Actueel

Wijkverpleging

Nieuws

 • 27 maart 2024

  Zorginkoopbeleid 2025 Menzis is online

  Vandaag publiceren we ons zorginkoopbeleid voor 2025. Zoals ieder jaar de start van het nieuwe zorginkoopseizoen. In ons zorginkoopbeleid staat per zorgsoort wat we willen bereiken in 2025 en welke richtlijnen en criteria we stellen aan zorgaanbieders om gecontracteerde zorg te kunnen leveren aan onze leden. Het gaat over de kwaliteit, beschikbaarheid en de kosten van zorg.

  lees meer

 • 8 september 2023

  Toelichting benchmark wijkverpleging 2024

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 8 september 2023

  Toelichting benchmark wijkverpleging 2024

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 30 juni 2023

  Indienen volgverzoeken beschikbaarheidsfunctie onplanbare nachtzorg

  U kunt uw volgverzoek beschikbaarheidsfunctie onplanbare nachtzorg indienen via ons contactformulier.

  lees meer

 • 21 maart 2023

  IZA-fonds om wijkverpleging een boost te geven

  Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken, hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, afgesproken om in 2023 een IZA-fonds Wijkverpleging op te zetten van 75 miljoen euro. De drie brancheverenigingen hebben dit fonds gezamenlijk opgericht.

  lees meer

 • 8 december 2022

  Toetsingskader ziekenhuisverplaatste zorg herschreven

  Menzis heeft het toetsingskader Ziekenhuisverplaatste zorg herschreven.

  lees meer

 • 30 september 2022

  Bekijk toelichting benchmark wijkverpleging

  Om de doelmatigheid van geleverde zorg te bewaken, hanteert Menzis een benchmarkmodel als hulpmiddel.

  lees meer

 • 5 juli 2022

  Loket voor Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging open voor derde ronde

  Het loket voor de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging is weer open voor een 3e ronde.

  lees meer

 • 15 juni 2022

  Veel interesse voor webinar wijkverpleegkundigen in Twente en Achterhoek

  Op dinsdag 14 juni organiseerden we samen met Carintreggeland, Livio, Zorgaccent, Trivium Meulenbelt Zorg en Zorggroep Sint Maarten een webinar voor wijkverpleegkundigen in Twente en de Achterhoek. Tijdens het webinar was er veel aandacht voor de inzet van thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen.

  lees meer

 • 31 mei 2022

  ‘5-minutenregistratie hoeft niet van ons, liever niet zelfs’

  Ondanks de hogere administratieve lasten blijft de vijfminutenregistratie veelgebruikt. Dat is de opvallende conclusie uit de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging 2022 van de NZa.

  lees meer

 • 29 september 2021

  Menzis publiceert update benchmark wijkverpleging voor inkoop 2022

  Menzis heeft doelmatigheid van geleverde zorg hoog in het vaandel. De benchmark is een hulpmiddel in het bewaken van deze doelmatigheid. Voor de contractering wijkverpleging 2022 hebben we de benchmarkscore opnieuw bepaald per aanbieder.

  lees meer

 • 6 september 2021

  Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgaanbieder en patiënt elkaar nodig

  Samen beslis je beter. Want door samen te beslissen, zijn mensen meer tevreden over de zorg. En ze houden zich daardoor beter aan de afspraken die zij met hun zorgaanbieder maken. Maar helaas is 'samen beslissen' in de zorg nu nog te weinig ‘samen’. Daarom begint vandaag de nationale campagne Samen Beslissen.

  lees meer

 • 9 juli 2021

  Wijzigingen in inkoopbeleid Wijkverpleging 2022

  Op 1 april heeft Menzis het zorginkoopbeleid van Wijkverpleging 2022 gepubliceerd. We hebben het inkoopbeleid op enkele punten gewijzigd en aangevuld.

  lees meer

 • 1 juli 2021

  NZa publiceert informatiekaart voor zorgaanbieders

  De Nza heeft een informatiekaart voor nieuwe zorgaanbieders in de Wijkverpleging gepubliceerd. Hierin lichten ze toe welk toezicht en regels van toepassing zijn in de wijkverpleging en waar u als nieuwe zorgaanbieder rekening mee moet houden.

  lees meer

 • 18 juni 2021

  Kijk terug: webinar over inkoopbeleid kortdurende zorg 2022

  Op 2 juni organiseerden we een webinar waarin we een toelichting gaven over het beleid en inschrijfproces voor kortdurende zorg en wijkverpleging voor het jaar 2022.

  lees meer

 • 11 juni 2021

  Zorgaanbieders krijgen extra kans voor aanvragen bijdrage voor meerkosten corona

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt maar nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.

