Regiobeeld geeft aftrap voor toekomstgerichte zorg in Twente

Regiobeeld Twente 2030

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis hebben een gezamenlijk regiobeeld vastgesteld. Het Regiobeeld Twente 2030 geeft inzicht in hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende 10 jaar ontwikkelen. Duidelijk is dat de toekomst meer én andere zorg vraagt dan nu.

8 juni 2020

Meer vraag, maar minder zorgverleners
Twente staat - net als de rest van Nederland - de komende jaren een sterke vergrijzing te wachten. Daardoor neemt het aantal inwoners met dementie toe met maar liefst 39%. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, gaan vaker voorkomen. Overigens is deze stijging in Twente minder groot dan in de rest van Nederland.

Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 4% (zo’n 2.000 zorgmedewerkers). De meeste mensen in Twente hebben hechte familiebanden en persoonlijk contact met anderen in hun directe omgeving. Toch zien we dat het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen, daalt met 30%. Kortom: er is sprake van steeds meer zorgvraag en steeds minder mensen die deze zorg kunnen bieden. Om de zorg ook in 2030 goed en betaalbaar te houden voor de inwoners van Twente, moet er wel wat veranderen.

Op toekomst voorbereid
Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente (MST) en voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ): “Met de informatie uit het regiobeeld weten we nog beter waar de schoen gaat knellen. De vraag is nu: hoe kunnen we hierop anticiperen? Door met elkaar te komen tot een regiovisie op de zorg, willen we de knelpunten tijdig oplossen. De regiovisie dient als kompas naar meer gezonde levensjaren voor Twentenaren. De uitdaging ligt vooral in de toekomst. Wat kunnen we nu samen doen, zodat over 10 jaar de gezondheid van Twentenaren nog steeds zo goed is of zelfs beter?”

Ilse Duursma, wethouder gemeente Dinkelland en voorzitter bestuurscommissie Publieke gezondheid Twente, namens de 14 Twentse gemeenten: “Gelukkig gebeurt er al heel veel in Twente. Gemeenten, GGD, Twentse zorg- en welzijnsorganisaties en Menzis werken al nauw samen op het gebied van leefstijl en preventie. Het regiobeeld laat bijvoorbeeld zien dat het percentage sporters in Twente (52%) hoger is dan het landelijk gemiddelde (49%); met aan kop Haaksbergen (57%).

Gezamenlijk kijken we ook naar nieuwe digitale ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de zorg voor chronische zieken, ouderen en de gehandicapten. Om ook in 2030 goede kwaliteit van zorg aan de inwoners in Twente te kunnen blijven bieden, moet het zorglandschap anders ingericht worden. Het leggen van een verbinding tussen het medische en sociale domein is daarbij erg belangrijk.”

Samenwerking in regio is cruciaal
Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: “Regionale samenwerking is essentieel. Dat laat de huidige coronacrisis meer dan eens zien. Er zijn geen snelle oplossingen voor de ontwikkelingen die op ons afkomen. De digitalisering van de zorg gaat verder doorzetten. De inzet op preventie en leefstijl wordt steeds belangrijker. We moeten blijven nadenken over het slimmer en beter maken van de zorg in Twente. Zodat ook over 10 of 20 jaar in Twente de zorg bereikbaar en betaalbaar is. Dat kunnen we als zorgverzekeraar niet alleen. Dat doen we met alle betrokken partijen in Twente.”


*Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van voor de coronacrisis. Uiteraard wordt na afloop van de crisis de impact van corona op Twente meegenomen in de te ontwikkelen regiovisie.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.