Groningen aan de slag met de regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

Op 23 februari werd de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg officieel overhandigd aan de gedeputeerde van de provincie Groningen Tjeerd van Dekken. In een bomvolle zaal in het kantoor van Menzis in Groningen waren meer dan 100 vertegenwoordigers van zorginstellingen, kennisorganisaties en lokale en regionale overheden aanwezig bij de startbijeenkomst.

28 februari 2023

De kracht van de regiovisie is dat hij is gebaseerd op de specifieke situatie en problematiek in Groningen en een lange termijn perspectief heeft. Het betreft geen vrijblijvende samenwerking, er wordt nadrukkelijk verwacht dat partijen commitment afgeven en het collectief belang vooropstellen. Daarnaast gaat het over de hele ‘keten’, van preventie tot specialistische zorg en van geboorte tot verpleeghuis. Tenslotte is het ontzettend waardevol dat er een breed scala aan organisaties meedoet, zorg, welzijn, maar ook onderwijs, burgerinitiatieven en overheid.

Wouter Bos en Wilja Strating beschreven vanuit Coöperatie Menzis de totstandkoming van de regiovisie en hoe deze past in de landelijke ontwikkelingen. En de rol en acties vanuit Menzis. Isabel Joosen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten lichtte de rol van de VNG en de gemeenten toe. De bijdragen van zorgaanbieders lieten zien hoe zij invulling gaan geven aan de regiovisie.

Samen met ca. 40 zorgpartijen is Menzis lid van het Gezondheidsoverleg Groningen waarmee we de komende jaren de regiovisie gaan uitvoeren. Met deze organisaties zijn er vier actielijnen opgesteld waarin geparticipeerd kan worden:
- Meer doen met beschikbare middelen. Wachttijden (bijvoorbeeld in de ggz en de medisch specialistische zorg), goede doorstroming, en ‘organisatie-overstijgend’ omgaan met capaciteit.

- Meer preventie, welzijn en samenleving (inclusief omgeving) zijn belangrijk. De focus ligt op gezond opgroeien vanaf de geboorte, een gezonde leefomgeving, demedicaliseren en eigen regie. Dit is niet alleen het domein van zorg en welzijn, ook de Groningse samenleving speelt een rol, denk aan mantelzorg en mentale weerbaarheid.
- Datagebaseerd werken en monitoren kan helpen voldoende zorg te bieden; hard nodig in tijden van personeelskrapte. Er wordt gekeken naar data die er al zijn en gewerkt aan een goede uitwisseling en monitoring daarvan.

- Professionals van de toekomst: werkplezier voor zorgmedewerkers maakt dat personeel aangetrokken en behouden kan worden. Ontwikkelingen in de samenleving en techniek vragen nieuwe competenties en andere manieren van samenwerking. Samen met kennisinstellingen, aanbieders en opleidingen wordt hieraan gewerkt.

De regiovisie staat natuurlijk niet los van de landelijke ontwikkelingen en het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Passende zorg en meer samenwerking in plaats van concurrentie op regionaal niveau zijn ook in het IZA en GALA sleutelbegrippen. De akkoorden bevatten veel opdrachten die door regionale partijen moeten worden opgepakt. Deze zijn geïnventariseerd en geïntegreerd in een van de vier actielijnen. Zo hebben we in Groningen een mooi, uniek en compleet werkplan voor de komende jaren waar alle partijen met veel enthousiasme en gedrevenheid mee aan het werk gaan.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.