De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed en hoort bij de beste van de wereld. Maar om dat zo te houden, moet er wel wat veranderen. Want de mensen van nu zijn niet meer de mensen van vroeger. Daarom verandert de zorg met hen mee.

Coöperatie Menzis maakt zich er hard voor, samen met klanten, gemeenten, zorgaanbieders en andere partners. Wat die veranderingen betekenen voor de inwoners van de regio West? We vertellen er graag meer over.

Meer preventie en betere regiosamenwerking

Zorg voor nog betere samenwerking in de regio en maak meer werk van preventie. Dit zijn de 2 kernpunten uit onze verkiezingspaper 'Samenwerken aan een gezonder Nederland met goede zorg voor iedereen'. En het is onze oproep aan de politiek. Want alleen zo kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. In de regio West maken we ons er al sterk voor, samen met gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorgverleners. Zie deze 3 voorbeelden:

Gezond en Gelukkig Den Haag

Iedere inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. Het programma Gezond en Gelukkig Den Haag zet zich daar volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot.

Zoetermeer 2025

Een gezonde regio in Zoetermeer. Met toegankelijke en betaalbare zorg dichtbij. Daarvoor spannen onder meer gemeente, zorgaanbieders en Menzis zich in. In Zoetermeer 2025. Noodzakelijk, want de vraag naar zorg stijgt, terwijl er steeds minder zorgverleners zijn.

Zorg in Zicht

Voor wie last heeft van zijn ogen, is in de regio Haaglanden aan het juiste adres bij het oognetwerk Zorg in Zicht. Hierin werken huisartsen, optometristen en oogartsen nauw samen. Zodat mensen met oogklachten snel én op de juiste plek hulp krijgen.

Nieuws

Contractverlenging Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij

Menzis heeft de samenwerking met ADO Den Haag in de Maatschappij verlengd. lees meer
 

Prinsjesdag 2022

De Troonrede en de plannen die het Kabinet op Prinsjesdag presenteerde, staan in het teken van de onzekere tijden en verschillende crises waaraan Nederland het hoofd moet bieden. De koopkrachtcrisis voor de inwoners van Nederland is er daar een van. lees meer
 

Van buurtsport tot fittest; MenzisFonds steunt leefkracht in regio

Een Buddy Obstacle Run in Zutphen, waaraan íedereen kan meedoen. Fittesten voor burgers in Gelderse gemeenten. En buurtsport om Haagse volwassenen in beweging te brengen. Het zijn 3 initiatieven die dit jaar een bijdrage ontvangen van ons MenzisFonds. Gisteravond overhandigde onze CFRO Dirk Jan Sloots cheques aan 17 projecten uit de regio’s Midden, West en landelijk. lees meer
 

Apothekers in actie voor gezonde leefstijl

Apothekers in Zoetermeer geven de komende maanden medicijnen mee in speciale tassen met de boodschap ‘We zijn zelf het medicijn’. Ze vragen hiermee aandacht voor het verband tussen leefstijl en dementie. lees meer
 

Voor maatschappelijke organisaties met leefkrachtig idee: MenzisFonds 2022

Van groente telen voor de Voedselbank tot zwerfvuil rapen. En van zingen bij langdurige COVID tot jeu-de-boulen voor ouderen. Deze en andere activiteiten voor meer leefkracht hebben in 2021 een bijdrage gekregen van ons MenzisFonds. Ook dit jaar kunnen projecten een beroep doen op het fonds. Aanmelden kan tot en met 10 april. lees meer
 

Regio komt verder in beweging door bijdrage MenzisFonds

Meer leefkracht en innovatie in de zorg. Daaraan dragen de projecten bij, die dit jaar een bijdrage ontvangen van ons MenzisFonds. In totaal krijgen 29 landelijke en regionale initiatieven € 69.000. De landelijke projecten en die uit de regio’s Achterhoek, Midden, Twente en West namen hun financiële steuntje in de rug afgelopen week in ontvangst. Die van Noord volgen op 21 oktober. lees meer
 

Meer nieuws uit West

MenzisFonds

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Coöperatie Menzis aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Daarom zijn we - op initiatief van onze Ledenraad - in 2018 gestart met het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep hierop doen. In 2021 hebben 2 initiatieven uit West een financiële bijdrage ontvangen. 'Zing je sterk' voor mensen met langdurige COVID is er 1 daarvan.

Maatschappelijke partners

Iedereen weet het: bewegen is gezond en helpt om leefkrachtiger te leven. Daarom spannen we ons samen met landelijke en regionale partners in om mensen in beweging te brengen. In de regio West werken we nauw samen met ADO Den Haag in de Maatschappij. We initiëren projecten die een gezonde leefstijl bevorderen; voor zowel jong als oud. Het G-toernooi bijvoorbeeld, OldStars walking football en het leefstijlprogramma ADO-fit.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.