Zorg zorgverzekering

Nieuws

 • 20 maart 2023

  Menzis Twee van Enschede naar 2000 deelnemers in 2025

  Enschede gezonder maken door meer Enschedeërs in beweging te krijgen. Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeente Enschede en Enschede Marathon. Om die reden sluiten zij, samen met Menzis en Sportaal een convenant dat er toe moet leiden dat de ‘funrun’ Menzis Twee van Enschede nóg meer deelnemers gaat tellen. “We geloven in de kracht van bewegen en willen onze inwoners helpen te ontdekken hoe leuk het is om deel te nemen aan een sportief evenement”, aldus Sportwethouder Niels van den Berg, “Ons sportieve doel is te groeien naar 2000 deelnemers in 2025”.

  lees meer

 • 14 maart 2023

  Reactie Cao-onderhandelingen ziekenhuizen

  Menzis is voorstander van een passende beloning voor zorgmedewerkers. We vinden het belangrijk dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid komt, ook in het belang van patiënten.

  lees meer

 • 28 februari 2023

  Groningen aan de slag met de regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

  Op 23 februari werd de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg officieel overhandigd aan de gedeputeerde van de provincie Groningen Tjeerd van Dekken. In een bomvolle zaal in het kantoor van Menzis in Groningen waren meer dan 100 vertegenwoordigers van zorginstellingen, kennisorganisaties en lokale en regionale overheden aanwezig bij de startbijeenkomst.

  lees meer

 • 27 februari 2023

  Gratis geld bestaat niet, ook in de zorg moeten keuzes gemaakt worden

  De ingezonden bijdrage van Wouter Bos verscheen op 27 februari in de Volkskrant.

  lees meer

 • 16 februari 2023

  Gemiddeld 89 dagen eerder terecht voor zorg na wachtlijstbemiddeling

  Minder zorgprofessionals en meer zorgvraag. En dus meer mensen die wachten op zorg. De zorgadviseur van Menzis kan helpen met wachtlijstbemiddeling. In 2022 hebben ruim 6.500 mensen onze hulp gevraagd. Zo’n 89% van deze klanten hebben we succesvol kunnen helpen, zij konden gemiddeld 89 dagen eerder terecht bij een zorgaanbieder.

  lees meer

 • 13 februari 2023

  Menzis spant zich maximaal in voor haar verzekerden

  Ook Menzis maakt zich zorgen over het feit dat nog niet met alle ziekenhuizen contracten zijn afgesloten.

  lees meer

 • 6 februari 2023

  Gala ondertekend: samen leefkrachtiger!

  Op vrijdag 3 februari is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en GGD-GHOR. Menzis onderschrijft de uitgangspunten van het GALA: het accent in dit akkoord ligt niet op ziekte, maar op de gezondheid van mensen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Bij Menzis wordt dat leefkracht genoemd. Menzis is er van overtuigd dat de inzet op preventie, het versterken van het normale leven, op weerbaarheid en demedicaliseren bouwstenen zijn voor een gezonder en vitaler Nederland en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

  lees meer

 • 1 februari 2023

  Verwacht verzekerdenverlies voor Menzis in 2023

  Eind 2022 is 8,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Een overstappercentage dat flink hoger lag dan de afgelopen jaren. 

  lees meer

 • 20 januari 2023

  Menzis en Wageningen45 samen in beweging voor vrijheid

  Zoveel mogelijk mensen in beweging voor vrijheid: de gedeelde missie van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) en Coöperatie Menzis.

  lees meer

 • 29 december 2022

  Graciela helpt klanten sneller de juiste zorg te vinden

  Steeds meer mensen die zorg nodig hebben en steeds minder mensen die zorg verlenen. Het resulteert in langere wachttijden voor klanten. Zelf op zoek naar een zorgaanbieder waar je eerder terecht kunt is eigenlijk geen doen. Zorgadvies van Coöperatie Menzis helpt klanten hiermee. Met resultaat: in 2021 leverde bemiddeling de klant een gemiddelde tijdswinst van 81 dagen op. Graciela Gadzeva (32) helpt als zorgadviseur klanten sneller zorg te vinden. In dit interview vertelt ze hoe dit in zijn werk gaat.

