Doelmatigheid

Geneesmiddelen

Preferentiebeleid

Menzis voert al vanaf 2005 preferentiebeleid op geneesmiddelen en is in feite de architect van het preferentiebeleid. Vanaf 1 juli 2008 is Menzis begonnen met het individuele preferentiebeleid. Het preferentiebeleid zorgt ervoor dat de kosten van geneesmiddelen betaalbaar blijven. De afgelopen jaren is steeds gebleken dat we hierdoor honderden miljoenen per jaar besparen. Zo zegt het Zorginstituut Nederland over de zorgkosten 2014 dat het preferentiebeleid 679 miljoen euro heeft bespaard, dit is 40 euro per Nederlander.

Zodra een geneesmiddel voldoende in prijs is verlaagd, is het voeren van het preferentiebeleid niet nodig. Zo zijn er in 2016 veel geneesmiddelen niet meer aangewezen. Voor 4 geneesmiddelen gaat Menzis bij wijze van pilot een andere systematiek voeren. Hierbij bepaalt Menzis welke prijs ze wil vergoeden en daarmee zijn er nu voor deze producten meerdere leveranciers aangewezen. De apotheek heeft daarmee keus gekregen. Voor de verzekerde heeft dit het voordeel dat er minder vaak gewisseld hoeft te worden van doosje. Voor de apothekers heeft dit het voordeel dat zij kunnen kiezen uit verschillende labels.

Henk Eleveld, farmaceutisch adviseur van Menzis, verwacht dat de administratieve lasten omlaag gaan. “Apothekers hoeven niet meer één specifiek doosje voor Menzis-verzekerden op voorraad te hebben.” Hij kan nog niet aangeven of Menzis de nieuwe methode voor alle nieuwe producten zal gebruiken. In 2015 hebben we het preferentiebeleid doorgevoerd voor biosimilars. Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat gelijkwaardig is aan een bestaand biologisch geneesmiddel (het ‘referentieproduct’). Als lid van de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland, hebben we in 2015 veel aandacht gevraagd voor de kansen en mogelijkheden van het gebruik van biosimilars.

Nieuwe geneesmiddelen kanker

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel voor kanker (pomalidomide, Imnovid®). In een pilot hebben zorgverzekeraars, hematologen en de fabrikant afspraken gemaakt over het voorschrijven, de bekostiging en de prijs van dit innovatieve middel. Ook de deelnemende zorgverzekeraars vinden deze unieke samenwerking tussen zorgpartijen, die gericht is op zinnige en betaalbare zorg, in het belang van patiënten en premiebetalers: de juiste patiënt ontvangt het juiste middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken over een kostbaar geneesmiddel. Lees verder

Dure geneesmiddelen Medisch Specialistische Zorg

Menzis hecht grote waarde aan de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen voor al haar verzekerden. De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen naar verhouding sterker dan de afgesproken maximale groei voor de totale zorgkosten medisch specialistische zorg. Om de dure geneesmiddelen beschikbaar te houden binnen de kaders van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg, is het nodig dat alle stakeholders zich solidair inzetten voor ‘duur waar het moet, goedkoop waar het kan.’

Bij de inkoop 2017 wordt het beleid dure geneesmiddelen dat in 2016 is ingezet, gehandhaafd en verder doorontwikkeld. Dure geneesmiddelen worden als apart onderdeel in de inkoop uitgewerkt, gebaseerd op het verwachte volume (bij doelmatig gebruik) en een reële prijs.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.