  lees meer

 • 12 mei 2021

  Meer weten over het beleid van kortdurende zorg en wijkverpleging? Neem deel aan de webinar

  Op 1 april heeft Menzis het Zorginkoopbeleid 2022 voor de kortdurende zorg en wijkverpleging gepubliceerd. Graag lichten we het beleid en inschrijfproces toe.

  lees meer

 • 22 april 2021

  Vereenvoudiging vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  Vanaf komende zomer wordt de generieke continuïteitsbijdrage (CB) definitief vastgesteld. Zorgaanbieders die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening. Deze eindafrekening is vereenvoudigd.

  lees meer

 • 26 maart 2021

  Aanvragen corona-meerkosten vanaf 13 april mogelijk

  Zorgaanbieders die door de corona-crisis extra kosten hebben gemaakt, krijgen hiervoor een tegemoetkoming. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor mondkapjes, beschermschorten en voorbereidingen op de anderhalvemetersamenleving. De bijdrage kan vanaf 13 april tot en 11 mei aangevraagd worden via Vecozo.

  lees meer

 • 17 februari 2021

  Update: Een kijkje in de keuken: hoe stel je een onderbouwd zorgplan op?

  Update 25 februari: Vanwege het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor de webinar.

  lees meer

 • 2 februari 2021

  Samenwerking acute verpleegkundige nachtzorg in provincie Groningen gestart

  Vanaf 1 februari 2021 werken verschillende zorgorganisaties in de provincie Groningen samen in de nachtzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden van Icare, Oosterlengte, Thuiszorg Comfort, TSN Thuiszorg, ZINN, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Meander organiseren samen de niet geplande nachtzorg.

  lees meer

 • 17 december 2020

  Tijdig declaraties indienen vanwege generieke meerkostenregeling

  Samen met andere zorgverzekeraars vragen we u tijdig uw declaraties in te dienen (voor 1 februari 2021). Deze gegevens zijn nodig voor een goede afwikkeling van de generieke meerkostenregeling. Op basis van de declaraties worden de percentages van deze regeling vastgesteld en de hoogte van de meerkostenbijdrage voor iedere zorgaanbieder bepaald.

  lees meer

 • 19 oktober 2020

  Informatiekaart NZA 'Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?'

  Contact tussen arts en patiënt is essentieel om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart gepubliceerd die zorgaanbieders helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg wordt afgeschaald.

  lees meer

 • 16 september 2020

  Publicatie toetsingskaders Ziekenhuisverplaatste Zorg en optimalisering eerstelijnszorg

  lees meer

 • 19 augustus 2020

  Aanvraagportaal continuiteitsbijdrage sluit op 21 augustus

  Voor de meeste zorgaanbieders is vrijdag 21 augustus a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling. Om middernacht sluit het aanvraagportaal bij VECOZO.

  lees meer

 • 24 juli 2020

  Tweede subsidieronde COVID 19 open vanaf 27 juli

  Voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuiswonen kunnen vanaf maandag 27 juli gebruikmaken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0.

  lees meer

 • 8 juli 2020

  Merendeel zorgaanbieders kan continuïteitsbijdrage nog aanvragen tot en met 14 juli

  Voor veel zorgaanbieders is dinsdag 14 juli a.s. de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling van de zorgverzekeraars. Om middernacht sluit dan het aanvraagportaal bij VECOZO. De sluiting geldt niet voor zorgaanbieders in de ggz en voor grotere zorgaanbieders waarvoor onlangs regelingen zijn gepubliceerd. Daarnaast is voor enkele specifieke groepen zorgaanbieders de looptijd verlengd.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Uitnodiging toelichting beleid en inschrijfproces ELV, GRZ en Wijkverpleging

  Menzis heeft 1 april 2019 haar Zorginkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Dit is voor beide zorgsoorten een 2 jarig zorginkoopbeleid maar inschrijving hiervoor is jaarlijks mogelijk. Graag lichten we het beleid en inschrijfproces toe.

  lees meer

 • 25 juni 2020

  Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

  Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen.

  lees meer

 • 12 juni 2020

  Aanvraag specifieke vooruitbetalingsregeling open

  De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, zorgt voor veel onzekerheid. Daarom kunnen zorgaanbieders, met een omzet van meer dan 10 miljoen euro binnenkort een specifieke continuïteitsbijdrageregeling aanvragen. Ook zorgaanbieders in de GGZ die zorg met verblijf leveren, met een omzet minder dan 10 miljoen euro, vallen onder de specifieke regeling.

  lees meer

 • 5 juni 2020

  Werkwijzer helpt bij uniforme beoordeling gepaste zorg

  Op 5 juni heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de “Werkwijzer Verpleging en Verzorging in de thuissituatie” gepubliceerd.

  lees meer

 • 12 mei 2020

  Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage

  Kort geleden kon u lezen dat zorgaanbieders vanaf vrijdag 15 mei een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. In dit bericht geven we u graag wat aanvullende informatie.

  lees meer

 • 12 mei 2020

  Dag van de Verpleging - zorgverleners: bedankt!