  lees meer

 • 27 december 2022

  Hulp bij stoppen met roken nu beschikbaar voor mensen met zware tabaksverslaving

  Tabaksverslaving is de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden in ons land. Tot op heden is tabaksverslaving nog geen onderdeel van de specialistische verslavingszorg. Mensen die vanuit een medische noodzaak móeten stoppen met roken, zoals longpatiënten of zwangere vrouwen en die niet van het roken afkomen, vallen vaak tussen wal en schip.

  lees meer

 • 23 december 2022

  Contractverlenging Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij

  Menzis heeft de samenwerking met ADO Den Haag in de Maatschappij verlengd.

  lees meer

 • 23 december 2022

  Uitkomst onderzoek klantenpanel: Kwaliteit klantenservice belangrijker dan premie

  De Ledenraad, het belangrijkste adviesorgaan van Menzis die de koers bepaalt van onze coöperatie, heeft onder het klantenpanel een onderzoek verricht om te polsen wat verzekerden waarderen aan Menzis en wat er beter kan.

  lees meer

 • 14 december 2022

  Het is de politiek die bepaalt hoeveel geld er naar de zorg gaat, niet de verzekeraar

  Door Wouter Bos Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Menzis De zorgverzekeraar wordt ten onrechte weggezet als een kostenpost, is mijn mening. In het huidige zorgstelsel houdt de verzekeraar de kosten voor de premiebetaler juist behapbaar.

  lees meer

 • 9 december 2022

  Driekwart patiënten hoeft niet meer naar oogarts dankzij "Oogvallei"

  De vraag naar oogzorg groeit enorm, mede door de vergrijzing en toenemende behandelmogelijkheden. Sinds 2019 werken zorgverleners in de regio Gelderse Vallei samen in het project “Oogvallei, samen werken aan de beste oogzorg”.

  lees meer

 • 8 december 2022

  Menzis ondertekent de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg

  Vandaag ondertekende Menzis de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’. De Green Deal is opgesteld door verschillende (branche)partijen uit de zorg, waaronder zorgverzekeraars, met als doel de zorgsector de komende vier jaar verder te verduurzamen.

  lees meer

 • 24 november 2022

  Enschedese Maatwerkroute oplossing bij complexe problematiek gezinnen

  Voor het grootste deel van de Enschedese inwoners die een beroep doen op ondersteuning, zoals een uitkering van de Participatiewet of Wmo, werkt de huidige wet- en regelgeving heel goed. In een relatief klein aantal gevallen is echt maatwerk nodig, omdat mensen via het geldende beleid van de drup in de regen belandt.

  lees meer

 • 24 november 2022

  Eén voordeur voor mensen met ernstige geestelijke gezondheidsklachten in regio Ede

  “Hoe kunnen we cliënten met complexe psychiatrische aandoeningen sneller goed helpen?” Dit is de centrale vraagstelling in de samenwerking ‘ggz Buiten de Lijntjes’, waar Coöperatie Menzis deel van uitmaakt.

  lees meer

 • 17 november 2022

  Dit was Half Uurtje Door Je Buurtje 2022

  Op 13 en 14 november organiseerden de Bas van de Goor samen met Menzis, SamenGezond en Novo Nordisk voor de derde keer op rij een Half Uurtje Door Je Buurtje in het kader van Wereld Diabetes Dag (14 november).

  lees meer

 • 12 november 2022

  Zorgpremie Menzis 2023 stijgt met € 8 euro per maand

  Menzis gelooft dat de zorg nu gebaat is bij meer samenwerking en minder concurrentie.

  lees meer

 • 10 november 2022

  Nextkidney start crowdfundingsactie voor draagbare kunstnier

  Deze week is Nextkidney, een initiatief van de Nierstichting, van start gegaan met een crowdfundingsactie voor de financiering van de volgende fase van ontwikkeling voor een draagbare kunstnier. Na de start in 2014 is de kunstnier inmiddels af en wordt de testfase voorbereid. Om deze en de volgende fases te kunnen bekostigen is geld nodig.

