Gala ondertekend: samen leefkrachtiger!

Leefkracht

Op vrijdag 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en GGD-GHOR. Menzis onderschrijft de uitgangspunten van het GALA: het accent in dit akkoord ligt niet op ziekte, maar op de gezondheid van mensen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Bij Menzis wordt dat leefkracht genoemd. Menzis is er van overtuigd dat de inzet op preventie, het versterken van het normale leven, op weerbaarheid en demedicaliseren bouwstenen zijn voor een gezonder en vitaler Nederland en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

6 februari 2023

Gezondheid is meestal niet alleen een zaak van zorg, goed eten en voldoende bewegen. Het hebben van werk, schulden, fysieke omgeving of bijvoorbeeld eenzaamheid zijn net zo goed factoren van betekenis. Daarom is de verbinding tussen zorg en welzijn en het sociale domein essentieel in het gezonder maken van de bevolking. Het GALA zet hier fors op in door zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor het formuleren van (regionale) gezondheidsdoelen en het behalen ervan. Afgesproken is om regionale samenwerkingsverbanden te versterken of op de bouwen. En om een aantal effectieve ketenaanpakken (zoals de aanpak van overgewicht bij kinderen) te organiseren waarbij een cliënt geen last meer heeft van de verschillende wetten, geldstromen en regels. Het probleem van financiering – preventie is niet altijd verzekerde zorg- wordt  door de middelen die het ministerie beschikbaar stelt ook aangepakt.  


Hoe verder 

Het GALA sluit naadloos aan op ons beleid: Menzis werkt samen met partners uit het sociaal domein en het beweegdomein voor de meest effectieve preventie-aanpak. En daarnaast om de GLI en valpreventie de beste context (en vervolg) te bieden. Door korte lijntjes met gemeenten kan Menzis leden en inwoners goed ondersteunen bij vraagstukken op sociaal gebied. Preventie en gezondheid worden onderdeel van de regionale werkagenda en van de  inkoopafspraken; zo sluit de zorg die ingekocht wordt aan bij de zorgbehoefte in de regio.  Daarnaast bieden we onze leden goede toegang tot GLI en SMR-interventies van goede kwaliteit. Onze uitgangspunten zijn: dichtbij huis waar het kan, digitaal als het mogelijk is. Zo waarborgen we voor onze leden dat zij toegang hebben tot passende zorg op het gebied van leefstijl. Ook brengt Menzis mensen in beweging. Ons gezondheidsplatform SamenGezond is daarbij een steuntje in de rug – ook voor mensen die geen lid zijn van Menzis. SamenGezond biedt toegang tot gezonde, sociale en vooral ook leuke beweegevenementen. Met SamenGezond als motiverende tool kunnen mensen dóórgaan met bewegen en nieuwe gezonde gewoontes opbouwen. Door het  partnerschap van Menzis met de Bas van de Goorfoundation, ondersteuning van het Ouderenfonds en de ondersteuning van bijvoorbeeld de Vier Mijl van Groningen stimuleert Menzis (laagdrempelig) bewegen. 

 

Integraliteit

We bevorderen een integrale blik op gezondheid en preventie. Een gezonde werkomgeving kan groot effect hebben op de leefkracht en gezondheid van werknemers, en vanuit Menzis Bedrijfszorg dragen we daar via maatwerk aan bij. Onze Gemeentepolis is speciaal ingericht voor mensen met een minimuminkomen. Ook schuldhulpverlening kan grote effecten op gezondheid hebben. Bij Menzis kunnen we bij financiële problemen van onze leden tijdig ingrijpen. Zo voorkomen we dat onze leden verder in de schulden raken. 
Dit is het moment om papier om te zetten in acties. Zorgverzekeraars en de gemeenten in Nederland zijn het commitment aangegaan om preventie een plek te geven in ons doen en denken over de zorg. Ook van de overheid vragen we commitment: health in all policies. Een gezonde leefomgeving, vet- en of suikertaksen, etc. zijn ondersteunend aan onze activiteiten en brengen een gezondere bevolking dichterbij.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.