  Vandaag is de Dag van de Verpleging! Menzis staat stil bij het harde werk van de verpleegkundigen en alle andere zorgverleners.

  lees meer

 • 6 mei 2020

  Vooruitbetalingsregeling zorgaanbieders sluit vrijdag 8 mei a.s.

  De regeling, waarmee specifieke groepen zorgaanbieders sinds enkele weken bij zorgverzekeraars een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage, sluit vrijdag 8 mei aanstaande om 23.59 uur. Dit is nodig omdat de voorbereiding van de continuïteitsbijdrage-regeling, die vanaf vrijdag 15 mei aanstaande gefaseerd wordt opengesteld, alle aandacht vraagt. Welke beroepsgroepen op welke datum de continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

  lees meer

 • 4 mei 2020

  Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s.

  Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Met de continuïteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

  lees meer

 • 9 april 2020

  Afspraken over inzet helpende in de wijkverpleging tijdens coronacrisis

  Het organiseren van zorg in de wijk is tijdens de coronacrisis een behoorlijke opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Er wordt daarom gezamenlijk gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en tijdig de noodzakelijke zorg kunnen krijgen.

  lees meer

 • 9 april 2020

  Aanvullende informatie financiële steun voor zorgaanbieders

  Afgelopen zondag 5 april heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt dat zorgaanbieders vanaf mei financieel gecompenseerd worden voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis via de continuïteitsbijdrage. Zorgaanbieders in bepaalde branches die écht niet kunnen wachten tot mei omdat de financiële nood hoog is, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) vanaf dinsdag 14 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen.

  lees meer

 • 1 april 2020

  Publicatie aanpassing inkoopprocedure wijkverpleging 2021

  Menzis publiceert voor de wijkverpleging geen nieuw beleid. Maar er zijn wel ontwikkelingen die we u graag onder de aandacht brengen.

  lees meer

 • 21 februari 2020

  Handreiking Verpleegkundig proces en Handreiking Normenkader voor wijkverpleegkundigen

  Een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg komt uiteraard op professionele wijze tot stand. Menzis brengt daarom graag twee handreikingen extra onder de aandacht.

  lees meer

 • 26 juli 2019

  Bekijk de presentaties van de toelichting op het zorginkoopbeleid

  Menzis heeft 1 april haar inkoopbeleid Wijkverpleging 2020-2021 gepubliceerd. Het beleid is in twee bijeenkomsten toegelicht op 21 juni in Wageningen en 17 juli in Groningen.

  lees meer

 • 27 juni 2019

  Menzis publiceert visie op ouderenzorg

  Menzis heeft donderdag haar visie op ouderenzorg gepubliceerd. De visie is ontwikkeld om de uitdaging aan te gaan om ouderen de juiste zorg op de juiste plek te (blijven) bieden.

  lees meer

 • 27 mei 2019

  Menzis licht inkoopbeleid Wijkverpleging en ELV toe tijdens bijeenkomsten

  Menzis heeft 1 april j.l. haar inkoopbeleid 2020-2021 gepubliceerd. Graag lichten we ons beleid toe in twee bijeenkomsten.

  lees meer

 • 1 mei 2019

  Succesvolle kennissessies CIZ over Wlz worden vervolgd

  In februari en maart van dit jaar organiseerde Menzis samen met het CIZ drie kennissessies waarin ze in gesprek gingen met wijkverpleegkundigen over de Wlz. Deze sessies bleken succesvol en leerzaam. Daarom krijgen ze een vervolg.

  lees meer

 • 21 maart 2019

  Tussenstand schrappunten wijkverpleging na 9 maanden

  Partijen in de wijkverpleging (V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en het ministerie van VWS) hebben in 2018 hard gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

  lees meer

 • 8 januari 2019

  Doe mee aan kennissessie CIZ over Wlz

  Graag nodigen we u uit voor een kennissessie waarin onderzoekers van het CIZ, Menzis-medewerkers en wijkverpleegkundigen met elkaar in gesprek gaan. Centraal staan de criteria van de Wlz en welke rol je als wijkverpleegkundige hebt om cliënten door te verwijzen als Wlz mogelijk aan de orde is.

  lees meer

 • 12 december 2018

  Ontregel de zorg: minder handtekeningen verzamelen voor wijkverpleging

  Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te vragen. Dit hebben ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs afgesproken. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2018.

  lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.