  lees meer

 • 26 oktober 2022

  Doe mee met Half Uurtje Door Je Buurtje

  Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Samen met onze partners de Bas van de Goor Foundation, Novo Nordisk en SamenGezond organiseren we Half Uurtje Door Je Buurtje op 13 en 14 november. Dit jaar is de derde editie.

  lees meer

 • 19 oktober 2022

  Bezoek Kuipers aan Eerstelijns Centrum Tiel

  In het IZA is onder meer afgesproken om de eerstelijn te versterken en dat zorg meer gericht moet zijn op gezondheid. De rol van de huisarts is daarin ontzettend belangrijk, maar huisartsen hebben het IZA (nog) niet ondertekend.

  lees meer

 • 13 oktober 2022

  4Mijl brengt veel mensen in beweging

  18.500. Zoveel mensen deden mee aan de Menzis 4Mijl en de 4Mijl4you in Groningen afgelopen weekend. En hiermee bracht de 4Mijl 18.500 mensen in beweging. Iets waar Coöperatie Menzis veel belang aan hecht.

  lees meer

 • 12 oktober 2022

  PGB Portaal 2.0 nu voor klanten van Menzis Zorgkantoor in gebruik

  Vanaf vandaag, 12 oktober, is ook Menzis Zorgkantoor volledig over op het nieuwe PGB Portaal. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee iemand die zorg nodig heeft zelf (of met hulp van een vertegenwoordiger) de zorgverleners kan inhuren.

  lees meer

 • 23 september 2022

  Coöperatie Menzis ondertekent Charter Diversiteit

  Afgelopen 22 september ondertekende Nicole Pijnenburg, directeur Informatievoorziening van Coöperatie Menzis, het Charter Diversiteit namens Menzis. Hiermee hebben we ons aangesloten bij SER Diversiteit in Bedrijf. Deze instantie ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat.

  lees meer

 • 23 september 2022

  Coöperatie Menzis hijst de vlag voor duurzaamheid

  Vandaag hijst Coöperatie Menzis de vlag. Het is namelijk de nationale vlaggenactie van Sustainable Development Goals (SDG) Nederland. Op deze manier laat Menzis zien dat het duurzaamheid letterlijk hoog in het vaandel heeft. Vandaag hijst Coöperatie Menzis de vlag. Het is namelijk de nationale vlaggenactie van Sustainable Development Goals (SDG) Nederland. Op deze manier laat Menzis zien dat het duurzaamheid letterlijk hoog in het vaandel heeft.

  lees meer

 • 23 september 2022

  VWS bezoekt Coöperatie Menzis

  Op 21 september bezocht een delegatie van VWS Coöperatie Menzis. Het onderwerp was preventie in het zorgstelsel.

  lees meer

 • 21 september 2022

  Prinsjesdag 2022

  De Troonrede en de plannen die het Kabinet op Prinsjesdag presenteerde, staan in het teken van de onzekere tijden en verschillende crises waaraan Nederland het hoofd moet bieden. De koopkrachtcrisis voor de inwoners van Nederland is er daar een van.

  lees meer

 • 20 september 2022

  Coöperatie Menzis wil vertrekken uit kantoorpand Wageningen

  Coöperatie Menzis heeft het voornemen om te vertrekken uit het kantoor aan de Lawickse Allee in Wageningen. Samen met de gemeente Wageningen worden verschillende scenario’s voor de locatie uitgewerkt.

  lees meer

 • 17 september 2022

  Integraal Zorgakkoord ondertekend door zorgverzekeraars

  Op 16 september ondertekende Zorgverzekeraars Nederland, mede namens Coöperatie Menzis, het Integraal Zorgakkoord (IZA), samen met andere zorgpartijen.

  lees meer

 • 16 september 2022

  Een decennium gezondheidswinst voor deelnemers van SamenGezond

  Promotieonderzoek toont aan: SamenGezond ook effectief in het bereiken van een betere gezondheid bij mensen met een lagere maatschappelijke positie.

  lees meer

 • 15 september 2022

  Minister Helder in gesprek over Leefplezierplan

  Afgelopen maandag bezocht minister Helder zorglocatie Vita van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Hier sprak ze met bewoners en trotse medewerkers over het Leefplezierplan voor de zorg. Het Leefplezierplan richt zich op het mooier maken van de laatste levensfase van mensen in de zorg.

