Declareren

Vermelding AGB code van de voorschrijver op declaratie

Op 1 juli jl. is de nieuwe declaratie standaard farmacie (AP 304-305 8.0) geĆÆmplementeerd. Met veel inspanningen van alle partijen alsmede de software leveranciers zijn in het weekend van 1 augustus de declaraties massaal ingediend. Via deze pagina willen wij u de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen, maar ook van de gesignaleerde problemen of veelgestelde vragen. Wij streven ernaar deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Heeft u items die u graag hier geplaatst ziet meldt dat dan s.v.p. via het contactformulier.

Uitval door ontbreken AGB code voorschrijver

In de eerste bulk ingediende declaraties zien wij betrekkelijk veel uitval doordat de AGB code van de voorschrijver niet of niet juist ingevuld is. Een declaratie waarin dit niet juist is ingevuld, wordt niet verwerkt in uw declaratie; Menzis ziet alleen een zogenaamde EI melding dat de declaratie regel niet (juist ) gevuld is. Menzis keurt dus niets af maar kan de desbetreffende declaratieregels niet verwerken (of goedkeuren). Het is dan ook niet mogelijk hier enige coulance te verlenen. Als u de AGB code van de voorschrijver niet weet kunt u voorlopig volstaan met de AGB code van de instelling / ziekenhuis en specialisme.

LET OP: Alle velden moeten gevuld worden

Na correctie in uw systeem kunt u de afgewezen declaraties opnieuw bij ons indienen.

Uitval/afkeuringen Magistrale receptuur

De declaraties Magistrale receptuur worden helaas veelvuldig afgewezen met fout code F-DVW0449:(EI) Het receptnummer is niet uniek gevuld.

Deze uitval krijgt Menzis (en de apotheek via Menzis) te zien omdat dit een van de VeCoZo RBC controles is die momenteel op verzoek van de KNMP en hun leden uit staat. Normaal komt een declaratie met deze fout VeCoZo niet door en valt bij het indienen van de declaratie direct op.

Volgens de RBC controles moet de combinatie receptnummer, receptnummervolgnummer en indicatie debet/credit uniek zijn in het aangeleverde declaratie bestand. Dit geldt voor de rubrieken aanduiding prestatiecodelijst 001 en 060. Menzis heeft geconstateerd dat dit niet het geval is bij de apotheken waar deze fout voorkomt in de magistrale receptuur. Bij hen is het receptnummer en het receptnummervolgnummer niet uniek in het aangeleverde declaratiebestand. In ieder aangeleverd declaratie bestand moet het receptnummer, receptnummervolgnummer en indicatie debet/credit uniek zijn. Heeft de apotheek hier vragen over dan moet u zich tot uw softwareleverancier wenden.

Zie de bedrijfs- en controleregels tabblad aangeduid met 5 (Id 2207 en 2208)

Incontinentiematerialen

Het valt Menzis op dat u als apotheker veelvuldig bij de patiƫntprofielen niet alleen voorloopnullen gebruikt bij de prestatiecodes die u moeten gebruiken, maar dat de uzovi code van de zorgverzekeraar ook gebruikt wordt op de plek waar nullen horen te staan. Heeft u hier vragen over wendt u dan tot uw software leverancier.

Zie invulinstructie blz. 66 en 67 hierin staat dat het om prestatiecodelijst 064 betreft, maar (nog) niet dat er voorloopnullen nodig zijn. Dit staat aangegeven in bij de bericht specifieke kenmerken op de website van Vektis.
  

Disclaimer: De nieuwe standaard is op verzoek van de veldpartijen alsmede de KNMP tot stand gekomen. Menzis geeft dus op geen enkele wijze een eigen interpretatie aan de werkwijze binnen de declaratiestandaard maar volgt de werkwijze zoals deze breed is afgesproken.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy