Inkoopbeleid 2017

Definitief zorginkoopbeleid 2017 Wijkverpleging

Publicatiedatum 28 juli 2016

Het jaar 2016 gaat snel, we zitten midden in de zomerperiode. We hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met het ontwikkelen van het zorginkoopbeleid 2017. Naast de publicatie van de beleidskaders op 1 april 2016 hebben we een aanvulling op het zorginkoopbeleid op 6 juli 2016 gepubliceerd op de website. Vandaag hebben we een aangepaste versie geplaatst met daarin gecorrigeerde tarieven MSVT, gebaseerd op de beleidsregel van 2017. Met nadruk melden we dat het dit een aanvulling is op het eerder gepubliceerde document van 1 april jl. en dat deze samen het volledige zorginkoopbeleid Verpleging en Verzorging 2017 vormen. 

Veelgestelde vragen
Conform de planning in het zorginkoopbeleid hebben we ook de antwoorden op de veelgestelde vragen gepubliceerd. De vragen zijn gerubriceerd op onderwerp en daardoor makkelijk te raadplegen.

Hieronder vindt u de bijlagen waar in de documenten naar wordt verwezen: 

Bijlagen zorginkoopbeleid 2017 Wijkverpleging

Module sociale infrastructuur

Nieuwe zorgaanbieders

Bijlagen overig

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

In het algemeen inkoopbeleid leest u meer over onze visie op zorg, de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid.

Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we het inkoopbeleid 2017 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2017 ten opzichte van 2016, de minimale contracteisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

 Graag gaan wij met u in 2017 de samenwerking aan!

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.