Waardegericht inkopen

Heup- en knieartrose, staar, reumatoïde artritis en hartzorg

We zien waardegerichte zorginkoop als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Waardegericht inkopen is dan ook één van de drie pijlers van het zorginkoopbeleid van Menzis.

Samen met zorgaanbieders zet Menzis stappen op weg naar meer waardegerichte zorg. In 2018 zijn we gestart met afspraken over waardegericht inkopen met zorgaanbieders voor de behandeling van heup- en knie-artrose, staaroperaties en hartzorg.

Voor 2019 komen daar trajecten voor reumatoïde artritis, borstkanker en chronisch nierfalen bij. Hieronder vindt u de planning en de inkoopdocumenten voor de lopende trajecten. 

 

Aanmelden

Nieuwe aanbieders die vanaf 2019 willen gaan deelnemen, kunnen zich voor 1 november 2018 aanmelden voor:

  • Heup-en knie artrose
  • Staaroperaties
  • Reumatoïde artritis

Direct aanmelden

Actueel

Aangepaste inkoopbeleid RA gepubliceerd

Vandaag publiceren we het aangepaste inkoopdocument waardegerichte inkoop van zorg voor patiënten met reumatoïde artritis, inclusief een document met veel gestelde vragen en antwoorden. lees meer
 

Bijeenkomst RA inkoopdocument

Bijeenkomst op 5 september 2018 in de Eenhoorn in Amersfoort. lees meer
 

Behandeling heup- en knieartrose

Om de waarde van zorg te verhogen is Menzis samen met zorgaanbieders een driejarige traject gestart waarbij stap voor stap gewerkt wordt aan betere uitkomsten tegen lagere kosten.

Veelgestelde vragen (pdf)

 Plandatum  Activiteit of deadline
Juni 2018 Spiegelbijeenkomst.
Juli 2018

Zorgaanbieders ontvangen een uitnodiging tot deelname voor 2019 via het inkoopdocument 2019.

1 augustus 2018  - 1 november 2018 Nieuwe zorgaanbieders die vanaf 2019 willen deelnemen kunnen zich inschrijven. Zorgaanbieders die in 2018 deelnemen, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
November 2018 Informeren stand van zaken uitvoering verbeterplannen.

Staaroperaties

Het traject voor staartoperaties richt zich op patiënten die een staaroperatie krijgen vanaf het eerste polikliniekbezoek tot twee jaar na de operatie. 

Veelgestelde vragen (pdf)

 Plandatum  Activiteit of deadline
Juni 2018 Spiegelbijeenkomst.
Juli 2018

Zorgaanbieders ontvangen een uitnodiging tot deelname voor 2019 via het inkoopdocument 2019.

1 augustus 2018  - 1 november 2018 Nieuwe zorgaanbieders die vanaf 2019 willen deelnemen kunnen zich inschrijven. Zorgaanbieders die in 2018 deelnemen, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
November 2018 Informeren stand van zaken uitvoering verbeterplannen.

Reumatoïde artritis

drie wandelende vrouwen

Menzis start in 2019 een waardegericht inkooptraject voor de behandeling van reumatoïde artritis (RA). Meer inzicht in de uitkomsten en de kosten van de zorg is de basis om te komen tot verhoging van de waarde van zorg.

Veelgestelde vragen RA (pdf)

Plandatum  Activiteit of deadline
14 juni 2018 Zorgaanbieders die aan de inclusiecriteria voldoen, ontvangen het concept inkoopdocument.
20 juli Publicatie van het aangepaste inkoopdocument.
5 september 2018 Gesprek samen met Menzis, de NVR en ReumaNederland over de aangepaste versie.
Eind september 2018 Definitieve uitnodiging tot inschrijving en het addendum voor waardegericht inkopen van RA-zorg.
Eind september  tot eind oktober 2018 Inschrijving voor het traject.
November 2018 Eerste spiegelbijeenkomst voor deelnemende zorgaanbieders.
Voorjaar van 2019 De volgende spiegelbijeenkomst.

Hartzorg

 

NHR Innovatie en Menzis starten in 2018 samen met geïnteresseerde ziekenhuizen een pilot met het zorginkoopmodel. Bekijk de prospectus. 

Plandatum  Activiteit of deadline
Eerste helft 2018 De eerste bijeenkomst van de community van ziekenhuizen die deelnemen aan de pilot.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over het inkooptraject voor de behandeling van heup- en knieartrose, reumatoïde artritis, hartzorg en/of staaroperaties? Stel u vraag via het e-mailadres waardegerichtinkopen@menzis.nl of raadpleeg de documenten met veel gestelde vragen bij het traject van uw keuze. 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy