Inkoopbeleid 2018

Wijkverpleging

Aanpassing uitvoeringseis kwaliteitsregister V&V zorginkoop 2018

Publicatiedatum 13 september 2017
Menzis heeft veel vragen en opmerkingen gekregen over de uitvoeringseis rondom het vastleggen van bevoegd- en bekwaamheden en het kwaliteitsregister V&V.

Alhoewel Menzis voorstander blijft van het centraal vastleggen van bevoegd- en bekwaamheden door (wijk) verpleegkundigen en verzorgenden in een landelijk kwaliteitsregister onafhankelijk van de organisatie, hebben we besloten om de uitvoeringseis van 2017 ook voor 2018/2019 te handhaven.

Dit houdt in dat:

  • Indien u gebruik wilt maken van het kwaliteitsregister voor/door uw verzorgenden en verpleegkundigen maar u moet hier nog mee beginnen:
    dan geldt dat op 1 november 2018 minimaal 30% van uw zorgverlenend personeel (verpleegkundige (HBO/MBO) en/of verzorgenden minimaal niveau 3) -vast in dienst- ingeschreven staat in het kwaliteitsregister V&V.
  • Indien u in 2017 al gebruik maakt van het kwaliteitsregister V&V: 
    dan geldt dat op 1 november 2018 minimaal 50% van uw zorgverlenend personeel (verpleegkundige (HBO/MBO) en/of verzorgenden minimaal niveau 3) -vast in dienst-, ingeschreven staat in het kwaliteitsregister V&V.

Het kwaliteitsregister V&V verzorgt voor u een rapportage van de registratie waarvan u uiterlijk 1 december 2018 een kopie opstuurt naar Menzis.

  • Indien u geen gebruik maakt van het kwaliteitsregister V&V maar een eigen registratiesysteem hanteert:
    dan stuurt u uiterlijk 1 december 2018 een rapportage op naar Menzis waaruit blijkt minimaal 75% van het zorgverlenend personeel (verpleegkundige (HBO/MBO) en/of verzorgenden minimaal niveau 3) -vast in dienst-, jaarlijks wordt geschoold.

Aanvulling zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Publicatiedatum 10 juli 2017
Naar aanleiding van (verwachte) wijzigingen in wet- en regelgeving na 1 april jl. is het zorginkoopbeleid op enkele punten aangepast. Dit document is een aanvulling op de beleidskaders die 31 maart jl. zijn gepubliceerd, zie documenten publicatie 31 maart. Samen met de beleidskaders vormt dit de basis voor de contractering 2018. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2018-2019

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.

 

Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor Huisartsenzorg uitgewerkt in een afzonderlijk document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de inkoopeisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.
Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan! 

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.