Waardegericht inkopen MSZ

Heup- en knieartrose, staar, reumatoïde artritis, hartzorg en borstkankerzorg

We zien waardegerichte zorginkoop als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Waardegericht inkopen is dan ook één van de drie pijlers van het zorginkoopbeleid van Menzis.

Samen met zorgaanbieders zet Menzis stappen op weg naar meer waardegerichte zorg. In 2018 zijn we gestart met afspraken over waardegericht inkopen met zorgaanbieders voor de behandeling van heup- en knie-artrose, staaroperaties en hartzorg.

Voor 2019 komen daar trajecten voor reumatoïde artritis en borstkanker bij. Hieronder vindt u de planning en de inkoopdocumenten voor de lopende trajecten. 

 

Aanmelden

Nieuwe aanbieders die vanaf 2019 willen deelnemen, kunnen zich nog aanmelden voor:

  • Borstkankerzorg

Direct aanmelden

Actueel

Huidige en toekomstige waardegerichte zorginkooptrajecten

Lopende trajecten en toekomstige trajecten waardegerichtezorginkoop. lees meer
 

Behandeling heup- en knieartrose

Om de waarde van zorg te verhogen is Menzis samen met zorgaanbieders een driejarige traject gestart waarbij stap voor stap gewerkt wordt aan betere uitkomsten tegen lagere kosten.

Veelgestelde vragen (pdf)

 Plandatum  Activiteit of deadline
1 augustus 2018  - 1 november 2018 Nieuwe zorgaanbieders die vanaf 2019 willen deelnemen kunnen zich inschrijven. Zorgaanbieders die in 2018 deelnemen, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
November 2018 Informeren stand van zaken uitvoering verbeterplannen.

Staaroperaties

Het traject voor staartoperaties richt zich op patiënten die een staaroperatie krijgen vanaf het eerste polikliniekbezoek tot twee jaar na de operatie. 

Veelgestelde vragen (pdf)

 Plandatum  Activiteit of deadline
1 augustus 2018  - 1 november 2018 Nieuwe zorgaanbieders die vanaf 2019 willen deelnemen kunnen zich inschrijven. Zorgaanbieders die in 2018 deelnemen, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
November 2018 Informeren stand van zaken uitvoering verbeterplannen.

Behandeling reumatoïde artritis

drie wandelende vrouwen

Menzis start in 2019 een waardegericht inkooptraject voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Meer inzicht in de uitkomsten en de kosten van de zorg is de basis om te komen tot verhoging van de waarde van zorg.

Veelgestelde vragen RA (pdf)

Plandatum  Activiteit of deadline
14 juni 2018 Zorgaanbieders die aan de inclusiecriteria voldoen, ontvangen het concept inkoopdocument.
20 juli Publicatie van het aangepaste inkoopdocument.
5 september 2018 Gesprek samen met Menzis, de NVR en ReumaNederland over de aangepaste versie.
18 oktober 2018 Definitieve uitnodiging tot inschrijving.
Tot eind november 2018 Inschrijving voor het traject.

Hartzorg

 

NHR Innovatie en Menzis starten in 2018 samen met geïnteresseerde ziekenhuizen een pilot met het zorginkoopmodel. Bekijk de prospectus. 

Plandatum  Activiteit of deadline
11 februari 2019 Derde bijeenkomst community

Borstkankerzorg

vrouw met jas buiten

 

Menzis start in 2019 een waardegericht inkooptraject voor de behandeling van borstkanker. Borstkanker is een veel voorkomende aandoening, met veel verbeterpotentieel voor de uitkomsten van zorg. Het inkooptraject is besproken met diverse zorgaanbieders, Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de NABON. Bekijk de prospectus. 

 

Plandatum  Activiteit of deadline
13 september 2018 Zorgaanbieders die aan de inclusiecriteria voldoen, ontvangen het concept inkoopdocument.
9 oktober 2018 Informatiebijeenkomst voor potentiële deelnemers over concept inkoopdocument (Amersfoort, 18-20 uur).
12 november 2018 Definitieve uitnodiging tot inschrijving voor waardegericht inkopen van borstkankerzorg.
12 nov tot 13 dec 2018 Inschrijving voor het traject.
Begin 2019 Eerste spiegelbijeenkomst voor deelnemende zorgaanbieders.
Einde voorjaar 2019 Tweede spiegelbijeenkomst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over het inkooptraject voor de behandeling van heup- en knieartrose, staaroperaties, reumatoïde artritis, hartzorg of borstkankerzorg? Stel u vraag via het e-mailadres waardegerichtinkopen@menzis.nl of raadpleeg de documenten met veelgestelde vragen bij het traject van uw keuze. 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy