Nicky Narraina

Zorgexpert Digitale Zorg
vrijdag 30 juni 2023

Digitale zorg: een knop waar we aan draaien

Een schreeuwend tekort aan handen en het betaalbaar houden van de zorg is niets nieuws. Ons zorgstelsel staat erg onder druk, ondanks de - mondiaal gezien - goede kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland.

Om het toekomstperspectief rooskleuriger te maken, draaien we nu in het zorgveld aan allerlei knoppen. Zo proberen we op grotere schaal niet-bewezen effectieve zorg af te schalen en voeren we actief beleid op het terugdringen van wachttijden. Daarnaast houden we ons bezig met het versnellen van de digitalisering in het zorgveld. Iets waar ik als Zorgexpert Digitale Zorg dagelijks aan werk.

Wat is digitale zorg?

Bij digitale zorg gaat het om de toepassing van digitale technologie in het zorgpad of zorgproces voor meer efficiëntie. Niet alleen Menzis, maar ook de andere zorgpartijen zoals beroeps- en patiëntverenigingen en andere stakeholders hechten belang aan digitalisering. Dit is ook terug te lezen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Alle IZA-partijen hebben een handtekening gezet onder het doel om 70% van de daartoe geschikte zorgpaden en -processen te hybridiseren met een inclusie van 50%. Oftewel in 2027 doorloopt de helft van de patiënten een zorgpad met een digitaal randje. Een ambitieuze doelstelling waarin de onderliggende urgentie zichtbaar is.

Binnen Menzis zien we veel initiatieven rondom digitale zorg voorbijkomen, zoals telemonitoringsprojecten. Hierbij monitoren zorgaanbieders patiënten in hun thuissituatie via bijvoorbeeld sensoren of vragenlijsten. Zo hoeven ze voor controles niet meer fysiek langs te komen en ontstaat er aan de kant van zorgaanbieders tijd en ruimte voor andere zaken. De vele projecten rondom digitale zorg zijn een goede beweging, maar we zien ook dat telemonitoring niet altijd rendabel is. Stel je voor dat elk ziekenhuis en elke afdeling op zoek gaat naar een techniek die kan ondersteunen bij telemonitoring. Dan moet het zorgpad tig keer daarop worden herontworpen. Op elke afdeling in Nederland dient bezetting te worden georganiseerd om de patiënt 24/7 te kunnen monitoren en overal loopt men tegen dezelfde veranderkundige uitdagingen aan. Je kunt ze vooraf al op een briefje geven: het tast de autonomie van de specialist aan, betrokkenen vinden het lastig om te vertrouwen op het nieuwe werken, de implementatie is toch complexer dan men dacht en de kosten die het met zich meebrengt hebben effect op het resultaat.

Zorg bij jou

Dit ervarende en kijkend naar initiatieven in het buitenland, denken wij dat er in Nederland ruimte is voor centrale ‘telemonitoringscentra’. Zo vergroten we de toegankelijkheid en wordt het wiel niet continu opnieuw uitgevonden. Samen met drie andere zorgverzekeraars zijn we daarom in het project ‘Zorg bij jou’ gestapt, geïnitieerd door de zeven Santeon-ziekenhuizen. Zorg bij jou fungeert als Medisch Service Center (MSC), met als doel patiënten eerder het ziekenhuisbed te laten verlaten. Zij worden eerder teruggebracht naar de thuissituatie en vervolgens gemonitord door een verpleegkundige. Daarna kan er een mogelijke interventie plaatsvinden. Het MSC helpt bij implementatie, te maken keuzes en heeft een positief effect op de arbeidsproblematiek. Het blijkt namelijk dat een grote groep verpleegkundigen, die vanwege fysieke klachten het vak achter zich hebben gelaten, enthousiast zijn om hun oude werk weer op te pakken vanuit een virtueel MSC.

Het doel is om vanuit Zorg bij jou in de komende jaren honderdduizenden patiënten te ondersteunen. Dit zijn niet alleen patiënten afkomstig uit de zeven Santeon-ziekenhuizen, maar ook uit andere ziekenhuizen, het huisartsendomein, de verpleging en thuiszorg. De komende jaren worden dan ook tientallen zorgpaden secuur gehybridiseerd zodat ze door een MSC kunnen worden ondersteund. En niet alleen door Zorg bij jou. Want ook bijvoorbeeld het NAAST-ZCN timmert al jarenlang goed aan de weg als MSC. Ook een partij die ons kan helpen te strijden tegen de uitdagingen van de toekomst.

Constructieve kijk

We geloven dat er ruimte is voor enkele MSC’s in Nederland. Om dit mogelijk te maken, vraagt het vanuit alle partijen een positief constructieve kijk op deze ontwikkeling en een zorgvuldige aanpak bij het neerzetten van de IT-infrastructuur. We zijn er uiteraard nog lang niet, maar we zien ondertussen de contouren van de MSC’s in de Nederlandse zorg al ontstaan. Naast dat ik hier persoonlijk veel energie van krijg, steken we ook als Menzis veel energie in deze ontwikkeling. Er is een mooie knop ontstaan om met elkaar aan te draaien. Zo dragen we samen bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor onze verzekerden.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.