  lees meer

 • 6 september 2022

  Cöoperatie Menzis kiest Robeco als partner voor het beheer van een duurzamere aandelenportefeuille

  Coöperatie Menzis heeft voor het beheer van haar innovatieve wereldwijde aandelenmandaat Robeco gekozen.

  lees meer

 • 22 juli 2022

  Wouter Bos in FT: "Ik heb vertrouwen in oplossing arbeidsmarktprobleem"

  Bestuursvoorzitter Wouter Bos laat vandaag in de Financiële Telegraaf (FT) zijn licht schijnen over de uitdagingen in de zorg die hem en Coöperatie Menzis de komende tijd staan te wachten. En deze zijn niet gering. “Het zorginfarct is al begonnen”, luidt de kop van het artikel.

  lees meer

 • 13 juli 2022

  Gedragsexpertise is sleutel tot effectief leefstijlbeleid

  Er moet meer aandacht zijn voor expertise van gedragsverandering bij het aanzetten tot een gezonde leefstijl. Daarom roept onze partner Lifestyle4Health op tot actie. 12 gerenommeerde gedragsexperts hebben hun naam verbonden aan deze oproep, die wij als Coöperatie Menzis onderschrijven.

  lees meer

 • 29 juni 2022

  Twentse Koers winnaar GemeenteDelers 2022

  Onder toeziend oog van vele burgemeesters, wethouders en raadsleden werd de Twentse Koers tot winnaar bekroond van de GemeenteDelers 2022 tijdens het VNG-jaarcongres op 29 juni. In de categorie Integrale Aanpak Zorg en Welzijn. Deelnemers aan deze landelijke wedstrijd zijn initiatieven van gemeenten om hun dienstverlening te verbeteren.

  lees meer

 • 24 juni 2022

  Van buurtsport tot fittest; MenzisFonds steunt leefkracht in regio

  Een Buddy Obstacle Run in Zutphen, waaraan íedereen kan meedoen. Fittesten voor burgers in Gelderse gemeenten. En buurtsport om Haagse volwassenen in beweging te brengen. Het zijn 3 initiatieven die dit jaar een bijdrage ontvangen van ons MenzisFonds. Gisteravond overhandigde onze CFRO Dirk Jan Sloots cheques aan 17 projecten uit de regio’s Midden, West en landelijk.

  lees meer

 • 23 juni 2022

  10 jaar samenwerking KNLTB: terugblik met prachtige resultaten

  Na ruim 10 jaar is samenwerking tussen Coöperatie Menzis en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) beëindigd. Samen kijken we terug op ruim 10 jaar samenwerking met prachtige resultaten. Zo hebben we hebben 800.000 kinderen in beweging gebracht en is OldStars Tennis nu mogelijk bij 36 tennisverenigingen in heel Nederland.

  lees meer

 • 23 juni 2022

  MT500: Coöperatie Menzis nummer 1 duurzaamste bedrijven

  Coöperatie Menzis is verkozen tot de nummer 1 van meest duurzame bedrijven in de verzekeringsbranche, in de MT500. Daar zijn we trots op! Dit jaarlijkse onderzoek naar de reputatie van de grootste Nederlandse bedrijven wordt uitgevoerd door MT/Sprout. In de sector Verzekeringen scoren we in de reputatie ranking een 4e plek (was 11). En in de lijst van 500 grootste bedrijven met de beste reputatie stijgen we bijna 200 plekken, naar positie 104.

  lees meer

 • 22 juni 2022

  Duurzame zorginkoop: medisch matras dat 100% herbruikbaar is

  Als wij zorg inkopen, speelt duurzaamheid een grote rol. Het is onderdeel van ons zorginkoopbeleid. En woorden zetten we om in daden. Want samen met zorgaanbieders maken we werk van CO2-reductie, duurzamer vastgoed en circulair gebruik van hulpmiddelen. Een actueel voorbeeld: circulaire uitleenmatrassen. “100% ervan kunnen we hergebruiken voor een nieuw matras”, vertelt onze zorgexpert Eelco Kruijning.

