Noordelijke zorgprofessionals smeden plan om wachttijden voor oogheelkunde terug te dringen

De oogzorg in het Noorden staat onder druk. De wachttijden voor patiënten zijn lang en zullen steeds meer toenemen. Dit komt door een tekort aan behandelaren en een toenemende zorgvraag. Zilveren Kruis en Menzis organiseerden daarom op 13 november een werkbijeenkomst voor noordelijke oogartsen, huisartsen, optometristen en andere betrokkenen, waaronder de patiëntenorganisatie de Oogvereniging

15 november 2018

Doel: gezamenlijk de problemen rond de wachttijden van de ziekenhuizen aanpakken. Een kleine dertig professionals uit de regio gingen in gesprek om de bestaande en dreigende problemen op te lossen.

UMCG: Vergroting opleidingscapaciteit nodig

De avond begon met een drietal presentaties. Prof. Dr. Nomdo Jansonius, hoogleraar Oogheelkunde bij het UMCG vatte het probleem bondig samen: door de toenemende vergrijzing stijgt de vraag naar oogheelkundige zorg, met in 2040 een verdubbeling van de huidige vraag. Het UMCG kan niet meer functioneren als buffer voor de groei in de tweede lijn omdat deze de derdelijnszorg dan verdringt. Oplossingen voor het probleem in de tweede lijn zullen daar moeten worden gevonden, daarnaast pleit hij voor het vergroten van de opleidingscapaciteit.

OZG: Taakherschikking

Tijdens haar presentatie legde Ryanne de Jong, oogarts bij het OZG, uit hoe taakherschikking kan helpen om de druk bij de tweede lijn te laten afnemen. Taakherschikking betekent dat in dit geval de physician assistant, de orthoptist en den optometrist een aantal taken van de specialisten overnemen. Zo hebben ze bijvoorbeeld hun eigen spreekuur in het OZG. Daar komt bij dat het OZG verwacht dat door de samenwerking met het UMCG het voor personeel aantrekkelijker wordt om naar Scheemda te komen. De verwachting is dan ook dat door deze maatregelen de wachttijden teruggedrongen zullen worden.

THOON: Meer oog voor kansen

De eerstelijnszorggroep THOON uit Twente is medio 2017 begonnen met een project dat nu al een forse impact heeft op de toestroom naar de tweede lijn. Bij het project Meer oog voor kansen doet de huisarts het eerste onderzoek bij een patiënt met een oogheelkundige klacht en werkt samen met een optometrist. De huisarts maakt de keuze of het wel of geen spoedgeval is en verwijst de patiënt door naar een optometrist of oogarts, of behandelt de patiënt zelf. Deze selectie zorgt er voor dat de patiënt niet onnodig naar de tweede lijn wordt doorgestuurd.

Tevreden

De resultaten zijn bemoedigend. 88 procent van de bijna 1900 patiënten die werden doorverwezen naar een optometrist werden binnen twee weken behandeld. Twintig procent daarvan werd alsnog doorverwezen naar het Medisch Spectrum Twente (MST). Het overgrote deel hoefde dus niet doorverwezen te worden naar de tweede lijn. In de oude situatie kwamen al deze patiënten op de wachtlijst van de oogarts terecht. Zowel de patiënten, optometristen, huisartsen als de oogartsen zijn tevreden over hoe het project verloopt. De patiënten kunnen snel en dichtbij in de eerste lijn worden behandeld en de oogartsen krijgen de juiste patiënten verwezen.

Aan de slag

Na de presentaties werden de deelnemers in groepen verdeeld en ging men met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen op het gebied van twee thema’s: hoe kan de zorg in de tweede lijn slimmer worden georganiseerd en hoe zorgen we ervoor dat de juiste patiënten naar de tweede lijn worden verwezen. Hier werden een groot aantal oplossingen bedacht die verdere uitwerking nodig hebben.

Wat is nu de volgende stap?

De deelnemers waren enthousiast over de bijeenkomst en er zijn concrete afspraken gemaakt welke vervolgstappen nodig zijn om van goede ideeën en voornemens naar realisatie te komen. Omdat de oplossingen afhankelijk zijn van de lokale situatie is besloten om per regio (Groningen en Drenthe) in twee kleinere projectgroepen uiteen te gaan, waarin alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd.

Het project Meer oog voor kansen uit Twente is voor de deelnemers een goed voorbeeld van hoe de wachttijden in de oogzorg kunnen worden teruggedrongen. Onderzocht wordt hoe de oplossingen die daar zijn gevonden, ook in het Noorden kunnen worden geïmplementeerd.

Menzis en Zilveren Kruis willen daar waar nodig en gewenst deze bijeenkomst faciliteren en deze gaan herhalen om de deelnemers in de gelegenheid te stellen om van elkaar te leren.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.