de zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en is daarmee beperkt tot de volledige prothese, implantologie in ernstig geslonken tandeloze kaak en de implantaatgedragen volledige prothese.

Graag zetten we de samenwerking met u in 2019 voort!

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument mondzorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Inkoopbeleid 2019 versie 1 juli

Eerdere versie downloaden

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

 • Garantieafspraken
 • Heldere voorwaarden
 • Formele en materiële controles

Verbeteren uitkomsten

Voor mondzorg maken we afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit van de uit te voeren behandelingen door garantieafspraken en duidelijke voorwaarden welke zorgaanbieder welke behandelingen kan uitvoeren. Daarmee zorgen we ervoor dat onze klanten geholpen worden door zorgaanbieders met de juiste ervaring voor de uit te voeren behandelingen. Hiermee creëren we een zo hoog mogelijke kwaliteit voor onze klanten. Voor ons is dit van groot belang, omdat een kwalitatief goede mondzorg leidt tot een betere orale gezondheid en daarmee uiteindelijk het algeheel welzijn van onze klanten bevordert.

Beheersen van kosten

Vanaf 2019 zullen we formele en materiële controles gaan uitvoeren. Hierdoor willen we de, soms, onnodige zorg terugdringen. Dit zorgt ervoor dat de zorgkosten lager zullen uitvallen en we de kosten van de zorg beheersbaar houden. Door het maken van prijsafspraken over bijkomende techniekkosten voorkomen we dat klanten onverwacht geconfronteerd worden met zeer hoge kosten.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Meten van ervaringen van patiënten en preventie.

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Ervaringsonderzoek
 • Preventieve mondzorg
 • Duidelijke instructies
 • Menzis SamenGezond

Aansluiten op behoefte

Menzis gaat ervan uit dat de ervaringen en verwachtingen van patiënten door zorgaanbieders worden meegenomen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Menzis ziet deelname aan klanttevredenheid- en -ervaringsonderzoeken als een logisch onderdeel van de kwaliteitscirkel mondzorgaanbieders. Het meten van ervaringen van patiënten leidt tot kwalitatief betere en kosteneffectieve zorg.

Leefkracht

Een belangrijk onderdeel van mondzorg is preventie. Het hebben en behouden van een goede orale hygiëne bevordert niet alleen de gezondheid van de mond, maar ook het algehele welzijn van de mens. Zorgaanbieders hebben hierin een belangrijke rol, door het verlenen van preventieve mondzorg en het geven van goede en duidelijke instructies. Menzis denkt na over de mogelijkheden om preventie onderdeel te laten zijn van ons online gezondheidsprogramma ‘Samen Gezond’, met bijbehorende app. We helpen met dit programma mensen inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en ondersteunen ze bij datgene wat zij daar zelf aan kunnen doen. SamenGezond geeft op basis van bestaande medisch-wetenschappelijke kennis de gebruiker handvatten voor verbetering op het gebied van leefstijl, voeding, lichaam en geest.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

Samen kunnen we de waarde voor klanten nog meer verhogen. Daarom maken we de administratieve afhandeling van gecontracteerde zorg zo gemakkelijk mogelijk. 

 • Vervallen van veel machtigingsvereisten
 • Overname van debiteurenrisico

Innovatie

We gaan de administratieve afhandeling van de gecontracteerde zorg zo gemakkelijk mogelijk maken door het laten vervallen van veel machtigingsvereisten en door het debiteurenrisico voor de in de overeenkomsten opgenomen behandelingen over te nemen. We innen dan de daarbij komende wettelijke eigen bijdrage bij onze klanten.
Zorgaanbieders kunnen een aanvraag voor financiering van innovatief zorgaanbod bij Menzis indienen via het online contactformulier. Bij het verzoek dient het uitgeschreven projectplan inclusief businesscase te worden meegestuurd. We gaan het verzoek beoordelen en, bij positieve beoordeling, afspraken maken over de financiering van het innovatieve zorgaanbod.

Wijzigingen voor 2019

 • Inkoop van behandelingen onder gehele narcose bij zowel ziekenhuizen als Cobijt- geaccrediteerde Centra voor Bijzondere Tandheelkunde.
 • Uitbreiding contracteren via VECOZO voor mondzorgpraktijken met een rechtspersoon als eigenaar, Centra voor Bijzondere Tandheelkunde, universiteiten en mondzorgketens.
 • Controles op de naleving van eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen.
 • Toetsing op de wijze van declareren, zowel op correct gebruik van prestatiecodes als een correcte aanlevering.
 • Vanaf 2019 moet een implantoloog erkend zijn door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. De aanvullende eis dat een zorgaanbieder aantoonbaar 100 of 150 (afhankelijk van de module) implantologiebehandelingen heeft uitgevoerd komt hiermee te vervallen.

Planning

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019 - vanwege eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving is het mogelijk dat het inkoopbeleid aangepast wordt
September 2018 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 (alleen indien er nog (wets)wijzigingen zijn) 
Uiterlijk week 38 (17-21 september 2018) Verzending voorstel aan zorgaanbieders 
1 november 2018 Overeenkomst getekend retour
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.