Inkoopbeleid 2017

Medisch Specialistische Zorg

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016
Op 1 april 2016 is het Zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg (MSZ) gepubliceerd. We hebben toen aangegeven dat bij het opstellen van het beleid nog niet alle wettelijke wijzigingen bekend waren. De afgelopen periode heeft de minister van VWS de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2017 bekend gemaakt. We hebben ons beleid hierop aangepast. Op deze pagina kunt u het geactualiseerde Zorginkoopbeleid 2017 MSZ lezen.

Leeswijzer
In Hoofdstuk 7 ‘Thematische aandachtspunten’ zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • Zorginkoopbeleid plastische chirurgie;
  • Zorginkoopbeleid gesuperviseerde looptraining bij claudicatio intermittens (voorkeur boven vaatchirurgie).

Daarnaast is beleid verduidelijkt. Het gaat om de volgende onderwerpen in Hoofdstuk 7:

  • Eerstelijnsverblijf (ELV); 
  • Geboortezorg;
  • Diagnostiek;
  • Dure geneesmiddelen;
  • Inkoop van zorg bij ZBC’s.

Dit geactualiseerde beleid vormt de basis voor de contractering 2017. 
Graag gaan wij met u in 2017 de samenwerking aan!

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

In het algemeen inkoopbeleid leest u meer over onze visie op zorg, de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid.

Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we het inkoopbeleid 2017 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2017 ten opzichte van 2016, de minimale contracteisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.