  lees meer

 • 16 juni 2022

  Geen tender zorgvergelijkers in 2022

  Coöperatie Menzis, CZ en Zilveren Kruis hebben zorgvergelijkers in mei 2022 gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe of verbeterde zorgvergelijker. Zodat consumenten net zo gemakkelijk zorgverzekeringen kunnen vergelijken op inhoud als op prijs. En zodat voor hen nog meer vergelijkingen op maat mogelijk zijn. We hopen hiervoor in 2023 een aangepaste tender te introduceren.

  lees meer

 • 16 juni 2022

  Meedoen met 4 Mijl van Groningen? Inschrijven kan vanaf nu

  Op zondag 9 oktober beleeft de Menzis 4 Mijl van Groningen zijn 35e editie. Tijdens het grootste loopfeest van Noord-Nederland rennen de deelnemers van Haren naar Groningen. Het evenement, waarvan Coöperatie Menzis partner is, werd vanmiddag feestelijk geopend op de Groningse Vismarkt. Inschrijven kan vanaf nu.

  lees meer

 • 16 juni 2022

  Boost aan beweging, zorg en leefomgeving dankzij projecten MenzisFonds

  Hoe krijgen we meer leefkracht en slimmere zorg in de regio? Het antwoord ligt dichtbij: bij de prachtige projecten van maatschappelijke organisaties. Zoals het ‘sociaal tuinieren’ van Stichting Present Achterhoek. En de maaltijdvoorziening van Thuisteam Twente. Ons MenzisFonds helpt dit soort initiatieven met een financiële bijdrage. Deze maand maken we bekend wie precies die ondersteuning ontvangen.

  lees meer

 • 15 juni 2022

  Apothekers in actie voor gezonde leefstijl

  Apothekers in Zoetermeer geven de komende maanden medicijnen mee in speciale tassen met de boodschap ‘We zijn zelf het medicijn’. Ze vragen hiermee aandacht voor het verband tussen leefstijl en dementie.

  lees meer

 • 14 juni 2022

  Menzis beste hybride werkgever van het jaar!

  Menzis is uitgeroepen tot de beste hybride werkgever van het jaar en ontving daarvoor de Zo Werkt Het Award. Jurylid Petrouschka Werther, directeur duurzame mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maakte dit op 14 juni bekend.

  lees meer

 • 2 juni 2022

  Schouders onder duurzame samenleving

  De negatieve invloed die we als mens hebben op de aarde, wordt steeds zichtbaarder en voelbaarder. Het heeft onze aandacht én actie nodig. Voor een duurzame samenleving. Ook Coöperatie Menzis zet de schouders onder verduurzaming. Met ons beleid en onze activiteiten belasten we maatschappij en milieu minder, en stimuleren we gezondheid en welzijn.

  lees meer

 • 31 mei 2022

  Als eerste zorgverzekeraar stopt Menzis met beleggingen in fastfood

  Ook met onze beleggingen willen we impact maken op goede gezondheid en welzijn. Alle reden dus voor Coöperatie Menzis om te stoppen met beleggen in fastfood. Vorig jaar al maakten we het plan hiervoor. En begin dit jaar stapten we uit McDonald’s. Nu doen we dat ook bij Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut en Coca-Cola. Als eerste zorgverzekeraar.

  lees meer

 • 25 mei 2022

  Samen in beweging tijdens de OldStars VitaliteitSpelen

  Van 16 tot en met 20 mei kwamen ouderen in het hele land in beweging tijdens de OldStars VitaliteitSpelen. Dit initiatief van onze partner het Nationaal Ouderenfonds brengt de lichamelijke en sociale voordelen van bewegen extra onder de aandacht.

  lees meer

 • 18 mei 2022

  Zorgverzekering straks nog meer op maat vergelijken

  Zorgverzekeraars CZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben vergelijkers van zorgverzekeringen gevraagd een voorstel te doen voor een nieuwe of verbeterde zorgvergelijker. Zo wordt het vergelijken van zorgverzekeringen voor consumenten op inhoud net zo makkelijk als het vergelijken op prijs. En zijn nog meer vergelijkingen op maat mogelijk.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.