Machtigingen

De afhandeling van aanvragen voor voorafgaande toestemming (machtiging) is geregeld via de Afdeling Machtigingen. Aanvragen kunnen naar onderstaande contactgegevens gestuurd worden. 


Afhandeling declaratie/aanvraag machtiging:
We streven er naar uw declaratie en/of machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken.

Machtigingenbeleid vervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer met openbaar vervoer, eigen vervoer of met een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld een taxi. In het Besluit zorgverzekering heeft de overheid bepaald dat de aanspraak op zittend ziekenvervoer beperkt is tot 4 situaties:
  • verzekerde moet voor nierdialyse naar het ziekenhuis of dialysecentrum
  • verzekerde moet voor oncologische behandelingen met chemo- en/of radiotherapie naar het ziekenhuis
  • verzekerde is permanent rolstoelgebonden
  • verzekerde kan zich vanwege een permanent beperkt gezichtsvermogen niet zonder begeleiding verplaatsen
Ook als een verzekerde een langdurige ziekte of aandoening heeft en voor de behandeling hiervan langdurig is aangewezen op vervoer en het niet toestaan van vervoer of de vergoeding van de kosten zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, is in sommige gevallen vergoeding van het vervoer mogelijk. In alle gevallen is voorafgaande toestemming van Menzis of AnderZorg noodzakelijk.

Voorafgaande toestemming is vereist

Voor zittend ziekenvervoer is voorafgaande toestemming vereist van Menzis. De verzekerde kan hiervoor bellen met:
 Servicelijn vervoer Telefoonnummer (0317) 492 051


 Ook is het mogelijk dat een verzekerde gebruik maakt van het 'aanvraagformulier vergoeding zittend ziekenvervoer'. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op de pagina formulieren of aanvragen bij Menzis Klantenservice. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur bellen met telefoonnummer 088 222 40 40.
De zorgverzekeraar beoordeelt of aanspraak op (vergoeding van de kosten van) ziekenvervoer bestaat en op welke vorm van ziekenvervoer. Toestemming kan verleend worden voor:
  • openbaar vervoer;
  • eigen vervoer;
  • (rolstoel) taxivervoer. Als de verzekerde kiest voor een niet gecontracteerde taxibedrijf, krijgt deze hiervoor (conform polisvoorwaarden) een vergoeding van € 0,85 per beladen kilometer.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer? Wat moet een verzekerde doen?

  • Openbaar vervoer; verzekerde kan reizen met het openbaar vervoer naar de op de machtiging weergegeven zorgverleners. De kosten kunnen achteraf bij Menzis gedeclareerd worden.
  • Eigen vervoer; verzekerde kan reizen met eigen vervoer naar de op de machtiging weergegeven zorgverleners. De kosten kunnen achteraf bij Menzis gedeclareerd worden.
  • (rolstoel)Taxivervoer; verzekerde kan voor het bestellen van een taxirit bellen met de op de machtiging weergegeven contractpartij. De kosten worden door de contractpartij bij Menzis gedeclareerd.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.